Urząd Miasta Rzeszów

Urząd Miasta Rzeszów

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: podkarpackie

Urząd Miasta Rzeszów

Urząd Miasta Rzeszów godziny otwarcia, kontakt. Wniosek o rejestrację pojazdu w Urzędzie Miasta Rzeszów. Praca, wydziały, konto bankowe, opłata skarbowa.

Urząd Miasta Rzeszów

Urząd Miasta Rzeszów pełni rolę pomocniczą prezydenta miasta. Pomaga wszystkim organom miasta w sprawnym i bezproblemowym funkcjonowaniu. Realizuje uchwały Rady Miasta i zadania określone przez odgórnie przypisane ustawy. Interesanci mogą w nim załatwić przeróżne sprawy od meldunkowych po edukacyjne. W Urząd Miasta Rzeszów praca na stanowiskach urzędowych jest przypisana osobom o odpowiednim wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych. Na stronie internetowej Urząd Miasta Rzeszowa BIP są zawarte informacje na temat działań prowadzony przez instytucję. Jeśli chodzi o Urząd Miasta Rzeszów mieszkania komunalne należy kierować się do zajmującego się tym wydziału.

Urząd Miasta Rzeszowa wydziały

Rzeszów Urząd Miasta jest rozbudowaną jednostką działającą na rzecz dobrego funkcjonowania miasta. W Urząd Miasta Rzeszowa praca jest zorganizowana w bardzo elastyczny i prosty sposób. Placówka posiada wiele wydziałów, które zajmują się przypisanymi im dziedzinami życia społecznego miasta. W Urząd Miasta Rzeszów wydziały pracują w godzinach otwarcia jednostki od poniedziałku do piątku. To wydziałów UM Rzeszów należą:

 • Centrum Kontaktu Urzędu Miasta Rzeszowa
 • Koordynator Do Spraw Dostępności
 • Wydział Sportu i Rekreacji
 • Centrum Innowacji Miejskich
 • Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Stanowisko Do Spraw Nadzoru Właścicielskiego
 • Wydział Edukacji
 • Biuro Audytu Wewnętrznego
 • Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej
 • Biuro Obsługi Prawnej
 • Biuro Kontroli
 • Biuro Inspektorów Ochrony Danych
 • Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
 • Biuro Ochrony Konsumentów
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • Kancelaria Prezydenta
 • Wydział Budżetowy
 • Wydział Architektury
 • Stanowiska ds. BHP
 • Biuro Rady Miasta Rzeszowa
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Geodezji
 • Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Finansowy
 • Wydział Gospodarki Komunalnej
 • Wydział Księgowo- Rachunkowy
 • Urząd Miasta Rzeszów Wydział Komunikacji
 • Wydział Inwestycji
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Wydział Organizacyjno- Administracyjny
 • Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Wydział Polityki Społecznej
 • Wydział Pozyskiwania Funduszy
 • Biuro Architekta Miasta
 • Biuro Analiz i Strategii
 • Urząd Miasta Rzeszów Wydział Meldunkowy

Urząd Miasta Rzeszów kontakt

Urząd Miasta Rzeszów kontakt zapewnia, podając do dyspozycji interesantów wszystkie numery telefonów wydziałów placówki. Główna siedziba Urzędu Miasta w Rzeszowie znajduje się na ul. Rynek 1. Dodatkowo Urząd Miasta Rzeszowa posiada punkty informacyjne takie jak np.: Urząd Miasta Rzeszów Plaza, Urząd Miasta Rzeszowa Okrzei, Urząd Miasta Nowy Świat Rzeszów, Urząd Miasta Rzeszowa Millenium Hall rozprzestrzenione po całym Rzeszowie, gdzie można uzyskać pomoc i potrzebne  informacje. W jednostce, jaką jest Urząd Miasta Rzeszów konto bankowe zostało udostępnione na stronie internetowej placówki. Przed wykonywaniem wszelkich opłat należy upewnić się, czy numer rachunkowy jest aktualny.

Urząd Miasta Rzeszów adres: Rynek 1, 35-064 Rzeszów 
Centrum Kontaktu Urzędu Miasta Rzeszów adres: ul. Kopernika 16, Rzeszów

Punkty Informacyjne Urzędu Miasta Rzeszów adresy:

 • Urząd Miasta Galeria Rzeszów: ul. Piłsudskiego 44, Rzeszów
 • Urząd Miasta Plaza Rzeszów: ul. Rejtana 65, Rzeszów
 • Urząd Miasta Rzeszów Millenium Hall: ul. Kopisto 1, Rzeszów
 • Urząd Miasta Rzeszów Galeria Nowy Świat: ul. Krakowska 20, Rzeszów 

Wydział Budżetowy adres:  ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów 
NIP:  813-37-34-188 
REGON: 000650614

Urząd Miasta Rzeszów telefon:

 • Kancelaria prezydenta Rynek:  17 788 99 00
 • Wydział Komunikacji: 17 875 45 63
 • Urząd Miasta Rzeszów Okrzei- Wydział Budżetu: 17 875 42 15

Urząd Miasta Rzeszowa godziny otwarcia rynek:

Poniedziałek07:30-15:30
Wtorek07:30-15:30
Środa07:30-17:00
Czwartek07:30-15:30
Piątek07:30-15:30
SobotaZamknięte
NiedzielaZamknięte
Urząd Miasta Rzeszów wniosek o rejestrację pojazdów

Wniosek o rejestrację pojazdów jest dostępny w  Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Komunikacji. Do wniosku wymagane są poszczególne załączniki takie jak: dowód własności pojazdu, dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu (jeśli była wydana), tablice rejestracyjne, dowód osobisty właściciela pojazdu. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP. W Urząd Miasta Rzeszów opłata skarbowa za rejestrację pojazdów jest wpłacana na konto bankowe urzędu. Wysokość opłaty jest zależna od tego czy:

 • rejestracja jest dokonywana z pozostawieniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego
 • rejestracja jest z wydaniem nowych tablic rejestracyjnych
 • rejestracja jest z pozostawieniem starej tablicy rejestracyjnej

W placówce, jaką jest Urząd Miasta Rzeszów opłata od pełnomocnictwa w przypadku składania wniosku o rejestrację pojazdu jest obowiązkowa.

Liczba wyświetleń: 2110Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS