Zakład Karny Zabrze

Zakład Karny Zabrze – Oddział Zewnętrzny Zabrze

Opublikowano:

Kategoria: Zakład Karny

Województwo: śląskie

Zakład Karny Zabrze – Oddział Zewnętrzny Zabrze

Zakład Karny Zabrze godziny przyjęć interesantów, adres, kontakt, numery telefonu. Oddział Zewnętrzny Zabrze paczki, widzenia, dyrektor, skazani, areszt

Zakład Karny w Zabrzu

Oddział Zewnętrzny w Zabrzu jest jednostką typu półotwartego z oddziałem otwartym. Jednostka jest bezpośrednio podległa Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Bytomiu. Wcześniej instytucja istniała pod nazwą Zakład Karny w Zabrzu. W Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu mieści się 548 miejsc w oddziale półotwartym, 66 w oddziale otwartym oraz 8 miejsc w izbie chorych. Osadzeni w Zabrze Zakład Karny mają dostęp do kaplicy, świetlic, boisk sportowych oraz do sali ekumenicznej. 

Zakład Karny Zabrze widzenia

W jednostce Zakład Karny Zabrze widzenia odbywają się według ściśle określonych zasad. W razie ich naruszenia zostają natychmiast przerwane. Odbywają się one w następującym porządku: 

 • we wtorki- skazani, których nazwiska rozpoczynają się na litery A – Ł
 • w czwartki- skazani, których nazwiska rozpoczynają się na litery M – Ż
 • w pierwszą oraz trzecią niedzielę każdego miesiąca- osadzeni, których nazwiska zaczynają się na litery A - Ł, a także wszyscy osadzeni zatrudnieni na zewnątrz jednostki
 • w drugą oraz czwartą niedzielę każdego miesiąca- osadzeni, których nazwiska zaczynają się na litery M - Ż oraz wszyscy osadzeni zatrudnieni na zewnątrz jednostki

W Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu nie ma obowiązku telefonicznego ustalania widzeń. 

Zakład Karny Zabrze paczki

Skazany może otrzymać paczkę żywnościową jedynie raz w miesiącu. Wcześniej jednak należy złożyć zamówienie, a także pokryć wszelkie koszty przygotowania paczki. Warto wiedzieć, że zamówienie może być również złożone przez najbliższą osobę. W jednostce, jaką jest Oddział Zewnętrzny w Zabrzu zamówienie na paczkę, można dostarczyć bezpośrednio do punktu sprzedaży, pocztą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną. Możliwe jest również otrzymanie zezwolenia na otrzymanie w instytucji Zakład Karny Zabrze paczki z odzieżą oraz środkami higieny. Mogą one zostać dostarczone osobiście, a także w drodze nadania przesyłki kurierskiej lub przesyłki pocztowej. Należy pamiętać, że do paczki musi zostać dołączony spis jej zawartości. 

Zakład Karny Zabrze kontakt

W celu uzyskania kontaktu z jednostką Oddział Zewnętrzny Zabrze należy skorzystać z wybranego z niżej podanych numerów telefonu lub skorzystać z adresu mailowego. W instytucji, jaką jest Zakład Karny Zabrze kontakt telefoniczny, jest najszybszym sposobem na uzyskanie wszelkich informacji w danej chwili.

Zakład Karny Zabrze telefony:

 • Sekretariat: 32 373 66 33, 32 370 67 30
 • Dowódca Zmiany: 32 373 66 30, 32 370 67 31
 • Dział Penitencjarny: 32 370 67 36
 • Dział Ochrony: 32 373 66 75
 • Dział Ewidencji: 32 373 66 40
 • Dział Kwatermistrzowski: 32 373 66 60
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 32 373 66 51
 • Dział Łączności i Informatyki: 32 373 66 26
 • Dział Finansowy: 32 373 66 47
 • Służba Zdrowia: 32 373 66 20

Adres e-mail: [email protected]
Zakład Karny Zabrze adres: ul. Księdza Pawła Janika 12, 41-806 Zabrze

Zakład Karny Zabrze – godziny przyjmowania interesantów

Zastępca Dyrektora jednostki, jaką jest Areszt Śledczy w Bytomiu oraz upoważnieniu funkcjonariusze przyjmują interesantów spoza jednostki we wtorki, oraz w czwartki w godzinach 8:00-15:00. Warto wiedzieć, że w przypadku pilnej sytuacji wizyta w Zakładzie Karnym w Zabrzu może odbyć się w innych godzinach. 

Liczba wyświetleń: 2896Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS