Urząd Marszałkowski Olsztyn

Urząd Marszałkowski Olsztyn

Urząd Marszałkowski Olsztyn adres, numer telefonu, godziny otwarcia. Olsztyn Urząd Marszałkowski departamenty, opłata recyklingowa, oferty pracy, praca.

Urząd Marszałkowski Olsztyn godziny otwarcia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otwarty jest od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. Jednostka organizacyjna, jaką jest Urząd Marszałkowski Olsztyn godziny otwarcia, posiada adekwatne do godzin obsługi interesantów. Warto wiedzieć, że w soboty oraz niedziele nie można korzystać z usług, jakie oferuje Olsztyn Urząd Marszałkowski

Urząd Marszałkowski w Olsztynie godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte

Urząd Marszałkowski Olsztyn kontakt

Urząd Marszałkowski Olsztyn kontakt zdalny umożliwia interesantom poprzez pocztę elektroniczną, a także za pomocą numeru telefonu. Urząd Marszałkowski w Olsztynie niezbędne dla petentów informacje udziela wyłącznie w czasie godzin urzędowania. 

Urząd Marszałkowski Olsztyn numery telefonu:

 • Telefon bezpośredni do Urzędu: (89) 521 90 00
 • Dyrektor: (089) 5 232 247
 • Zastępca Dyrektora: (089) 5 232 775
 • Główny Księgowy: (089) 5 232 215
 • Sekretariat: (089) 5 232 400
 • Dział Administracyjny: (089) 5 232 639
 • Dział Księgowości: (089) 5 232 402
 • Dział Techniczny: (089) 5 232 253
 • Dział Eksploatacyjny: (089) 5 232 345
 • Dział Transportowy: (089) 5 276 736

Urząd Marszałkowski Olsztyn adres e-mail: [email protected]
Urząd Marszałkowski Olsztyn adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

Pobierana przez Urząd Marszałkowski Olsztyn opłata recyklingowa może zostać uiszczona przelewem. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie numery kont bankowych udostępnia na głównej stronie internetowej. Warto pamiętać, że dane często ulegają aktualizacji, dlatego interesanci powinni sprawdzać ich prawdziwość. 

Urząd Marszałkowski w Olsztynie Departament Ochrony Środowiska

Istniejący w instytucji, jaką jest Urząd Marszałkowski Olsztynie Departament Ochrony Środowiska realizuje różnorodne sprawy. W jego skład wchodzą:

 • Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody
 • Biuro Opłat Środowiskowych
 • Biuro Pozwoleń Środowiskowych 
 • Biuro do spraw Łowiectwa
 • Samodzielne Stanowisko do spraw organizacyjnych i finansów 
 • Biuro Gospodarowania Odpadami

Do zadań, jakie wykonuje Departament Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, należy między innymi prowadzenie spraw związanych z planowaniem strategicznym, przygotowywanie projektów programów ochrony powietrza, realizacja i monitoring wojewódzkich programów w zakresie ochrony środowiska, prowadzenie rachunkowości dotyczącej opłat środowiskowych, wydawanie decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, a także weryfikacja rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Urząd Marszałkowski Olsztyn Departament Turystyki

W jednostce organizacyjnej Urząd Marszałkowski Olsztyn Departament Turystyki prowadzi politykę rozwoju turystyki oraz realizuje jego strategię. Do głównych zadań jakie wykonuje należy wspieranie rozwoju systemu informacji turystycznej w województwie, współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, promocja nowych produktów turystycznych regionu, przeprowadzenie konkursów, a także kontrola obiektów hotelarskich. W skład Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wchodzą:

 • Biuro Rozwoju Turystyki
 • Biuro Promocji Turystyki i Sportu 
 • Zespół do spraw Organizacji Turystyki
 • Biuro do spraw Cittaslow
 • Biuro Sportu 
Urząd Marszałkowski Olsztyn Departamenty 
 • Departament Administracji i Obsługi Urzędu 
 • Departament Turystyki i Sportu
 • Departament Koordynacji Promocji
 • Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 • Departament Zamówień Publicznych
 • Departament Certyfikacji
 • Departament Kontroli
 • Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego praca

Wykonywana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego praca wymaga odpowiedniego wykształcenie, a także dużego zakresu wiedzy głównie odnośnie prawa i ustaw. Urząd Marszałkowski w Olsztynie zatrudnia wyłącznie osoby wysoko kompetentne, a także posiadające bardzo duże doświadczenie zawodowe. W czasie prowadzenia rekrutacji dotyczącej zatrudnienia, Urząd Marszałkowski w Olsztynie oferty pracy głównie udostępnia na stronie internetowej. 

Liczba wyświetleń: 1277Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS