Urząd Miasta Rydułtowy

Urząd Miasta Rydułtowy

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: śląskie

Urząd Miasta Rydułtowy

Urząd Miasta Rydułtowy godziny otwarcia, numer telefonu, adres, kontakt. Rydułtowy Urząd Miasta Wydział Ochrony Środowiska, wywóz śmieci, wydziały

Urząd Miasta Rydułtowy Wydział Ochrony Środowiska

W instytucji Urząd Miasta Rydułtowy wywóz śmieci odbywa się według harmonogramu, który został zamieszczony na głównej stronie internetowej. Istniejący w jednostce Urząd Miasta Rydułtowy Wydział Ochrony Środowiska realizuje wiele zadań. Zajmuje się on między innymi:

 • prowadzeniem kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
 • prowadzeniem postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
 • prowadzeniem spraw związanych z ochroną obiektów i obszarów cennych przyrodniczo
 • prowadzeniem postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • przyjmowaniem informacji od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest
 • koordynacją oraz nadzorowaniem działań w zakresie utrzymania zieleni miejskiej
 • opiniowaniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
 • prowadzeniem spraw związanych ze spisem rolnym
 • opiniowaniem planów łowieckich
 • opiniowaniem projektów robót geologicznych
 • opracowywaniem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 • opiniowaniem programów gospodarowania odpadami wydobywczymi
 • uzgadnianiem planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego
 • sporządzaniem informacji o wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Urząd Miasta Rydułtowy kontakt

Interesanci, którzy chcą uzyskać z placówką Urząd Miasta Rydułtowy kontakt zdalny, mogą to zrealizować za pomocą numeru telefonu, a także poprzez wysłanie wiadomości mailowej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rydułtowy Urząd Miasta odpowiedzi na wszelkie pytania udziela jedynie w czasie godzin otwarcia. Urząd Miasta Rydułtowy BIP to strona, na której znajdują się wszystkie informacje teleadresowe instytucji. 

Urząd Miasta Rydułtowy telefon: (32) 45 37 411, (32) 45 37 410
E-mail: [email protected]

Urząd Miasta Rydułtowy adres: ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy

Urząd Miasta Rydułtowy godziny otwarcia

Placówka Urząd Miasta Rydułtowy godziny otwarcia ma adekwatne do godzin obsługi zainteresowanych osób. W weekendy instytucja jest zamknięta. Warto dokonać wcześniejszą rezerwację terminu w celu odbycia osobistej wizyty w Urzędzie Miasta Rydułtowy

Urząd Miasta Rydułtowy godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-17:00
Piątek: 7:30-14:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte 

Urząd Miasta Rydułtowy wydziały
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
 • Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Architektury i Budownictwa
 • Wydział Spraw Obywatelskich

Liczba wyświetleń: 1594Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS