Urząd Miasta Zduńska Wola

Urząd Miasta Zduńska Wola - UM w Zduńskiej Woli

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: łódzkie

Urząd Miasta Zduńska Wola - UM w Zduńskiej Woli

Urząd Miasta Zduńska Wola podatek od nieruchomości, praca, kontakt. Mieszkania do remontu, wydziały, przetargi. Program 500+ w Urząd Miasta Zduńska Wola.

Urząd Miasta Zduńska Wola

Urząd Miasta Zduńska Wola zajmuje się sprawami dotyczącymi życia społecznego mieszkańców Zduńskiej Woli. Dlatego organizuje różnego rodzaju projekty pomocy. Oprócz programu Rodzina 500+, zajmuje się np. projektem: Urząd Miasta Zduńska mieszkania do remontu, na temat którego więcej informacji można uzyskać w siedzibie urzędu lub na jego stronie internetowej. Swoją szeroką działalnością zahacza również o Urząd Miasta Zduńska Wola przetargi, na których licytacji poddane są różnego rodzaju podmioty np. mieszkania, dziłaki, budynki gospodarcze itp. Informacje o działki na sprzedaż Urząd Miasta Zduńska Wola również można znaleźć w witrynie internetowej placówki. 
Oferty pracy dla osób chcących pracować w Urząd Miasta Zduńska Wola są zamieszczone w zakładce: Urząd Miasta Zduńska Wola praca.

Urząd Miasta Zduńska Wola wydziały

Do wydziałów Urzędu Miasta w Zduńskiej Woli należą: 

 • Wydział Audytu i Kontroli 
 • Wydział Dochodów 
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
 • Wydział Edukacji,Sportu i Spraw Społecznych 
 • Wydział Ewidencji i Dowodów Osobistych 
 • Wydział Gospodarki Lokalowej 
 • Wydział Finansowo- Budżetowy 
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej 
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
 • Wydział Infrastruktury Technicznej 
 • Wydział Inwestycji Miejskich 
 • Wydział Organizacyjno- Administracyjny 
 • Wydział zamówień Publicznych 
 • Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 
 • Wydział Zamówień Publicznych 
 • Wydział Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska 

W placówce, jaką jest Urząd Miasta Zduńska Wola wydziały dzielą instytucję na poszczególne segmenty. Taki podział zapobiega zamieszaniu i nieskoordynowaniu jednostki. Wyszczególniona struktura organizacyjna urzędu, jest nawet korzystna dla petentów uczęszczających do UM Zduńska Wola pod względem szybszego załatwiania spraw. 

Urząd Miasta Zduńska Wola 500

Większośc programów realizowanch przez Urząd Miasta Zduńska Wola mają na celu wspomóc rodziny potrzebujące pomocy np. finansowej. Jednym z takich programów jest Urząd Miasta Zduńska Wola 500 - Program Rodzina 500+. Świadczenie jest wypłacane przez ZUS Zduńska Wola i otrzymują je rodzice, opiekunowie dzieci do 18 roku ich życia. Jego wysokość to 500 zł miesięcznie. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną lub tradycyjnie w siedzibie Urzędu Miasta. Świadczenie nie jest zależne od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.  
Urząd Miasta Zduńska Wola kontakt: 43 825 02 87

Urząd Miasta Zduńska Wola podatek od nieruchomości

Deklarację podatkową od nieruchomości należy zgłosić do Urzędu Miasta w Zduńskiej Woli w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia obowiązku podatkowego. W przypadku takiej sytuacji należy dostarczyć do instytucji dokument: Informacji o nieruchomościach i gruntach. 
Urząd Miasta Zduńska Wola podatek od nieruchomości nakłada na osoby, które posiadają grunty i nieruchomości podlegające opodatkowaniu i są ich właścicielami, użytkownikami wieczystymi czy samoistnymi posiadaczami. Podatek należy opłacić przed minięciem wyznaczonego przez urząd terminu.  

Urząd Miasta Zduńska Wola dowody osobiste 

Dowód osobisty w Polsce jest jednym z obowiązkowych dokumentów obowiązujących obywateli państwa. Niezależnie od wieku ten dokument tożsamości można dostać w Urzędzie Miasta w Zduńskiej Woli po wcześniejszym złożeniu wniosku w jego siedzibie. Osoby, które zbliżają się do swoich 18 urodzin, mogą złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed uzyskaniem pełnoletności. Do każdego wniosku powinna być załączona fotografia wnioskodawcy. Takie zdjęcie musi być zrobione w kolorze i w odpowiednich rozmiarach. Petenci wnioskujący o wydanie dowodu tożsamości i mający więcej niż 12 lat, wszystkie dokumenty muszą dostarczyć bezpośrednio do siedziby Urzędu Miasta w Zduńskiej Woli. Urząd Miasta Zduńska Wola dowody osobiste dla osób poniżej 12 roku życia wydaje nawet po elektronicznym złożeniu wniosku, jednak taki dokument powinien być zaopatrzony w podpis wykwalifikowany oraz zatwierdzony za pomocą profilu zaufanego. Instytucja posiada 30- dniowy okres wydawania dowodu osobistego.

Urząd Miasta Zduńska Wola kontakt

Elektroniczna Platforma Usług administracji Publicznej ePUAP jest jedną ze sposobów kontaktowania się z Zduńska Wola Urząd Miasta, z której chętnie korzystają interesanci jednostki. Dodatkowo platforma posiada funkcje sprawdzające wnioski, które składają petenci również za pomocą tego narzędzia. Na stronie internetowej placówki, Urząd Miasta Zduńska Wola są zamieszczone numery telefonu wszystkich wydziałów jednostki. Jest kolejna wygodna forma łączenia się z pracownikami. Urząd Miasta Zduńska Wola kontakt realizuje też za pomocą poczty elektronicznej e-mail. 
Urząd Miasta Zduńska Wola adres: ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola 
Urząd Miasta Zduńska Wola telefon: 

 • Centrala: 43 825 02 00 
 • Sekretariat: 43 825 02 01 

Faks: 43 825 02 02 
E-mail: [email protected]

Urząd Miasta Zduńska Wola godziny otwarcia:

Poniedziałek 07:30-17:00
Wtorek 07:30-15:30
Środa  07:30-15:30
Czwartek  07:30-15:30
Piątek  07:30-15:30
SobotaZamknięte
NiedzielaZamknięte 

Liczba wyświetleń: 7416Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS