Urząd Miasta Szczecinek

Urząd Miasta Szczecinek

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: zachodniopomorskie

Urząd Miasta Szczecinek

Urząd Miasta Szczecinek numer telefonu, godziny otwarcia, adres, e-mail. Szczecinek Urząd Miasta dowody osobiste, opłata skarbowa, praca, pracownicy

Urząd Miasta Szczecinek dowody osobiste

Interesanci, którzy chcą uzyskać w instytucji Szczecinek Urząd Miasta dowód osobisty, powinni osobiście złożyć wniosek. Wraz z nim obowiązkiem jest złożenie jednej fotografii w kolorze o wymaganych wymiarach. Warto wiedzieć, że w przypadku dzieci poniżej 12 roku życia całą procedurę ubiegania się o ten dokument Urząd Miasta w Szczecinku pozwala zrealizować w formie elektronicznej. Urząd Miasta Szczecinek dowody osobiste wydaje w Wydziale Spraw Obywatelskich. Czas oczekiwania na jego wydanie wynosi do 30 dni roboczych liczonych od daty złożenia wniosku.

Urząd Miasta Szczecinek godziny otwarcia

Placówka Urząd Miasta Szczecinek godziny otwarcia ma takie same jak godziny, w których obsługuje petentów. W czwartki czas pracy instytucji wydłużony jest do 17:30. Warto wiedzieć, że Urząd Miejski w Szczecinku w soboty oraz niedziele jest nieczynny. Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu przez osoby planujące odbyć osobistą wizytę w Urzędzie Miasta Szczecinek.

Urząd Miasta Szczecinek godziny pracy: 
Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-17:30
Piątek: 7:30-13:30
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte

Urząd Miasta Szczecinek kontakt

Osoby, które chcą uzyskać z jednostką Urząd Miasta Szczecinek kontakt, mogą to zrealizować za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pomocą numeru telefonu. Szczecinek Urząd Miasta wszelkich informacji interesantom udzielić może wyłącznie w godzinach jego urzędowania. 

Urząd Miasta Szczecinek numer telefonu: 94 371 41 58, 94 374 02 54
Urząd Miasta w Szczecinku adres e-mail: [email protected]
Urząd Miasta Szczecinek adres: pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek

Należy pamiętać, że konieczna do zapłaty w instytucji Urząd Miasta Szczecinek opłata skarbowa może zostać uiszczona osobiście w kasie Urzędu, a także przelewem na numer konta bankowego. Został on podany na głównej stronie internetowej. Warto wiedzieć, że dane mogą ulec aktualizacji, dlatego też trzeba sprawdzać ich prawdziwość.

Urząd Miasta Szczecinek Wydział Komunikacji

Istniejący w placówce Urząd Miasta Szczecinek Wydział Komunikacji realizuje wiele różnych zadań. Zainteresowane osoby mogą uzyskać tam zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, a także na wykonywanie zarobkowych przewozów ludzi oraz towarów. W Wydziale Komunikacji w Urzędzie Miasta Szczecinek petenci mogą odebrać dokument, jakim jest prawo jazdy. Zazwyczaj czas oczekiwania na jego wydanie wynosi do 14 dni roboczych. Można tam również dokonać rejestracji pojazdu i odebrać tablice rejestracyjne. 

Urząd Miasta Szczecinek praca

Jednostka organizacyjna, którą jest Szczecinek Urząd Miasta, zajmuje się głównie świadczeniem pomocy prezydentowi miasta związanej z realizacją uchwał oraz różnorodnych zadań. Wykonywana w Urząd Miasta Szczecinek praca wymaga szerokiej znajomości wiedzy praca, a także ustaw. Urząd Miasta w Szczecinku obsługiwany jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Każda z zatrudnionych w tej instytucji osób posiada odpowiednie wykształcenie i wszystkie niezbędne umiejętności, które są potrzebne do wykonywania tej pracy. Urząd Miasta Szczecinek posiada wydzielone wydziały. W każdym z nich zainteresowane osoby mogą załatwić inny rodzaj sprawy. 

Urząd Miasta Szczecinek wydziały:

 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Finansowy
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Komunalny
 • Biuro Inwestycyjne
 • Biuro Rady Miasta 
 • Wydział Nieruchomości
 • Biuro Informatyki
 • Wydział Planowania Przestrzennego
 • Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
 • Biuro Spraw Społecznych
 • Referat Ochrony Środowiska
 • Wydział Nadzoru
 • Wydział Rozwoju 

Liczba wyświetleń: 1204Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS