Urząd Miasta Wodzisław Śląski

Urząd Miasta Wodzisław Śląski - UM w Wodzisławiu Śląskim

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: śląskie

Urząd Miasta Wodzisław Śląski - UM w Wodzisławiu Śląskim

Urząd Miasta Wodzisław Śląski kontakt, BIP, przetargi. Oferty pracy w UM Wodzisław Śląski. Opłata skarbowa, wnioski, mieszkania komunalne, wydziały, praca.

Urząd Miasta Wodzisław

W Urząd Miasta Wodzisław Śląski opłata skarbowa jest pobierana za wszelkie płatne usługi. Urząd Miasta Wodzisław Śląski przetargi organizuje co roku. Licytacjom podlegają grunty miasta Wodzisław Śląski czy znajdujące się w nim lokale mieszkalne oraz różnego rodzaju budynki. UM Wodzisław Śląski BIP zawiera informacje na temat działań prowadzonych przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski.
Urząd Miasta Wodzisław Śląski odpady komunalne zbiera według ustalonego harmonogramu.

Urząd Miasta Wodzisław Śląski wydziały

Urząd Miasta Wodzisław Śląski dzięki swojej strukturze organizacyjnej może w sprawny sposób prowadzić swoje działania, które dotyczą odpowiedniego funkcjonowania społeczeństwa zamieszkałego w Wodzisławiu Śląskim. Placówka jest podzielona na wydziały, do których przydzielono pewien zakres obowiązków. W Urząd Miasta Wodzisław Śląski wydziały rozmieszczone są w całym budynku siedziby urzędu oraz na terenie miasta. Petenci chcący skorzystać z pomocy pracowników, któregoś z wydziału powinni sprawdzić, gdzie znajdują się przedstawiciele tych działów. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są na stronie internetowej instytucji.

 • Wydział  Dialogu, Promocji i Kultury
 • Wydział  Strategii i Funduszy Zewnętrznych
 • Wydział Architektury
 • Wydział  Inwestycji Miejskich
 • Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Edukacji
 • Urząd Miasta Wydział Ochrony Środowiska
 • Wydział Informatyki- Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych
 • Wydział Finansów
 • Wydział Podatków
 • Wydział  Gospodarki Komunalnej

Urząd Miasta Wodzisław oferty pracy

W UM Wodzisław Slaski organizowane są nabory na wolne stanowiska pracy, które mają formę konkursów,  w których mogą wziąć wszyscy zainteresowane osoby. Petenci chcący pracować w tym urzędzie mogą skorzystać z  Urząd Miasta Wodzisław oferty pracy placówki zamieszczonych w ogólnodostępnej bazie ofert pracy. Każdy nabór posiada charakterystykę wymagań, informację o listach kandydatów i kwestionariusz personalny. Po przeprowadzeniu głosowania i selekcji, zostają wybrani przyszli pracownicy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W wyniku uzyskanych efektów naboru z Urząd Miasta Wodzisław Śląski oferty pracy, na głównej stronie jednostki zostaje umieszczona informacja na temat wyników przeprowadzonego naboru. Praca Urząd Miasta Wodzisław Śląski jest z tego rodzaju prac urzędowych, przy których zazwyczaj potrzebna jest obsługa komputera.

Urząd Miasta Wodzisław Śląski kontakt

W Urząd Miasta Wodzisław Śląski praca jest wykonywana od poniedziałku do piątku w ściśle wyznaczonych godzinach. Urząd Miasta Wodzisław Śląski kontakt z pracownikami jednostki umożliwia przez połączenia telefoniczne. Każdy z wydziałów Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim posiada swój indywidualny numer telefonu, pod którymi interesanci mogą uzyskać informacje z pierwszej ręki. Pracownicy UM w Wodzisławiu Śląskim posiadają konkretne wytyczne dotyczące telefonicznej obsługi klienta. Dzięki nim petenci, dzwoniąc do siedziby urzędu, otrzymują pomoc w bardzo szybkim tempie. Interesanci nie muszą czekać w kolejce na połączenie z placówką. Według najnowszych standardów Wodzisław Śląski Urząd Miasta korzysta z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Te usługi dają możliwość dodatkowego sposobu kontaktowania się z urzędem oraz załatwiania spraw internetowo. Platforma posiada specjalnie stworzone pod potrzeby jednostki urządzenia, które podczas wypełniania dokumentów elektronicznych wyszukują błędy. Większość wniosków można złożyć, korzystając właśnie z tych usług. BIP Urząd Miasta Wodzisław Śląski posiada dane teleadresowe, które mogą być przydatne każdemu interesantowi.

Urząd Miasta Wodzisław Śląski adres: ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski  
Urząd Miasta Wodzisław Śląski telefon: 32 459 04 60  
Fax: 32 721 87 03  
E-mail: [email protected]  
NIP Urząd Miasta: 6472545098  
REGON Urząd Miasta: 000526883
Urząd Miasta Wodzisław Śląski godziny otwarcia:

Poniedziałek07:30-16:00
Wtorek07:30-16:00
Środa07:30-16:00
Czwartek 07:30-17:00
Piątek07:30-13:00 
Urząd Miasta Wodzisław Śląski mieszkania komunalne

Mieszkanie komunalne w Wodzisławiu Śląskim należy do Urzędu Miasta. Urząd Miasta Wodzisław Śląski mieszkania komunalne przyznaje osobom o niskich dochodach na złożony przez nie wniosek. Każdy interesant przed złożeniem wniosku powinien zapoznać się z kryteriami wymaganymi przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski. Do wymagań należą:

 • niski dochód
 • zameldowanie w Wodzisławiu Śląskim
 • nieodpowiednie warunki aktualnego miejsca zamieszkania rodziny itp.

Przed uzyskanie mieszkania komunalnego należy żłożyć wniosek w jednostce, jaką jest Urząd Miasta Wodzisław Śląski. Do wniosku powinno być załączone oświadczenie o aktualnym miejscu zameldowania, deklaracja potwierdzająca wysokość dochodu oraz oświadczenie o stanie majątkowym każdego członka rodziny. Wniosek można złożyć w dowolnym dla siebie momencie.

Liczba wyświetleń: 1916Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS