Zakład Karny Grudziądz

Zakład Karny Grudziądz

Kategoria: Zakład Karny

Województwo: kujawsko-pomorskie

Zakład Karny Grudziądz

Zakład Karny Grudziądz kobiecy oddział ZK, numer konta adres placówki. Zakład Karny Grudziądz widzenia z osadzonymi, paczki, opinie o Zakładzie Karnym

Zakład Karny w Grudziądzu

Jednostka jaką jest Zakład Karny Grudziądz, podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy. Zakład Karny nr 1 Grudziądz, to zakład penitencjarny o charakterze zamkniętym, który obejmuje także oddziały półotwarte oraz areszt śledczy. Zakład ten przeznaczony jest zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Zakład skupia się głównie na osobach młodocianych, którzy po raz pierwszy trafiają do więzienia, oraz na kobietach uznawanych jako recydywistki penitencjarne.

Oddział Zewnętrzny, tj. Zakład Karny Grudziądz ul Sikorskiego uznawany jako Zakład Karny nr 2 w Grudziądzu i  jest przeznaczony dla mężczyzn, którzy są recydywistami w systemie penitencjarnym. Składa się z oddziałów zakładu karnego typu:

 •  zamkniętego 
 • półotwartego. 

Wyjątek stanowią skazani, którzy przebywają tam w związku z realizacją umowy o zatrudnieniu. Ponadto zakład zawiera także areszt śledczy dla mężczyzn oraz jest miejscem odbywania kary jako system terapii dla skazanych mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Jednostka główna tj. Zakład Karny Grudziądz (nr 1) wraz z oddziałem Zewnętrznym jest w stanie przyjąć 1674 osadzonych. Mieszczący się w jednostce jaką jest Zakład Karny Grudziądz kobiecy oddział, umożliwia przebywanie wraz ze swoimi pociechami w zakładzie. Możliwe jest to ze względu, iż w placówce działa dom dla Matki i Dziecka.  Warto również nadmienić, iż w zakładzie funkcjonuje jako jedyny w kraju oddział ginekologiczno-położniczy. Na terenie zakładu karnego można również wymienić:

 • Oddział Terapeutyczny dla Skazanych z Niepsychotycznymi Zaburzeniami Psychicznymi lub Upośledzonych Umysłowo
 • Oddział Terapeutyczny dla Skazanych Kobiet Uzależnionych od Alkoholu

Warto również nadmienić, iż w zakładzie mieści się jako jedyne w kraju, Centrum Kształcenia Ustawicznego dla kobiet odbywających wyrok. Realizowane poziomy nauczania na poziomie podstawowym, zawodowym oraz licealnym pozwalają młodocianym kobietom zdobywać wiedzę. Oprócz specjalnych działań mających na celu resocjalizację osadzonych m.in. kobiet oczekujących dziecka, matek czy też młodocianych uczennic, w placówce prowadzone jest wiele programów wspierających reintegrację społeczną zarówno osadzonych mężczyzn, jak i kobiet. Dla przebywających kobiet oraz mężczyzn oferowana przez Zakład Karny Grudziądz praca, w oddziale zewnętrznym, pozwala zatrudnionym osadzonym otrzymywać wynagrodzenie. Skazani mogą również brać udział w organizowanych kursach, współfinansowanych z dostępnych środków unijnych.

Zakład Karny Grudziądz Widzenia

Spotkania w placówce odbywają się w każdą niedzielę i poniedziałek, między godziną 08:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że w dni ustawowo wolne od pracy, z wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Wielkiej Nocy i pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia, jeśli te święta przypisane są do dni, w których zazwyczaj odbywają się spotkania, nie organizuje się widzeń. Organizowane przez Zakład Karny Grudziądz Widzenia odbywają się wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej odwiedzających. Rejestracja jest możliwa we wskazane poniżej dni tygodnia pod numerem telefonu (56) 64 40 474.

 • wtorek w godzinach od 9:00 do 15:00
 • środę w godzinach od 9:00 do 12:00

Zakład Karny Grudziądz opinie 

Wszelkie, informacje dotyczące instytucji jaką jest Zakład Karny Grudziądz opinie, osoby zainteresowane mogą przeczytać na różnych forach internetowych, gdzie użytkownicy dzielą się ze sobą spostrzeżeniami oraz informacjami m.in. na temat pracy i funkcjonowania zakładu. Osoby, które poszukują informacji dotyczącej m.in. sytuacji jaka obecnie panuje w zakładzie, mogą zweryfikować wiadomości na udostępnionym przez Zakład Karny Grudziądz forum. Warto mieć jednak na uwadze, że nie jest to źródło rzetelnych informacji. Aby zweryfikować jaką Zakład Karny Grudziądz kobiecy opinię posiada, konieczne jest przeanalizowanie dostępnych wszystkich wypowiedzi użytkowników na forum.

Zakład Karny Grudziądz kobiecy kontakt 

Jednostka, jaką jest oddział Zakład Karny Grudziądz kobiecy kontakt, umożliwia interesantom, za pomocą numeru telefonu oraz za pośrednictwem poczty mailowej. Warto mieć na uwadze w przypadku przekazu dla osadzonego, że Zakład Karny Grudziądz nr konta bankowego umieszcza na głównej stronie internetowej. 

Zakład Karny Grudziądz kobiecy Adres

Miasto: Grudziądz
Ulica: ul. Wybickiego 10/22
Kod pocztowy: 86-300
Email: [email protected]
Zakład Karny Grudziądz telefon: (56) 644-04-00 / (56) 644 -04-99

Zakład karny Grudziądz paczka

Każdy z osadzonych może otrzymać paczkę po uprzednim wyrażeniu zgody przez dyrektora. W jednostce jaką jest Zakład Karny Grudziądz paczka, dla osadzonego może zawierać:

 • środki higieniczne, m.in. środki higieny osobistej oraz środki czystości;
 • artykuły odzieżowe m.in. odzież, bieliznę i obuwie;
 • leki tylko i wyłącznie po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza;
 • oraz innego rodzaju paczki, zawierające w szczególności przedmioty osobistego użytku.

Liczba wyświetleń: 1188Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS