Zakład Karny Strzelin

Zakład Karny Strzelin

Opublikowano:

Kategoria: Zakład Karny

Województwo: dolnośląskie

Zakład Karny Strzelin

Zakład Karny Strzelin godziny przyjęć interesantów, adres, numer telefonu, kontakt, e-mail. Zakład Karny w Strzelinie widzenia, paczki, dyrektor, kantyna.

Zakład Karny Strzelin kontakt

Osoby, które chcą uzyskać z jednostką, którą jest  Zakład Karny Strzelin kontakt, mogą to wykonać zdalnie oraz osobiście. Zakład Karny w Strzelinie zdalny kontakt udziela zainteresowanym osobom poprzez numer telefonu, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że osoby, które chcą zdobyć w danej chwili wszelkie informacje, powinny skorzystać z kontaktu telefonicznego, ze względu na dłuższy czas oczekiwania na odpowiedź drogą mailową. 

Zakład Karny w Strzelinie telefony:

 • Sekretariat: 71 392 75 05
 • Dowódca Zmiany: 71 392 75 20
 • Dział Organizacyjny: 71 392 75 90
 • Dział Kadr: 71 392 75 04, 71 392 75 98
 • Dział Penitencjarny: 71 392 75 50
 • Dział Ochrony: 71 392 75 10
 • Dział Ewidencji: 71 392 75 40, 71 392 75 41, 71 392 75 42, 71 392 75 43
 • Dział Kwatermistrzowski: 71 392 75 60
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 71 392 75 09
 • Dział Łączności i Informatyki: 71 392 75 95, 71 392 75 96
 • Dział Finansowy: 71 392 75 45
 • Służba Zdrowia: 71 392 75 37

Adres e-mail: [email protected]
Zakład Karny Strzelin adres: ul. Ząbkowicka 68, 57-100 Strzelin

Zakład Karny w Strzelinie

Jednostka, jaką jest Zakład Karny w Strzelinie, jest zakładem typu zamkniętego. Przeznaczony jest dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych, a także zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych. Zakład Karny w Strzelinie posiada 805 miejsc dla skazanych. W jednostce, którą jest Zakład Karny Strzelin dyrektor pełni najważniejszą funkcję. 

Zakład Karny Strzelin widzenia

W instytucji Zakład Karny Strzelin widzenia odbywają się w środy i niedziele od 8:30 do 15:30. Odbywają się one oddzielnie dla poszczególnej klasyfikacji skazanych. Warto wiedzieć, że widzenia bez osoby dozorującej udzielane są w sali widzeń lub innym wyznaczonym miejscu. Skazany na widzenie ma obowiązek udać się w odzieży więziennej. W Zakładzie Karnym w Strzelinie widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą. Należy pamiętać, że w czasie trwania widzenia możliwe jest spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Osoba, która nie jest członkiem rodziny osadzonego lub inną bliską osobą, musi złożyć pisemną prośbę do dyrektora zakładu. Widzenia odbywa się według ściśle określonych zasad, a w razie ich naruszenia zostaje przerwane. 

Zakład Karny Strzelin paczki

Osadzony w jednostce, którą jest Zakład Karny Strzelin paczki, może otrzymać raz w miesiącu. Najbliższe osoby mogą zamówić paczkę przesyłając zamówienie na adres MIGB MAZOVIA w Warszawie, a także podczas widzenia, składając pisemne zamówienie na paczkę na terenie zakładu karnego. Paczka zostanie przekazana osadzonemu po pokryciu przez osobę zamawiającą kosztów zakupionych artykułów oraz przygotowania paczki. Numer konta bankowego kantyny znajduje się na głównej stronie internetowej. 

Zakład Karny Strzelin – godziny przyjmowania interesantów

Warto wiedzieć, że dyrektor przyjmuje zainteresowane osoby od poniedziałku do piątku. W poniedziałki Zakład Karny w Strzelinie czas przyjmowania interesantów wydłużył do 17:00. Należy pamiętać, że wizytę można odbyć wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu. 

Zakład Karny Strzelin – godziny przyjmowania interesantów:

 • Poniedziałek: 9:00-17:00
 • Wtorek: 7:30-15:30
 • Środa: 7:30-15:30
 • Czwartek: 7:30-15:30
 • Piątek: 7:30-15:30
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte 

Liczba wyświetleń: 4459



Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS