Urząd Marszałkowski Kielce

Urząd Marszałkowski Kielce

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Marszałkowski

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Marszałkowski Kielce

Urząd Marszałkowski Kielce godziny otwarcia, adres, e-mail, telefon. Urząd Marszałkowski w Kielcach dotacje, oferty pracy, paszporty, gospodarka odpadami.

Urząd Marszałkowski Kielce kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wszystkim zainteresowanym osobom zdalny kontakt udostępnia za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także poprzez skorzystanie z numeru telefonu. Warto wiedzieć, że Urząd Marszałkowski Kielce kontakt umożliwia wyłącznie w czasie godzin otwarcia. Szybszym sposobem na natychmiastowe uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania będzie skorzystanie z telefonicznego sposobu kontaktowego. 

Urząd Marszałkowski w Kielcach numery telefonu:

 • Departament Inwestycji i Rozwoju: 41 365 81 00, 41 365 81 70
 • Biuro Podawcze: 41 342 15 30
 • Kancelaria Urzędu: 41 342 18 78
 • Sekretariat Marszałka: 41 342 15 49
 • Rzecznik Prasowy: 41 342 13 45
 • Koordynator Do Spraw Dostępności: 41 342 10 36, 41 342 10 37
 • Oddział do Spraw Programowania Strategicznego i Analiz: 41 36 58 187, 41 36 58 186, 41 36 58 185
 • Oddział Zarządzania RPO: 41 36 58 174, 41 36 58 136, 41 36 58 173, 41 36 58 177
 • Oddział do spraw Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej: 41 36 58 166, 41 36 58 179, 41 36 58 189, 41 36 58 134, 41 36 58 122
 • Oddział do spraw Organizacyjnych: 41 36 58 152, 41 36 58 100, 41 36 58 148
 • Oddział do spraw Innowacyjnej Gospodarki: 41 36 58 142, 41 36 58 131, 41 36 58 157, 41 36 58 144
 • Oddział do spraw Projektów Energetycznych: 41 36 58 156, 41 36 58 153, 41 36 58 155
 • Oddział do spraw ZIT i Projektów Infrastrukturalnych: 41 36 58 133, 41 36 58 159, 41 36 58 156
 • Oddział do spraw Promocji Gospodarczej Regionu: 41 36 58 190, 41 36 58 181, 41 36 58 182
 • Oddział do spraw Instrumentów Finansowych: 41 36 58 106, 41 36 58 117, 41 36 58 118
 • Oddział Rozliczeń: 41 36 58 124, 41 36 58 128, 41 36 58 129 
 • Oddział Płatności: 41 36 58 149, 41 36 58 121 
 • Oddział Planowania i Nadzoru: 41 24 81 800

Urząd Marszałkowski Kielce adres e-mail: [email protected]
Urząd Marszałkowski Kielce adres: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Urząd Marszałkowski Kielce godziny otwarcia

Instytucja, jaką jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Urząd Marszałkowski Kielce godziny otwarcia ma takie same jak godzin przyjęć zainteresowanych osób. Interesanci, którzy planują odbyć osobistą wizytę w Kielce Urząd Marszałkowski mogą wcześniej zarezerwować termin, aby uniknąć czekania w kolejce.

Urząd Marszałkowski w Kielcach godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte 

Urząd Marszałkowski Kielce Departament Ochrony Środowiska

Istniejący w jednostce Urząd Marszałkowski Kielce Departament Ochrony Środowiska jest podzielony na poszczególne komórki organizacyjne. W każdej z nich można załatwić innych rodzaj sprawy, są następujące:

 • Oddział Pozwoleń Środowiskowych
 • Oddział Gospodarki Odpadami
 • Oddział Ochrony Środowiska
 • Oddział Opłat Ekologicznych
 • Oddział Geologii
 • Oddział Finansów i Organizacji

W Urząd Marszałkowski Kielce gospodarka odpadami to szereg procesów, które są związane ze zbieraniem, transportem i ich przetwarzaniem odpadów. Oddział Gospodarki Odpadami nadzoruje całą działalność oraz uzgadnia miejsca unieszkodliwiania. Prowadzi również zadania związane z obrotem odpadami. 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jest pomocniczą jednostką Zarządu Województwa. W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach interesanci mogą załatwić sprawy dotyczące wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, skarg, wniosków, petycji, obroty hurtowego napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu, a także zgłoszeń naruszenia prawa. Petenci, którzy chcą uzyskać w instytucji Urząd Marszałkowski Kielce paszporty, niestety nie mogą tego zrealizować. Sprawy paszportowe można załatwić jedynie w Urzędzie Wojewódzkim. Dostępne są również do uzyskania w jednostce Urząd Marszałkowski Kielce dotacje unijne. Zainteresowane osoby powinny wiedzieć, że Urząd Marszałkowski Kielce stypendia może udzielić wyłącznie tym osobom, które złożyły w terminie odpowiedni wniosek. Są one świadczone w ramach projektu dlatego każda osoba, której zostało przyznane stypendium, zostaje otoczona opieką nauczyciela. 

Urząd Marszałkowski Kielce praca

Urząd Marszałkowski w Kielcach obsługuje profesjonalna, a także szeroko wykwalifikowana kadra pracownicza. W instytucji Urząd Marszałkowski Kielce praca wymaga dużego zaangażowania oraz odpowiedzialności. Ważna jest tutaj znajomość prawa i wszelkich ustaw. Interesanci, którzy chcieliby uzyskać w tym Urzędzie zatrudnienie, swoją kandydaturę mogą składać osobiście, a także w formie online. Warto wiedzieć, że Urząd Marszałkowski Kielce oferty pracy umieszcza przeważnie na stronie internetowej. 

Liczba wyświetleń: 851Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS