Urząd Miasta Piekary Śląskie

Urząd Miasta Piekary Śląskie - UM w Piekarach Śląskich

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: śląskie

Urząd Miasta Piekary Śląskie - UM w Piekarach Śląskich

Urząd Miasta Piekary Śląskie wnioski do pobrania, wydziały. Podatek od nieruchomości w UM Piekary Śląskie. Godziny otwarcia, oferty pracy, BIP, dowody osobiste.

Urząd Miasta Piekary Śląskie

Sprawne i efektywne funkcjonowanie Urzędu Miasta Piekary Śląskie jest spowodowane odpowiednim podziałem i strukturą organizacyjną jednostki. Placówka jest podzielona na wydziały, które zajmują się określonymi zadaniami. Dzięki temu instytucja nie wprowadza zamieszania podczas składania różnego rodzaju wniosków i dokumentów. Każdy wydział ma swój zakres wydzielony z życia społecznego Piekar Śląskich.

Urząd Miasta Piekary Śląskie wydziały: 

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Komunikacji
 • Biuro Zamówień Publicznych
 • Referat Gospodarki Komunalnej
 • Referat Dróg Publicznych
 • Referat Inwestycji i Remontów
 • Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 • Miejski Rzecznik Konsumentów
 • Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Referat Budżetu i Planowania 
 • Referat Finansowy
 • Wydział Finansowo-Budżetowy
 • Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
 • Biuro Funduszy Europejskich
 • Referat Organizacyjny
 • Punkt Informowania Mieszkańców
 • Kancelaria Urzędu
 • Referat Gospodarczy
 • Wydział Organizacyjny
 • Referat Windykacji
 • Wydział Finansowo-Podatkowy
 • Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Edukacji
 • Referat Podatkowy
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
 • Zespół Promocji i Współpracy z Zagranicą
 • Biuro Rady Miast
 • Biuro Prawne
 • Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Ochrony Środowiska

Oferty pracy Urząd Miasta Piekary Śląskie zamieszcza w Centralnej Bazie Ofert Pracy i na własnej stronie internetowej. BIP Urząd Miasta Piekary Śląskie zawiera dodatkowe informacje o Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich.

Urząd Miasta Piekary Śląskie podatek od nieruchomości

Dokument podatku od nieruchomości należy zgłosić do Urzędu Miasta Piekary Śląskie w przeciągu 14 dni od dnia wystąpienia obowiązku podatkowego. Deklaracje można składać na kilka sposobów, przede wszystkim w siedzibie Urzędu Miasta oraz przez elektroniczną platformę usług urzędu. W okresie 30 dni od dnia złożenia dokumentu podatku od nieruchomości UM Piekary Śląskie sprawdza deklarację  i nakłada odpowiednie opłaty podatkowe. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji na ten temat należy kontaktować się ze stanowiskiem informacyjnym placówki.

Urząd Miasta Piekary Śląskie kontakt

Kasa Urzędu Miasta Piekary Śląskie przestaje przyjmować interesantów pół godziny przed zamknięciem placówki. Prezydent Miasta przyjmuje skargi i wnioski tylko w poniedziałki w godzinach: 13:00-17:00. Urząd Miasta Piekary Śląskie co jakiś czas zmienia numery swoich kont bankowych, przez co zaleca sprawdzanie ich aktualności podczas wpłacania opłaty na numer rachunku urzędu. Spis wszystkich numerów kont bankowych wydziałów Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich znajduje się na jego stronie internetowej. Urząd Miasta Piekary Śląskie kontakt umożliwia przez korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznych. Dodatkowo do dyspozycji interesantów urzędu są podane numery telefonów do wydziałów placówki. Awaryjną opcją jest również adres e-mail, przez który można korespondować z instytucją. Piekary Śląskie Urząd Miasta godziny otwarcia placówki dopasował do potrzeb petentów.

Urząd Miasta Piekary Śląskie adres:  41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska  84

Urząd Miasta Piekary Śląskie telefon: 32 393 94 11
E-mail: [email protected]
NIP: 498-02-62-299
REGON: 276255418
TERYT: 2471011

Urząd Miasta Piekary Śląskie godziny otwarcia:

Poniedziałek 07:30-17:00
Wtorek  07:30-15:30
Środa 07:30-15:30
Czwartek07:30-15:30 
Piątek07:30-14:00 
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte 
Urząd Miasta Piekary Śląskie dowody osobiste

Dokument potwierdzający tożsamość w Polsce jest świadectwem obowiązkowym. Każda osoba pełnoletnia ma obowiązek posiadania dowodu osobistego. W Urząd Miasta Piekary Śląskie dowody osobiste są wydawane interesantom po wcześniejszym złożeniu wniosku. Do pisma powinna być załączona kolorowa fotografia wnioskodawcy o odpowiednich wymiarach. Urząd Miasta Piekary Śląskie wnioski do pobrania są udostępnione w formie plików pdf, które można łatwo nabyć na stronie internetowej jednostki i wydrukować. Dowód osobisty Urząd Miasta Piekary Śląskie wydaje w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli wnioskodawca składa wniosek o uzyskanie dowodu osobistego dla dziecka mającego mniej niż 12 lat, może go wysłać drogą elektroniczną. Wszystkie inne wnioski należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich. Wnioskowanie o otrzymanie dowodu osobistego i jego wydanie jest procesem bezpłatnym. 

Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Komunikacji

Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Komunikacji adres: ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie
Wydział Komunikacji UM Piekary Śląskie telefon: 

 • 32 393 93 41
 • 32 393 93 33
 • 32 393 93 27

Zadania Wydziału Komunikacji są ustalone na podstawie regulaminu organizacyjnego. Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Komunikacji zajmuje się wszelkimi sprawami dotyczącymi pojazdów: ich rejestracją, spisem itd.

Liczba wyświetleń: 1626Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS