Urząd Miasta Będzin

Urząd Miasta Będzin

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: śląskie

Urząd Miasta Będzin

Urząd Miasta Będzin godziny otwarcia, kontakt, adres, numer telefonu, e-mail. Będzin Urząd Miasta Wydział Gospodarki Nieruchomościami, oferty pracy.

Urząd Miasta Będzin kontakt

Z Urzędem Miasta Będzin można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także za pomocą numeru telefonu. Warto wiedzieć, że w przypadku spawy, która wymaga szybkiej realizacji, warto skorzystać z kontaktu telefonicznego, ze względu na zbyt długi czas oczekiwania na odpowiedź drogą mailową. Urząd Miasta Będzin kontakt zdalny z osobami zainteresowanymi umożliwia wyłącznie w czasie godzin jego otwarcia. 

Urząd Miasta Będzin numery telefonu: 

 • Telefon bezpośredni do Urzędu Miasta Będzin: 32 267 70 41
 • Wydział Inwestycji: 32 267 91 64
 • Wydział Gospodarki Komunalnej: 32 267 91 56,  32 267 91 15, 32 267 91 56 
 • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami: 32 267 91 20, 32 267 91 72,  32 267 91 98, 32 267 91 49, 32 267 92 01
 • Wydział Gospodarki Mieszkaniowej: 32 267 92 29
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami: 32 267 91 50
 • Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej: 32 267 92 46
 • Działalność Gospodarcza: 32 267 91 28
 • Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności: 32 267 91 25
 • Wydział Oświaty: 32 267 92 10
 • Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej: 32 775 83 02, 32 775 83 01
 • Samodzielne stanowisko do spraw Audytu: 32 267 91 94
 • Wydział Organizacyjny: 32 267 91 24, 32 267 70 41,  32 267 91 12, 32 267 92 25, 32 267 70 41
 • Referat Informatyki: 32 267 91 47
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych: 32 267 92 08, 32 267 91 80
 • Biuro Zarządzania Kryzysowego: 32 267 92 49
 • Biuro Zamówień Publicznych: 32 267 92 38
 • Urząd Stanu Cywilnego: 32 267 91 30
 • Straż Miejska: 32 710 46 90
 • Biuro Rady Miejskiej: 32 267 91 35
 • Wydział Księgowo - Budżetowy: 32 267 91 11
 • Kierownik Referatu Finansowego: 32 267 91 10

Urząd Miasta Będzin adres e-mail: [email protected]

Urząd Miasta Będzin adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Urząd Miasta Będzin numer konta bankowego udostępnia na głównej stronie internetowe. Każda osoba posiadająca dostęp do internetu ma do niego wgląd. Warto pamiętać, że dane mogą ulec aktualizacji dlatego, należy sprawdzać ich prawdziwość. W instytucji Urząd Miasta Będzin opłata skarbowa może zostać uiszczona za pomocą przelewu na konto bankowe. 

Urząd Miasta Będzin godziny otwarcia

Instytucja, którą jest Urząd Miasta Będzin godziny otwarcia posiada adekwatne do godzin przyjmowania interesantów. Interesanci, którzy chcą odbyć osobistą wizytę w Urzędzie Miasta Będzin, mogą dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu, co pozwoli uniknąć często zdarzającej się kolejki. W weekendy Będzin Urząd Miasta nie obsługuje interesantów.

Urząd Miasta Będzin godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7:30-17:00
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-14:00
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne

Urząd Miasta Będzin Wydział Ochrony Środowiska

W jednostce organizacyjnej, którą jest Urząd Miasta Będzin Wydział Ochrony Środowiska posiada szeroki zakres obowiązków. Zajmuje się on między innymi prowadzeniem zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami przemysłowymi i komunalnymi, ewidencją rodzaju, ilości i miejsc występowania wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest i innych substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska, podnoszeniem świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i propagowanie zasady zrównoważonego rozwoju, a także realizacją zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami przemysłowymi.

Urząd Miasta Będzin praca

Urząd Miasta Będzin jest jednostką organizacyjną gminy. Działa on głównie w świadczeniu pomocy prezydentowi miasta w zakresie uchwał oraz innych różnych zadań. Wszystkie zatrudnione w Urzędzie Miasta Będzin osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie. Koniecznością jest także posiadanie bardzo dobrej wiedzy na temat prawa oraz ustaw. W czasie prowadzenia rekrutacji na poszczególne stanowiska w tej instytucji, Urząd Miasta Będzin oferty pracy udostępnia na stronie internetowej. 

Urząd Miasta Będzin dowody osobiste

Interesanci, którzy chcą wyronić dokument tożsamości, jakim jest dowód osobisty, mogą zrealizować to w Urzędzie Miasta Będzin. Aby tego dokonać, trzeba podczas osobistej wizyty w Urzędzie złożyć wszystkie niezbędne dokumenty. Koniecznością jest również zabranie ze sobą jednej kolorowej fotografii o odpowiednich wymiarach, a dokładnie 35mm x 45mm. W przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12 roku życia, wnioski o wydanie dokumentu można składać drogą elektroniczną. Warto pamiętać, że Urząd Miasta Będzin dowody osobiste wydaje do 30 dni roboczych, które są liczone od daty złożenia wniosku przez petenta.

Urząd Miasta Będzin Wydział Gospodarki Nieruchomościami

W instytucji Urząd Miasta Będzin Wydział Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się głównie ustalaniem ustalanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem. Dokonuje również sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ułamkowej części gruntu na rzecz najemców.

Liczba wyświetleń: 16967Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS