Urząd Miasta Knurów

Urząd Miasta Knurów - UM w Knurowie

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: śląskie

Urząd Miasta Knurów - UM w Knurowie

Urząd Miasta Knurów podatek od nieruchomości. Kontakt z Urzędem Miasta w Knurowie. BIP, Wydziały placówki, numer telefonu, elektroniczna platforma.

Urząd Miasta Knurów podatek od nieruchomości

Jak w każdym Urzędzie Miasta w Polsce, tak i w placówce, jaką jest Urząd Miasta Knurów, pobierane są opłaty podatkowe od nieruchomości. Jest to płatność, którą powinny uiścić osoby będące właścicielami nieruchomości, do których zalicza się np. lokale mieszkaniowe, domy rodzinne, działki. Opodatkowaniu podlegają grunty, do których nie zalicza się lasów i obszarów rolnych. Do podatników należą: użytkownik wieczystych gruntów własności publicznej, posiadacze mienia publicznego, właściciele nieruchomości, posiadacze samoistni. W przypadku chęci posiadania dokumentu potwierdzającego spłatę należności można starać się o zaświadczenie o niezaleganiu podatku od nieruchomości, w jednostce, jaką jest UM Knurów. 

Osoby, które nie posiadają własnej działalności gospodarczej i są właścicielami budynków, które zamieszczone zostały na odpowiedniej liście wyjątków, są zwolnieni z płacenia podatku od nieruchomości. Urząd Miasta Knurów podatek od nieruchomości może znieść w indywidualnych przypadkach, które będą szczegółowo rozpatrzone. Deklarację podatkową należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia, w którym powstał obowiązek płatności. Takim dokumentem jest IN-1 Druk informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych. Wzory są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta w Knurowie, skąd można je pobrać.

Druki należy dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miasta Knurów, przez pocztę lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, którą obsługuje podana instytucja. Wysokość podatku od nieruchomości jest obliczana indywidualnie dla każdego obszaru. Jest zależna od wielkości gruntu/ nieruchomości podlegającej opodatkowaniu.

Urząd Miasta Knurów wydziały

Knurów Urząd Miasta to jednostka organizacyjna działająca na rzecz miasta Knurów. Zajmuje się sprawami administracyjnymi i publicznymi. Dzięki swojej strukturze prowadzi szeroki zakres usług wśród mieszkańców Knurowa. Dlatego w jego skład wchodzi wiele wydziałów, do których należą:

 • Wydział ds. Funduszy Strukturalnych Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
 • Wydział Organizacyjny i Kadr 
 • Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
 • Wydział Finansów
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
 • Wydział Budżetowy i Planowania
 • Wydział Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych

Urząd Miasta Knurów wydziały przedstawia jako komórki organizacyjne. W głównej siedzibie urzędu stacjonuje burmistrz wraz ze swoimi zastępcami i pomocnikami. 

Urząd Miasta Knurów kontakt

Urząd Miasta w swojej strukturze organizacyjnej posiada wydziały, które zostały wymienione wyżej. Każdy z nich posiada własne dane kontaktowe. Urząd Miasta Knurów kontakt z główną siedzibą instytucji umożliwia dzięki kontaktom telefonicznym. Do dyspozycji interesantów zostały udostępnione wszystkie numery telefonów, które są umieszczone m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej BIP UM Knurów. Na ul. dr. Floriana Ogana 5  w Knurowie znajduje się jego siedziba. Lokalizacja również jest dostępna online, dzięki czemu każdy petent może z łatwością do niej trafić. Interesanci są obsługiwani przez pracowników jednostki od poniedziałku do piątku w ściśle określonych godzinach jej otwarcia.

W soboty i niedziele Urząd Miasta w Knurowie jest zamknięty. Warto wiedzieć, że placówka obsługuje Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, dzięki której również jest możliwy łatwy i szybki kontakt z jednostką. Umożliwia ona też załatwianie wszystkich spraw i składanie dokumentów urzędowych. To jeden z najwygodniejszych sposobów na ich dostarczenie, z którego coraz chętniej korzystają klienci urzędu. 

Urząd Miasta Knurów adres: ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów
Urząd Miasta Knurów telefon: 32 235 10 17

Urząd Miasta Knurów godziny otwarcia:

Poniedziałek07:30-15:30 
Wtorek07:30-15:30  
Środa07:30-15:30  
Czwartek07:30-15:30  
Piątek07:30-13:30  
SobotaZamknięte 
NiedzielaZamknięte 

Liczba wyświetleń: 926Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS