Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg - UM w Kołobrzegu

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: zachodniopomorskie

Urząd Miasta Kołobrzeg - UM w Kołobrzegu

Urząd Miasta Kołobrzeg podatek od nieruchomości. Dowód osobisty w UM Kołobrzeg. Adres siedziby, kontakt, telefony do Urząd Miasta w Kołobrzegu.

Urząd Miasta Kołobrzeg

Do organów placówki, jaką jest Urząd Miasta Kołobrzeg, należy: prezydent miasta, Rada Miasta oraz Jednostki Pomocnicze. Jednostka zajmuje się wszelkimi działami życia społecznego w Kołobrzegu m.in. komunikacją, stanem cywilnym, zamówieniami publicznymi, edukacją, kulturą, podatkami, rozwojem miasta itd. Prowadzi również różnego rodzaju przetargi dotyczące nieruchomości i działek (działki budowlane Kołobrzeg Urząd Miasta)

Urząd Miasta Kołobrzeg wydziały

Strukturę organizacyjną UM Kołobrzeg reprezentują wydziały placówki, które pełnią funkcje ustalone na podstawie regulaminu organów Urzędu Miasta. Taka struktura organizacyjna urzędu pozwala na dokładne prowadzenie wszystkich usług i sprawną obsługę klientów. Do Urząd Miasta Kołobrzeg wydziały należą:

 • Wydział Podatków i Opłat
 • Wydział Egzekucji Administracyjnej
 • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
 • Referat Oświaty
 • Wydział Księgowości i Sprawozdawczości
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • Wydział Inwestycji i Rozwoju
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
 • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
 • Wydział Administracyjno- Gospodarczy
 • Wydział Obsługi Mieszkańców
 • Wydział Spraw Społecznych
 • Wydział Urbanistyki i Architektury
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego
 • Straż Miejska
 • Biuro Prezydenta Miasta
 • Biuro Audytu i Kontroli
 • Biuro Rady Miasta
 • Biuro Zamówień Publicznych
 • Biuro Informatyko
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • Urząd Stanu Cywilnego

Kołobrzeg Urząd Miasta kontakt

Urząd Miasta w Kołobrzegu do efektywnego kontaktowania się z placówką udostępnia numery telefonów oraz adres e-mail, na który można wysyłać wiadomości tekstowe, mające formę korespondencji urzędowej. Takie wiadomości powinny zawierać również dane osobiste adresata (imię, nazwisko, adres zamieszkania itp). Dodatkowo Kołobrzeg Urząd Miasta kontakt z petentami utrzymuje dzięki Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP, która umożliwia łączność z urzędem oraz składanie wszelkich wniosków, zaświadczeń i innych dokumentów. 

Urząd Miasta Kołobrzeg adres: ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 
Fax: 48 94 35-23-769 
E-mail: [email protected] 
NIP: 671-16-98-541 
REGON: 330920736 
Urząd Miasta Kołobrzeg telefony:

 • Centrala: 94 35 51 500
 • Sekretariat: 94 35 51 510

Urząd Miasta Kołobrzeg godziny otwarcia: 

Poniedziałek07:30-15:30
Wtorek07:30-15:30
Środa07:30-15:30
Czwartek07:30-15:30
Piątek07:30-15:30
SobotaZamknięte
NiedzielaZamknięte
Urząd Miasta Kołobrzeg podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości powstaje na podstawie wypełnionego formularza IN-1. Taki dokument powinien być złożony do urzędu w ciągu 14 dni od dnia zrodzenia się obowiązku podatku od nieruchomości. Wniosek Urząd Miasta Kołobrzeg podatek od nieruchomości można złożyć, korzystając z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, jaką jest ePUAP. Kołobrzeg Urząd Miasta nie pobiera za to żadnych opłat. Wydział zajmujący się podatkiem od nieruchomości w ciągu 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia wylicza i podaje interesantowi wartość podatku. W biurze Urząd Miasta Kołobrzeg podatek od nieruchomości kontakt w celu uzyskania informacji na temat podatku nieruchomościowego realizuje, korzystając z połączeń telefonicznych i pocztowych.

Urząd Miasta Kołobrzeg dowody osobiste

Urząd Miasta Kołobrzeg dowody osobiste wydaje osobom, które wcześniej złożyły wniosek wraz z potrzebnymi do niego załącznikami, jakim jest np. fotografia osobista wnioskodawcy. Warto pamiętać, by zdjęcie spełniało wyznaczone przez urząd kryteria. Wnioski o uzyskanie dowodu osobistego należy złożyć w siedzibie Urzędu miasta Kołobrzeg, która znajduje się na ul. Ratuszowej 13 w Kołobrzegu. Opiekunowie dzieci, które mają mniej niż 12 lat, mogą złożyć wniosek o wydanie dla niego dowodu osobistego na platformie elektronicznej. Termin oczekiwania na dokument potwierdzający tożsamość może dojść maksymalnie do 30 dni. Urząd Miasta w Kołobrzegu nie pobiera opłat za wydanie dowodu osobistego.

Liczba wyświetleń: 11505Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS