Urząd Miasta Świętochłowice

Urząd Miasta Świętochłowice - UM w Świętochłowicach

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: śląskie

Urząd Miasta Świętochłowice - UM w Świętochłowicach

Urząd Miasta Świętochłowice prawo jazdy, dowody osobiste. Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Świętochłowicach. Kontakt, oferty pracy, wydziały, adres siedziby.

Urząd Miasta Świętochłowice

Struktura organizacyjna urzędu jest odpowiednio dopracowana i podzielona. W jego skład wchodzą wydziały, które pełnią przypisane mu funkcje. Należą do nich Urząd Miasta Świętochłowice wydziały:

 • Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Wydział Finansowy
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Informatyki
 • Wydział Infrastruktury Drogowej
 • Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
 • Urząd Miasta Świętochłowice Wydział Komunikacji
 • Wydział Mienia Komunalnego
 • Wydział Organizacyjny 
 • Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Kancelaria Rady Miejskiej
 • Kancelaria Prezydenta Miasta
 • Biuro ds. Mieszkaniowego Zasobu Gminy
 • Zespół Radców Prawnych
 • Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej
 • Straż Miejska
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Urząd Miasta Świętochłowice Wydział Ekologii
 • Urząd Miasta Świętochłowice Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • Urząd Miasta Świętochłowice Wydział Lokalowy

Urząd Miasta Świętochłowice oferty pracy dotyczące na stanowiskach w powyżej wymienionych wydziałach udostępnia w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

Urząd Miasta Świętochłowice Wydział Komunikacji

Urząd Miasta Świętochłowice Wydział Komunikacji telefony:

 • Urząd Miasta Świętochłowice prawo jazdy:  32 3491 913
 • Rejestracja pojazdu:   32 3491 912
 • Usługi komunikacyjne:  32 3491 911
 • Inne:   32 3491 915

E-mail: [email protected]
Urząd Miasta Świętochłowice Wydział komunikacji zajmuje się sprawami dotyczącymi komunikacji w mieście Świętochłowice. Prowadzi rejestrację pojazdów, kieruje pojazdy na badania techniczne, zajmuje się wydawaniem dowodów rejestracyjnych i przyznawaniem tablic rejestracyjnych. Zarządza ruchem drogowym, dbając o bezpieczeństwo na drogach miasta. 

Urząd Miasta Świętochłowice dowody osobiste

W Polsce dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość. Każda osoba, która ukończyła 18 rok życia ma obowiązek złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w Świętochłowice Urząd Miasta. Wniosek składa się w formie papierowej, a w przypadku składania wniosku o przyznanie dowodu dla osoby, która nie ukończyła 12 roku życia, istnieje możliwość dostarczenia go w formie elektronicznej. Osoby ubezwłasnowolnione mogą uzyskać dowód po złożeniu wniosku przez własnego opiekuna. Dowód osobisty posiada 10-letni termin ważności u osób pełnoletnich i dzieci powyżej 12 roku życia. Pozostałe dowody są ważne przez 5 lat. Proces wyrabiania dowodu osobistego jest bezpłatny. Urząd Miasta Świętochłowice dowody osobiste wydaje w przeciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku w Urząd Miasta Świętochłowice.

Urząd Miasta Świętochłowice kontakt

W soboty i niedziele Urząd Miasta Świętochłowice nie przyjmuje interesantów oraz nie pełni żadnych usług. Jego siedziba znajduje się na ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach. Urząd Miasta Świętochłowice kontakt realizuje, korzystając z połączeń telefonicznych. Do dyspozycji klientów podał główny numer telefonu, przez który można się kontaktować z centralą urzędu. Numery telefonu do poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta w Świętochłowicach są umieszczone na stronie internetowej jednostki. Oprócz łączności telefonicznej dostępny jest również formularz kontaktowy, który jest elektronicznym sposobem na kontaktowanie się z instytucją.

Urząd Miasta Świętochłowice adres: ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice
Urząd Miasta Świętochłowice telefon: +48 32 3491 800
Fax: +48 32 3491 812
E-mail: [email protected]
NIP: 627-274-87-38
REGON: 000515891

Urząd Miasta Świętochłowice godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 07:00-17:00
 • Wtorek: 07:00-15:00
 • Środa: 07:00-15:00
 • Czwartek: 07:00-15:00
 • Piątek: 07:00-14:00

Liczba wyświetleń: 3062Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS