Zakład Karny Iława

Zakład Karny Iława

Kategoria: Zakład Karny

Województwo: warmińsko-mazurskie

Zakład Karny Iława

Zakład Karny Iława godziny przyjęć interesantów, adres, numer telefonu. Zakład Karny w Iławie paczki, widzenia, dyrektor, praca, resocjalizacja, skazani.

Zakład Karny w Iławie 

Instytucja, jaką jest Zakład Karny w Iławie, podlega pod Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie. Jest to zakład typu półzamkniętego przeznaczony dla mężczyzn, którzy odbywają karę po raz pierwszy oraz dla przestępców młodocianych. W Zakładzie Karnym Iława znajdują się 1283 miejsca dla osadzonych. Wcześniej Zakład Karny Iława znajdował się pod nazwą Więzienie Karne w Iławie. W jednostce, którą jest Zakład Karny Iława dyrektor pełni najważniejszą funkcję. Zakład Karny w Iławie nie jest tylko miejscem do odbywania kary. Pracujący tam funkcjonariusze prowadzą resocjalizację skazanych, aby zapobiec popełniania przestępstwa po zakończeniu wyroku. 

Zakład Karny Iława widzenia

W jednostce Zakład Karny Iława widzenia odbywają się zgodnie z określonym limitem. Mogą w nim uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że Dyrektor Zakładu Karnego wyrazi zgodę, aby odbywało się ono w większej liczbie osób. Warto wiedzieć, że przeprowadzane widzenia odbywają się wyłącznie pod nadzorem funkcjonariusza. Widzenie może zostać przerwane jeśli skazany lub odwiedzająca go osoba naruszą ustalone zasady. W Zakładzie Karnym w Iławie prowadzone widzenia odbywają się wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu oraz godzinie. Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą numeru telefonu, a także poprzez pocztę elektroniczną. Widzenia odbywają się w turach, których harmonogram mieści się na głównej stronie internetowej. 

Zakład Karny Iława kontakt

Interesanci, którzy chcą uzyskać z jednostką, jaką jest Zakład Karny Iława kontakt, mogą skorzystać z numeru telefonu, a także wysłać wiadomość mailową za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warto wiedzieć, że Zakład Karny Iława posiada własne konto bankowe. Numery konta zostały podane na głównej stronie internetowej Zakładu Karnego w Iławie. 

Zakład Karny Iława telefony:

 • Sekretariat: 89 644 53 00
 • Dowódca Zmiany: 89 649 45 15
 • Dział Organizacyjny: 89 644 53 49, 89 644 53 50
 • Dział Penitencjarny: 89 644 53 36, 89 644 53 37
 • Dział Ochrony: 89 644 53 44, 89 644 53 45
 • Dział Ewidencji: 89 644 53 23, 89 644 53 24, 89 644 53 25, 89 644 53 26, 89 644 53 27, 89 644 53 28
 • Dział Kwatermistrzowski: 89 644 53 30, 89 644 53 31, 89 644 53 34, 89 644 53 32, 89 644 53 33
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 89 644 53 52, 89 644 53 53
 • Dział Łączności i Informatyki: 89 644 53 60, 89 644-53-61, 89 644 53 62, 89 644 53 63
 • Dział Finansowy: 89 644 53 10, 89 644 53 13, 89 644 53 17, 89 644 53 16, 89 644 53 15, 89 644 53 18
 • Służba Zdrowia: 89 644 53 41, 89 644 53 42, 89 644 53 43

Adres e-mail: [email protected]
Zakład Karny Iława adres: ul. 1-Go Maja 14, 14-202 Iława

Zakład Karny Iława – godziny przyjęć interesantów

Warto wiedzieć, że Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Osobistej wizyty można dokonać jedynie po wcześniejszym jej umówieniu. 

Zakład Karny Iława godziny przyjęć interesantów:

 • Poniedziałek: 8:00-15:00
 • Wtorek: 8:00-15:00
 • Środa: 8:00-15:00
 • Czwartek: 8:00-15:00
 • Piątek: 8:00-15:00
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte 
Zakład Karny Iława paczki

Skazany w instytucji Zakład Karny Iława paczki ma prawo otrzymać raz w miesiącu. Paczka może być żywnościowa, w której skład wchodzą  artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Warto wiedzieć, że najbliższe osoby mogą składać zamówienia na realizację paczki na druku zamówienia. Koniecznie musi być dołączony do niego dowód wpłaty. Ciężar paczki nie może 8 kg artykułów żywnościowych oraz 9 litrów napojów. W Zakładzie Karnym Iława czas dostarczenia paczki nie powinien przekroczyć pięciu dni roboczych.  

Liczba wyświetleń: 6136Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS