Zakład Karny Rzeszów

Zakład Karny Rzeszów

Kategoria: Zakład Karny

Województwo: podkarpackie

Zakład Karny Rzeszów

Zakład Karny Rzeszów godziny przyjęć, adres, ważne telefony, kontakt. Zakład Karny w Rzeszowie widzenia, paczka, psycholog, dyrektor jednostki, skazani.

Zakład Karny w Rzeszowie

Największą jednostką penitencjarną podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej jest Zakład Karny w Rzeszowie. Posiada on 1535 miejsc dla osadzonych. Zakład Karny Rzeszów to zakład typu zamkniętego. Przeznaczony jest on dla recydywistów penitencjarnych. Struktura jednostki składa się z 18 oddziałów mieszkalnych dla tymczasowo aresztowanych, skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, skazanych recydywistów penitencjarnych, skazanych mężczyzn i skazanych kobiet typu półotwartego i otwartego, skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, a także skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych. Zatrudniony w jednostce Zakład Karny Rzeszów psycholog prowadzi między innymi resocjalizację osób skazanych. Warto wiedzieć, że placówka Zakładu Karnego w Rzeszowie usytuowana jest na obrzeżach miasta. 

Zakład Karny Rzeszów widzenia

W instytucji, którą jest Zakład Karny Rzeszów widzenia, odbywają się zgodnie z określonym limitem, pod nadzorem funkcjonariusza. Warto wiedzieć, że widzenia osadzonych odbywają się we wtorki, czwartki, niedziele oraz święta w godzinach 8:00-15:00. Widzenia w Zakładzie Karnym w Rzeszowie realizowane są w czterech turach:

 • I tura: 8:00-9:00
 • II tura: 10:00-11:00
 • III tura: 12:00-13:00
 • IV tura: 14:00-15:00

Rejestracja osób, które chcą odbyć widzenie, odbywa się za pomocą numeru telefonu: (17) 8580725, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]. Czas trwania widzenia w Zakładzie Karnym w Rzeszowie wynosi 60 minut. Podczas widzenia panują ściśle określone zasady. W razie ich naruszenia zostaje ono natychmiastowo przerwane. 

Zakład Karny Rzeszów paczka

W jednostce Zakład Karny Rzeszów paczka jest możliwa do otrzymania przez osadzonego raz w miesiącu. Osadzony może otrzymać paczkę żywnościową oraz higieniczno-chemiczną. Należy pamiętać, że przy zamówieniu e-paczki trzeba wypełnić właściwy druk zamówienia, a także dokonać wpłaty na konto firmy prowadzącej punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Numery konta bankowego podane są na głównej stronie internetowej. 

Adres firmy prowadzącej punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie:
Ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

Zakład Karny Rzeszów kontakt

Petenci, którzy chcą uzyskać z instytucją, którą jest Zakład Karny Rzeszów kontakt zdalny, mogą skorzystać z numeru telefonu lub wysłać wiadomość mailową za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warto pamiętać, że w przypadku pilnej sytuacji lepiej jest skorzystać z kontaktu telefonicznego.

Zakład Karny Rzeszów telefony:

 • Sekretariat: 17 858 07 00
 • Dowódca Zmiany: 17 858 07 00, 17 858 07 34, 17 858 07 35
 • Dział Kadr: 17 858 07 60
 • Dział Penitencjarny: 17 858 07 55
 • Dział Ochrony: 17 858 07 30
 • Dział Ewidencji: 17 858 07 40
 • Dział Kwatermistrzowski: 17 858 07 10
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 17 858 07 27 17 858 07 28
 • Dział Łączności i Informatyki: 17 858 07 15
 • Dział Finansowy: 17 858 07 50
 • Służba Zdrowia: 17 858 07 64
 • Działy Terapeutyczne: 17 858 07 49
 • Kantyna: 17 225 99 20
 • Dział Dozoru Elektronicznego: 17 858 07 38

Adres e-mail: [email protected]
Zakład Karny Rzeszów adres: ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów

Zakład Karny w Rzeszowie – godziny przyjmowania interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku. Zakład Karny w Rzeszowie godziny przyjęć w środy posiada wydłużone do 17:00. W pozostałe dni odbywają się one do 15:30. Należy pamiętać, że wizyta jest możliwa wyłącznie po jej wcześniejszym umówieniu.

Zakład Karny w Rzeszowie – godziny przyjęć interesantów:

 • Poniedziałek: 8:00-15:30
 • Wtorek: 8:00-15:30
 • Środa: 8:00-17:00
 • Czwartek: 8:00-15:30
 • Piątek: 8:00-15:30
 • Sobota: Nieczynne
 • Niedziela: Nieczynne

Liczba wyświetleń: 3871Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS