Urząd Miasta Włocławek

Urząd Miasta Włocławek - UM we Włocławku

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Miasta Włocławek - UM we Włocławku

Urząd Miasta Włocławek Wydział Spraw Obywatelskich. Opłata skarbowa w Urzędzie Miasta we Włocławku. UM Włocławek podatek za psa, godziny pracy.

Urząd Miasta Włocławek

Zadania Urząd Miasta Włocławek są określone na podstawie ustawy z zakresu administracji rządowej. Urząd Miasta Włocławek jest uznawany za jednostkę budżetową. Świadczy pomoc wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w realizacji uchwał Rady Miasta. Urząd Miasta we Włocławku jest podzielony na wydziały np.: Urząd Miasta Włocławek Wydział Oświaty, Wydział Komunikacji, Wydział Finansów i inne oraz komórki organizacyjne. Ich funkcjonowanie jest określone przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta na drodze zarządzenia. Biuletyn Informacji Publicznej BIP Włocławek Urząd Miasta posiada wszystkie informacje dotyczące kontaktu i działalności instytucji.

Urząd Miasta Włocławek Wydział Spraw Obywatelskich

W jednostce, jaką jest Urząd Miasta Włocławek Wydział Spraw Obywatelskich pełni funkcje związane z pomocy obywatelom Polski. Zajmuje się wszelkimi sprawami dotyczącymi np. wydawania paszportów. Jednym z przydzielonych mu zadań jest również ewidencja ludności. W Wydziale Spraw Obywatelskich można zmienić imię i nazwisko, a także załatwić sprawy dotyczące aktów stanu cywilnego. Prowadzi w komórce organizacyjnej profil zaufany Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Realizuje wszelkie zadania Wojewody, a także współpracuje z różnego rodzaju organami w państwie oraz za granicą.

Urząd Miasta Włocławek podatek za psa

Podatek od psa istnieje w momencie, w którym gmina ustali taki obowiązek. W przypadku, w którym gmina nakłada podatek, każdy posiadacz czworonoga musi zarejestrować go w urzędzie. Osobami zwolnionymi z płacenia podatku od psa są:

 • osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności
 • osoby mające orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a pies ma status psa asystującego
 • osoby, które ukończyły 65 rok życia
 • osoby prowadzące gospodarstwo domowe
 • osoby pracujące na stanowiskach dyplomatycznych, konsularnych

Takie osoby nie muszą płacić podatku od jednego psa, jednak w przypadku każdego kolejnego ten obowiązek powraca. Kwota podatku za posiadanie psa jest zależna od indywidualnych ustaleń urzędu. W placówce, jaką jest Urząd Miasta Włocławek podatek za psa powinno się spłacić w określonym przez instytucję terminie. Wpłaty
(Urząd Miasta Włocławek opłata skarbowa) można dokonać w kasie urzędu, przelewem na jego konto rachunku bankowego lub u osoby odpowiednio do tego wyznaczonej. 

Urząd Miasta Włocławek kontakt

Interesanci szukający pomocy w Urzędzie Miasta we Włocławku kontaktują się z instytucją za pomocą podanych numerów telefonów. W godzinach pracy urzędu pracownicy pracujący na stanowiskach obsługi klienta pełnią funkcje informacyjne dla dzwoniących petentów. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek została stworzona lista wszystkich numerów telefonu, które są przypisane każdemu stanowisku w biurach placówki. Urząd Miasta Włocławek kontakt prowadzi w zadowalający dla interesantów sposób. W Urząd Miasta Włocławek kasa jest czynna w godzinach otwarcia placówki. 

Urząd Miasta Włocławek adres: Zielony Rynek 11/13, 87-810 Włocławek 
E-mail: [email protected]
NIP: 888-10-12-236
REGON: 000597133
Urząd Miasta Włocławek telefon: 

 • Prezydent Miasta: 54 414 42 03
 • Zastępca Prezydenta: 54 414 42 16
 • Sekretarz Miasta: 54 414 42 78
 • Skarbnik Miasta: 54 414 42 14 
 • Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej: 54 414 47 55
 • Przewodniczący Rady Miasta: 54 414 42 74
 • Biuro Rady Miasta: 54 414 43 56
 • Wydział Finansów: 54 414 42 14
 • Wydział Windykacji i Egzekucji: 54 414 42 76
 • Wydział Organizacyjno- Prawny i Kadr: 54 414 42 78
 • Wydział Audytu i Kontroli: 54 414 41 80
 • Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji: 54 414 44 84
 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów: 54 414 43 05
 • Biuro Ochrony Danych i Informacji Niejawnych: 54 414 42 69
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa: 54 414 42 45
 • Wydział Rozwoju Miasta: 54 414 44 59
 • Centrum Obsługi Inwestora: 54 414 40 44
 • Wydział Rewitalizacji: 54 414 44 60
 • Wydział Inwestycji: 54 414 42 67
 • Biuro Zamówień Publicznych: 54 414 43 80
 • Wydział Urbanistyki i Architektury: 54 414 43 10
 • Urząd Miasta Włocławek Wydział Geodezji i Kartografii: 54 414 44 07
 • Urząd Stanu Cywilnego: 54 414 43 48
 • Wydział Spraw Obywatelskich: 54 414 42 44
 • Wydział Edukacji: 54 414 42 86
 • Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego: 54 414 43 87
 • Wydział Sportu i Turystyki: 54 414 46 10
 • Wydział Środowiska: 54 414 42 92
 • Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii: 54 414 41 68
 • Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym: 54 414 41 02
 • Wydział Komunikacji: 54 414 49 15
 • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku: 54 423 23 86
  Urząd Miasta Włocławek godziny otwarcia: 
 Poniedziałek07:30-15:30 
Wtorek  07:30-17:00
Środa  07:30-15:30 
Czwartek 07:30-15:30 
Piątek  07:30-14:00 
Sobota Zamknięte
Niedziela  Zamknięte

Urząd Miasta Włocławek godziny pracy urzędników dopasował do potrzeb petentów.

Liczba wyświetleń: 6461Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS