Urząd Miasta Inowrocław

Urząd Miasta Inowrocław

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Miasta Inowrocław

Urząd Miasta Inowrocław dowody osobiste, opłata skarbowa. Adres, telefon, kontakt z Urzędem Miasta w Inowrocławiu. Wydziały, zgony, praca w UM Inowrocław.

Urząd Miasta Inowrocław

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania jednostki, jaką jest Urząd Miasta Inowrocław można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej. W BIP dodatkowo umieszczone są wszystkie dane teleadresowe, które są upublicznione do użytku interesantów. 
Urząd Miasta Inowrocław praca: oferty pracy są udostępniane do wglądu publicznego od razu po powstaniu wolnego stanowiska pracy. Wszystkie informacje dotyczące wymagań i obowiązków, które powinien spełnić pracownik po podjęciu współpracy z urzędem są zamieszczone w ofercie pracy.

Urząd Miasta Inowrocław wydziały

W Inowrocławiu Urząd Miasta jest podzielony według pewnego schematu. Placówka posiada wydziały, które odpowiadają za przydzielone im zadania. Taka struktura urzędu sprawia, że jednostka działa w sprawny sposób. Obsługa klientów, jest o wiele bardziej efektywna biorąc pod uwagę ich zadowolenie z szybkiego załatwiania spraw.

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
 • Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
 • Wydział Dróg i Transportu
 • Urząd Miasta Inowrocław Wydział Oświaty i Sportu
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
 • Wydział Gospodarki Lokalowej
 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
 • Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
 • Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
 • Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
 • Wydział Budżetowo-Finansowy
 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny
 • Wydział Informatyki
 • Biuro Rady Miejskiej
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych
 • Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Komenda Straży Miejskiej 
 • Stanowisko ds. bhp i ppoż.
 • Zespół Zamówień Publicznych
 • Zespół Kontroli Finansowej
 • Audytor Wewnętrzny
 • Biuro Prawne

Urząd Miasta Inowrocław kontakt

Każdy z wydziałów Urzędu Miasta w Inowrocławiu posiada swój indywidualny numer telefonu oraz adres e-mail. W Urząd Miasta Inowrocław kontakt z pracownikami placówki jest możliwy tylko w godzinach pracy jednostki od poniedziałku do piątku. W soboty i niedziele Inowrocław Urząd Miasta jest nieczynny. 

Urząd Miasta Inowrocław adres:  al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław 
NIP: 5562638408 
REGON: 092350725 
Fax: 52 355-52-55 
Adres e-mail: [email protected] 
Urząd Miasta Inowrocław telefon: 52 35 55 300 

Urząd Miasta Inowrocław godziny otwarcia:

Poniedziałek07:30-15:00 
Wtorek 07:30-14:30  
Środa07:30-15:00  
Czwartek 07:30-15:00 
Piątek07:30-15:00  
Sobota Zamknięte
Niedziela  Zamknięte
Urząd Miasta dowody osobiste

W placówce, jaką jest Urząd Miasta dowody osobiste są wydawane każdemu obywatelowi Polski mającemu 18 lat. Dokument jest przyznawany po wcześniejszym złożeniu wniosku do Urzędu Miasta w Inowrocławiu, który można oddać w formie papierowej. W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby mającej mniej niż 12 lat wniosek można złożyć, korzystając z internetowej platformy urzędu. Do wniosku należy dołączyć również własne zdjęcie. Fotografia powinna posiadać odpowiednie wymiary i być w kolorze.  W Urząd Miasta Inowrocław opłata skarbowa za wydanie dowodu osobistego nie jest pobierana.

Urząd Miasta zgony

W Urząd Miasta zgony zgłasza się do Urzędu Stanu Cywilnego, który podlega pod UM Inowrocław. Wymaganymi dokumentami podczas załatwiania sprawy są:

 • dowód tożsamości osoby zmarłej
 • dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon
 • karta zgonu
 • zezwolenie na pochowanie zwłok

Sporządzenie aktu zgonu i pierwszego jego odpisu skróconego jest bezpłatne. Kolejne odpisy podlegają opłacie. Kartę zgonu należy złożyć w okresie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeśli śmierć nastąpiła z powodu choroby zakaźnej, zgłoszenia należy dokonać w ciągu 24 godzin.

Liczba wyświetleń: 3317Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS