Urząd Miasta Opoczno – UM w Opocznie

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: łódzkie

Urząd Miasta Opoczno – UM w Opocznie

Urząd Miasta Opoczno godziny otwarcia, godziny obsługi petentów. Opoczno Urząd Miasta Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich. Kontakt z UM Opoczno.

Urząd Miasta Opoczno dane kontaktowe

Jeśli występuje potrzeba uzyskania kontaktu z Urzędem Miasta w Opocznie, warto zapoznać się z dostępnymi kanałami kontaktu. Aktualnie Urząd Miasta Opoczno kontakt to zrobić telefonicznie lub mailowo w godzinach otwarcia instytucji. Dane kontaktowe dostępne są powyżej. Przy próbie kontaktowania się z UM Opoczno telefonicznie, warto pamiętać aby mieć dostęp do potrzebnych dokumentów w razie, gdyby konieczna była weryfikacja danych.

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Opocznie

Urząd Miasta Opoczno jest czynny w wybranych godzinach od poniedziałku do piątku. W weekendy Urząd Miasta Opoczna nie świadczy usług petentom, jednak mogą wystąpić sytuacje w których zostanie uruchomiony dodatkowy dyżur w sobotę. Urząd Miasta Opoczno godziny otwarcia ustanowił tak aby umożliwić skorzystanie z usług jak największej ilości osób.

Kontakt Urząd Miasta Opoczno

Adres: ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno

Telefon: +48 44 786 01 48,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Opoczno:

  • poniedziałek: 07:30–15:30
  • wtorek: 07:30–16:30
  • środa 07:30–15:30
  • czwartek: 07:30–15:30
  • piątek: 07:30–14:30

Urząd Miasta w Opocznie

W Opocznie istnieje instytucja o nazwie Urząd Miasta, która jest odpowiedzialna za administrowanie i zarządzanie miastem. Główne obowiązki tej instytucji to troska o mieszkańców Opoczna, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą.

Urząd Miasta Opoczna jest również odpowiedzialny za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie czystości i porządku w mieście. Pracownicy Urzędu Miasta Opoczna wykonują powierzone im zadania, współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Miasta Opoczna realizowane są formalności z szerokiego zakresu.

Urząd Miasta Opoczno wydziały

Urząd Miasta Opoczna jest instytucją składającą się z kilku oddzielnych wydziałów, każdy z nich odpowiedzialny jest za określony zakres spraw. Wydziały takie jak Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opoczna czy Wydział Komunikacji Urzędu Miasta w Opocznie, pełnią konkretne funkcje. Podział na wydziały umożliwia bardziej sprawne zarządzanie pracą, co z kolei prowadzi do szybszej i bardziej efektywnej obsługi petentów. Przed udaniem się do Urzędu Miasta Opoczna, zaleca się zapoznanie się z informacjami dotyczącymi każdego z wydziałów i ich zakresu odpowiedzialności.

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opoczna

Jeżeli występuje potrzeba skorzystania z usług związanych z administracją publiczną warto skierować się do Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Opoczna. Wydział ten specjalizuje się w wydawaniu dokumentów, rejestracji obywateli i innych usługach administracyjnych. Aby uzyskać dowód osobisty lub tymczasowy dowód osobisty, należy bezpośrednio skontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich. Godziny pracy tego wydziału są takie same jak godziny pracy całego Urzędu Miasta Opoczna.

Mapa Urząd Miasta Opoczno

Liczba wyświetleń: 997Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS