Urząd Miasta Konin

Urząd Miasta Konin

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: wielkopolskie

Urząd Miasta Konin

Urząd Miasta Konin wydziały w placówce, telefony kontaktowe do poszczególnych wydziałów. Kontakt Urząd Miasta Konin, godziny otwarcia. Dotacje i dofinansowanie.

Konin Urząd Miasta

Konin jako miasto w województwie wielkopolskim na swoim terenie posiada zlokalizowany Urząd Miasta. Zadania placówki są skoncentrowane głównie na potrzebach mieszkańców. Konin Urząd Miasta zajmuje się sprawami z zakresu wydawania pozwoleń, wydawania dokumentów tożsamości i prawa jazdy, ale również prowadzi rejestracje urodzeń zgonów i małżeństw poprzez podległy pod niego Urząd Stanu Cywilnego w Koninie. Należy wspomnieć, iż UM Konin to dokładnie Urząd Miasta i Gminy Konin.

Urząd Miasta Konin kontakt
Adresplac Wolności 1, 62-500 Konin
Telefon63 240 11 11
E-mail[email protected]

Urząd Miasta Konin adres udostępnia na swojej stronie internetowej. Oczywiście jest to stała informacja, jednak warto odwiedzać witrynę miasta, ze względu na publikowane tam aktualności dotyczące między innymi planowanych utrudnień w ruchu czy wydarzeń kulturalnych. Stroną która również informuje o działalności instytucji jest um konin bip.

Aby skontaktować się z obsługa klienta Urzędu Miasta w Koninie, można skorzystać zarówno z poczty elektronicznej jak i telefonu. Obie przedstawione formy kontaktu prowadzone są bezpośrednio w placówce. Łącząc się telefonicznie, warto pamiętać, iż Urząd Miasta Konin kontakt prowadzi w godzinach otwarcia.

Jeżeli chodzi o wiadomości mailowe można je kierować na adres [email protected]. Każda osoba wysyłająca zapytanie do Urzędu Miasta w Koninie poprzez pocztę elektroniczną, powinna pamiętać o dodaniu odpowiedniego tematu maila. Wymagane jest również, aby wiadomość została podpisana imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania nadawcy.

Urząd Miasta Konin godziny otwarcia:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Urząd Miasta Konin wydziały

Rozdzielenie pracy między funkcjonujące w placówce jaką jest Urząd Miasta Konin wydziały, skutkuje w lepszej organizacji pracy. Rozwiązanie to jest według petentów bardziej przejrzyste, a także pozwala łatwiejsze odnalezienie się w instytucji. Nazwy funkcjonujących w Urzędzie Miejskim w Koninie wydziałów kierują petentów do odpowiedniej jednostki wewnętrznej. Przykładowo osoby które chcą uzyskać dowód rejestracyjny skierują się do Wydziału Komunikacji. Poniżej dostępna jest pełna lista wydziałów Urzędu Miasta w Koninie wraz z telefonem kontaktowym kierownika, numerem pokoju w którym się on znajduje.

Urząd Miasta Konin wydziały
Nazwa wydziałuTelefonNr. pokojuAdres
Wydział Urbanistyki i Architektury63 24 01 25318plac Wolności 1
Wydział Gospodarki Nieruchomościami63 2401 241301
Wydział Podatków i Opłat63 2401 116218
Wydział Budżetu63 2401 127213
Wydział Księgowości63 2401 119218a
Wydział Organizacyjny i Kadr63 2401 221202
Wydział Prawny i Zamówień Publicznych63 2401 140307
Wydział Informatyki63 2401 100118a
Wydział Obsługi Inwestora63 2401 1335a
Wydział Geodezji i Katastru63 2401 264210ul. płk. Witolda Sztarka 1
Wydział Gospodarki Komunalnej63 24 01 176209ul. Wojska Polskiego 2
Wydział Spraw Lokalowych63 2401 269103
Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych63 2401 229315
Wydział Ochrony Środowiska63 24 01 213219
Wydział Audytu i Kontroli63 24 01 368312
Wydział Administracyjno-Gospodarczy63 2401 285307ul. Przemysłowa 2
Wydział KomunikacjiKierownik63 240 11 86208
Informacja63 240 11 68
Rejestracja Pojazdów63 240 11 60, 63 240 11 50
Wydawanie praw jazdy63 240 11 83, 63 240 11 79
Wydział Rozwoju i Inwestycji63 2401 10212ul. 3 Maja 21
Wydział Spraw Obywatelskich63 2401 1492plac Wolności 6
Wydział Oświaty63 24 01 1071aul. Wiosny Ludów 6
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego63 2401 0144ul. 3 Maja 21

Urząd Miasta Konin dowody osobiste

Wniosek o dowód osobisty w Koninie należy złożyć w odpowiedniej instytucji jaką jest Urząd Miasta Konin. Dokładniej sprawami z tego zakresu zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich lub Biuro Obsługi Interesanta. W niektórych przypadkach konieczna jest opłata za wydanie nowego dowodu osobistego. W takim przypadku petent musi wykonać przelew lub dokonać opłaty w kasie instytucji. 

Oczywiście Urząd Miasta Konin dowody osobiste osobom które po raz pierwszy złożą wniosek (przy ukończeniu 18 roku życia lub w przypadku gdy stary dokument straci ważność) wydaje bezpłatnie. Przy składaniu wniosku o dowód osobisty Urząd Miasta Konin, wymaga od petenta dostarczenia odpowiednio przygotowanej fotografii. Gotowy dokument można odebrać po 30 dniach od dopełnienia formalności.

Liczba wyświetleń: 12921Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS