Zakład Karny Czerwony Bór

Zakład Karny Czerwony Bór

Kategoria: Zakład Karny

Województwo: podlaskie

Zakład Karny Czerwony Bór

Zakład Karny Czerwony Bór opinie gości i osadzonych. Zakład Karny Czerwony Bór odwiedziny, widzenia. Kontakt z Zakład Karny Czerwony Bór telefon.

Czerwony Bór Zakład Karny

Zlokalizowany w miejscowości Czerwony Bór Zakład Karny jest instytucją penitencjarną, czyli zakładem karnym zamkniętym, półotwartym oraz otwartym, gdzie przebywają osoby odbywające karę pozbawienia wolności za dokonane przekroczenia prawne. Jednostka zakładu karnego potocznie nazywana jako, więzienie Czerwony Bór posiada 958 miejsc dla odbywających karę pozbawienia wolności. Do instytucji jaką jest Zakład Karny w Czerwonym Borze wchodzi również oddział zewnętrzny zlokalizowany w Grądach-Woniecku, który posiada 225 miejsc dla osadzonych. Cechą charakterystyczną dla danej jednostki jest jej położenie na terenie kompleksu leśnego, który obfituje w zwierzynę, a także runo leśne i znakomitą jakość powietrza. Kierownictwo zakładu karnego, a także pracownicy placówki codziennie dbają o bezpieczeństwo osadzonych. Co ważne w zakład karny Czerwony Bór dyrektor pełni najważniejszą funkcję.

Czerwony Bór zakład karny opinie o jednostce

Dotyczące instytucji Zakład karny Czerwony Bór opinie interesanci mogą znaleźć oraz sprawdzić na różnego rodzaju forach internetowych, gdzie swoje zdanie na temat jednostki przedstawiają osoby powiązane z placówką, bądź doświadczyły jej działania. Z racji iż ZK w Czerwonym Borze nie jest więzieniem o zaostrzonym rygorze, opinie przedstawione na forach internetowych są zazwyczaj pozytywne. Więzienie posiada różnego rodzaju udogodnienia dla osadzonych m.in. świetlicę czy również siłownię, która cieszy się popularnością wśród więźniów.

Zakład Karny Czerwony Bór Odwiedziny

W jednostce jaką jest Zakład Karny Czerwony Bór odwiedziny są możliwe w określonych godzinach, po wcześniejszej rejestracji. Osoba zainteresowana widzeniem z osadzonym powinna skontaktować się telefonicznie pod numerem: +48 86 276 49 20 bądź poprzez pocztę email z jednostką Zakładu Karnego: [email protected] wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do czwartku i najpóźniej 2 dni przed planowaną datą wizyty. Warto pamiętać, że zgłoszenia z piątku, soboty oraz niedzieli nie są brane pod uwagę. W Zakład Karny Czerwony Bór widzenia odbywają  się w godzinach: 7:50  - 15:00, na podstawie kolejności zarejestrowanych zgłoszeń. Najważniejszym warunkiem, który umożliwia widzenie z osadzonym, jest obecność na liście osób bliskich, które posiadają prawo do widzeń.

Zakład karny Czerwony Bór Kantyna

Skazany w instytucji Zakład Karny Czerwony Bór paczki ma prawo otrzymać raz w miesiącu. Może to być paczka zawierająca np. odzież, żywność czy artykuły chemiczne, papiernicze bądź elektroniczne. Paczki żywnościowe wydawane są w dniu przekazania ich przez kantynę do godziny 17.50. Paczki poddawane są kontroli przed wydaniem osadzonemu w jego obecności.

Czerwony Bór Zakład karny dojazd

Placówka, w której znajduje się Zakład Karny Czerwony Bór, zlokalizowana jest na ulicy: Czerwony Bór 2, w miejscowości Czerwony Bór. Oddział instytucji jaką jest Czerwony Bór Zakład Karny Adres, mieści się na terenie zlikwidowanej jednostce wojskowej 3466 Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA. Dla wszystkich interesantów, którzy mają problem, aby dotrzeć do więzienia, zlokalizowanego w miejscowości Czerwony Bór Zakład Karny mapa google pomoże w trafieniu do celu.

Czerwony Bór Zakład Karny Adres:

Miejscowość: Czerwony Bór
ul. Czerwony Bór 2
18-400 Łomża

Dane kontaktowe – Zakład Karny Czerwony Bór Telefon
Osoby zainteresowane, które chcą uzyskać z instytucją jaką jest Zakład karny Czerwony Bór kontakt, mogą go otrzymać za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź korzystając z opcji telefonicznej.

Zakład Karny Czerwony Bór Telefon: 86 215 35 83
Email: [email protected]
Fax: 86 276 48 50

Co istotne i warto wiedzieć, Zakład Karny Czerwony Bór numer konta bankowego udostępnia na głównej stronie internetowej.  Osoby, które planują dokonać wpłat na konto depozytowe osadzonego, mogą skorzystać, z przekazu pocztowego, lub przelewu bankowego na podstawie ustalonego wzoru dotyczącego płatności. Konieczne jest podanie odbiorcy, danych wpłacającego oraz adresu, a także wskazanie imienia i nazwiska osadzonego.

Wzór poprawnie uzupełnionego przekazu bankowego, jest dostępny na głównej stronie internetowej.

Liczba wyświetleń: 1174Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS