Urząd Marszałkowski Toruń

Urząd Marszałkowski Toruń

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Marszałkowski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Marszałkowski Toruń

Urząd Marszałkowski Toruń godziny otwarcia, adres, numer telefonu. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Ochrony Środowiska, pracownicy, praca.

Urząd Marszałkowski w Toruniu

Instytucja Urząd Marszałkowski w Toruniu jest pomocniczą jednostką Zarządu Województwa. Interesanci w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu mogą załatwić sprawy dotyczące obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, wniosków oraz skarg, zgłoszenia naruszenia prawa, składania petycji, a także wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Zatrudnieni w jednostce Urząd Marszałkowski Toruń pracownicy są wysoko wykwalifikowani, dzięki czemu wszystkie zadania realizowane są bardzo profesjonalnie. 

Urząd Marszałkowski Toruń Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Istniejący w instytucji, jaką jest Urząd Marszałkowski Toruń Departament Spraw Społecznych i Zdrowia mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 73. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia realizuje zadania związane z kulturą, sportem, partycypacją społeczną, rozwojem społecznym, a także rewitalizacją oraz zdrowiem. 

Urząd Marszałkowski Toruń Departament Ochrony Środowiska

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu mieści się przy ulicy Targowej 13/15. Do głównych zadań, jakie realizuje w Urząd Marszałkowski Toruń Departament Ochrony Środowiska, należy między innymi naliczanie i redystrybucja opłat za korzystanie ze środowiska, monitorowanie programów i planów w zakresie ochrony środowiska, a także wydawanie decyzji administracyjnych. Departament Ochrony Środowiska jest także odpowiedzialny za informację geologiczną oraz za gospodarkę rybacką. W jednostce Urząd Marszałkowski Toruń sprawozdanie o odpadach mają obowiązek złożyć:

 • wytwórcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów
 • podmioty prowadzące działalność, która polega na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów
 • prowadzący działalność, polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych
Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskie BDO

W instytucji, którą jest Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskie BDO, czyli Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami to zbiór danych na temat produkcji odpadów przez przedsiębiorstwa, a także firmy. Warto wiedzieć, że wniosek o wpis do rejestru zainteresowane osoby, powinny złożyć online, za pośrednictwem specjalnej strony rejestru BDO. 

Urząd Marszałkowski Toruń kontakt

Jednostka, którą jest Urząd Marszałkowski w Toruniu, znajduje się w budynku przy Placu Teatralnym 2. Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski zapewnia obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie. Urząd Marszałkowski Toruń kontakt zdalny umożliwia interesantom za pomocą numeru telefonu, a także przy użyciu poczty elektronicznej. Warto wiedzieć, że Toruń Urząd Marszałkowski wszelkich informacji może udzielić jedynie w czasie godzin otwarcia. 

Urząd Marszałkowski Toruń telefon: 056 62 18 600, 056 62 18 610, 056 62 18 723
Adres e-mail: [email protected]

Urząd Marszałkowski Toruń adres: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Urząd Marszałkowski Toruń godziny otwarcia

Warto wiedzieć, że Urząd Marszałkowski Toruń godziny otwarcia posiada adekwatne do godzin przyjmowania zainteresowanych osób. W soboty oraz niedziele Urząd Marszałkowski w Toruniu nie przyjmuje petentów. W celu uniknięcia niechcianej kolejki w czasie osobistej wizyty w instytucji należy dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu. 

Urząd Marszałkowski Toruń godziny pracy:

 • Poniedziałek: 8:00-15:00
 • Wtorek: 8:00-16:30
 • Środa: 8:00-15:00
 • Czwartek: 8:00-15:00
 • Piątek: 8:00-13:30
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte 

Liczba wyświetleń: 2523Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS