Urząd Miasta Jarosław

Urząd Miasta Jarosław

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: podkarpackie

Urząd Miasta Jarosław

UM Jarosław adres placówki, godziny urzędowania, przetargi. Urząd Miasta Jarosław wydziały. Jarosław Urząd Miasta podatek od nieruchomości, opłata skarbowa.

Urząd Miasta Jarosław wydziały

Jarosław to położone w województwie podkarpackim miasto będące siedzibą powiatu Jarosławskiego oraz Gminy Wiejskiej Jarosław. W instytucji, jaką jest Urząd Miasta Jarosław, mieszkańcy mogą załatwić ważne sprawy urzędowe oraz mogą liczyć fachową pomoc z zakresu działalności placówki.

W budynku zarządzającym przez Urząd Miasta Jarosław Wydziały – wyróżnia się m.in.:

 • Wydział Spraw Społecznych i Obronnych
 • Wydział Oświaty i Sportu
 • Wydział Organizacyjno-administracyjny
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska
 • Wydział infrastruktury Telefonicznej 
 • Wydział Finansowo księgowy
 • Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miasta Jarosław podatek od nieruchomości

Obowiązek opłaty podatku powstaje z pierwszym dniem miesiąca, po którym nabyło się prawo do opodatkowanego przedmiotu. W placówce administracji publicznej, jaką jest Urząd Miasta Jarosław podatek od nieruchomości, można opłacić w Kasie Urzędu bądź na konto bankowe udostępnione na stronie UM Jarosław BIP. Wysokość podatku zależny jest od wypełnionej deklaracji.

W Polsce rozróżnia się kilka rodzajów podatków, są to m.in.:

 • podatek od nieruchomości (grunty, budynki oraz ich części, budynki na potrzeby
 • działalności gospodarczych),
 • podatek leśny,
 • podatek rolny,
 • podatek od środków transportowych.

UM Jarosław opłata skarbowa

W placówce administracji publicznej Urząd Miasta Jarosław opłata skarbowa, pobierana jest od petentów w kilku przypadkach. Opłatę tę uiszcza się m. in. w przypadku spraw indywidualnych związanych z wydawaniem zaświadczeń, pozwoleń czy zezwoleń. A także, koncesji i niektórych dokumentów za udzielenie pełnomocnictwa. Stawka opłaty skarbowej, jaką należy uiścić jest stała, opisana w ustawie z 2006 o opłacie skarbowej.

Istnieje możliwość zwolnienia z tej opłaty, w przypadku gdy osoba będąca pełnomocnikiem strony jest jej rodziną.

Kasa Urzędu Miasta Jarosław czynna w godzinach:

 • Poniedziałek: 7:30 - 18:00
 • Wtorek: 7:30 - 14:30
 • Środa: 7:30 - 14:30
 • Czwartek: 7:30 - 14:30
 • Piątek: 7:30 - 14:30
 • Sobota, niedziela: zamknięte

UM Jarosław kontakt

Udostępniony przez Urząd Miasta Jarosław kontakt możliwy jest zarówno telefonicznie  jak i poprzez pocztę e-mail. Mając na uwadze potrzeby mieszkańców miasta, Jarosław Urząd Miasta posiada różne godziny otwarcia. Dla petentów, którzy preferują osobistą formę realizacji spraw, Urząd Miasta Jarosław godziny otwarcia dostosował, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Należy zwrócić uwagę, na godziny przyjmowania interesantów wybierając głównie indywidualną formę kontaktu z UM. 

UM Jarosław adres:
Ratusz, Rynek 1,
37-500 Jarosław

Urząd Miasta Jarosław telefon do centrali: 16 624 87 00 
E-mail: [email protected]

Urząd Miasta Jarosław godziny otwarcia placówki:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:30
Sobota- Niedziela: Zamknięte

UM Jarosław przetargi 

Urząd Miasta udostępnia na głównej stronie internetowej BIP UM Jarosław, informacje dotyczące m.in. konkursów, czy też aktualnych ogłoszeń o pracę w placówce. Na stronie również znajdują się informacje udostępnione przez UM Jarosław przetargi dotyczące m.in. nieruchomości. W celu zapoznania się z aktualnymi ofertami należy odwiedzić główną stronę Urzędu Miasta w Jarosławiu bądź Biuletyn Informacji Publicznej Jarosław.

Liczba wyświetleń: 8843Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS