Urząd Miasta Leszno

Urząd Miasta Leszno - UM w Lesznie

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: wielkopolskie

Urząd Miasta Leszno - UM w Lesznie

Urząd Miasta Leszno godziny otwarcia, kontakt, adres. Wydziały jednostki, oferty pracy. Dowody osobiste w Urzędzie Miasta w Lesznie. Wnioski o przyznanie paszportu.

Urząd Miasta Leszno wydziały

UM Leszno dzięki swoim wydziałom prowadzi działania takie jak m.in.:

 • administracja architektoniczno- budowlana
 • wydawanie świadczeń i zaświadczeń lokalowych
 • planowanie gospodarowania budżetem miasta
 • przyznawanie stypendiów dla uczniów szkół Leszna
 • finansowanie potrzeb placówek uczelnianych
 • prowadzenie spraw związanych z geodezją i kartografia miast
 • nakładanie opłat 
 • gospodarowanie nieruchomościami urzędu
 • przyznawanie dodatków mieszkaniowych
 • dzierżawienie terenów
 • szukanie finansów z zewnętrznego środowiska
 • organizowanie wyborów
 • promocja miasta
 • rewitalizacja miasta Leszno

Wydziałami podlegającymi pod Urząd Miasta Leszno są:

 • Wydział Budżetu
 • Wydział Inwestycji
 • Wydział Rozwoju
 • Wydział Edukacji
 • Wydział Finansowo-Księgowy
  • Referat Dochodów
  • Referat Wydatków
 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
 • Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  • Referat Rewitalizacji
  • Referat Rozwoju Gospodarczego

Urząd Miasta Leszno oferty pracy

W jednostce, jaką jest Urząd Miasta Leszno praca urzędników odbywa się w godzinach otwarcia instytucji od poniedziałku do piątku. W tych godzinach wszyscy pracownicy wykonują swoje obowiązki, które zostały im przydzielone. W momencie,  w którym niektóre stanowiska pracy zostaną zwolnione, generowane są oferty pracy, które są zamieszczane w Centralnej Bazie Ofert Pracy lub na stronie internetowej Urzędu Miasta w Lesznie. Każda z nich jest odpowiednio i szczegółowo opisana, dzięki czemu interesanci poszukujący pracy mają możliwość zapoznania się z konkretnymi wymaganiami postawionymi przez Leszno Urząd Miasta. W Urząd Miasta Leszno praca w jednostkach ma charakter urzędowo-administracyjny. Praca Urząd Miasta Leszno jest możliwa po pozytywnym rozpatrzeniu podania CV.

Urząd Miasta Leszno kontakt

Główna siedziba Urzędu Miasta w Lesznie znajduje się na ul. Kazimierza Karasie 15. To tam sprawowany jest nadzór nad poszczególnymi działami i wydziałami jednostki. Urząd Miasta Leszno Wałowa to Wydział Komunikacji, który jest zlokalizowany także w Lesznie na ul. Wałowej 5. Urząd Miasta Leszno kontakt petentów z pracownikami obsługi klientów umożliwia przez połączenia telefoniczne, do których został podany numer telefonu. Każdy interesant może dzwonić na poszczególne numery telefonów wydziałów w określonych godzinach. Biuletyn Informacji Publicznej BIP Leszno Urząd Miasta zawiera je wszystkie, dzięki czemu petenci mają do nich łatwy dostęp. Do dyspozycji swoich klientów, Leszno Urząd Miasta podał adres poczty elektronicznej e-mail, na który możliwe jest wysyłanie wiadomości tekstowych i uzyskiwanie potrzebnych informacji. Urząd Miasta Leszno Karasia 10 od poniedziałku do piątku wykonuje swoje zadania. W soboty i niedziele placówka jest nieczynna.

Urząd Miasta Leszno adres: ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Urząd Miasta Leszno telefon: 65 529 81 00
Urząd Miasta Leszno Fax: +48 65 529 81 31
E-mail: [email protected]
NIP: 6970020756
REGON: 000660995

Urząd Miasta Leszno godziny otwarcia:

Poniedziałek07:30-17:00
Wtorek07:30-15:30
Środa07:30-15:30
Czwartek07:30-15:30
Piątek07:30-15:30
SobotaZamknięte
NiedzielaZamknięte

Urząd Miasta Leszno dowody osobiste

Każda osoba zamieszkująca tereny Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie, jakim jest dowód osobisty. Obowiązek powstaje w momencie ukończenia pełnoletności. Osoby, które zbliżają się do swoich 18 urodzin, mają możliwość złożenia wniosku już 30 dni przed dniem 18-tych urodzin. Urząd Miasta Leszno dowody osobiste wydaje po wcześniejszym złożeniu poprawnie wypełnionego wniosku. Należy go złożyć w Urząd Miasta Leszno Wydział Spraw Obywatelskich. W jednostce, jaką jest Urząd Miasta Leszno opłata skarbowa za uzyskanie dowodu osobistego nie jest pobierana. Składanie wniosku jest procesem bezpłatnym. Oprócz wniosku należy załączyć osobistą fotografię, wykonaną w odpowiednim formacie i kolorze. Ważność dowodu jest zależna od wieku posiadacza dokumentu tożsamości. Osoby, które nie ukończyły 12 roku życia, dostają dowód osobisty na 5 lat. W przypadku gdy wnioskodawca ma więcej niż 12 lat, okres ważności dowodu ulega wydłużeniu do 10 lat.

Urząd Miasta Leszno paszporty

Urząd  Miasta Leszno swój wydział paszportowy posiada w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, który znajduje się na Placu Kościuszki 4. Aby złożyć wniosek o wydanie paszportu oraz odebrać ten dokument należy udać się osobiście do wspomnianej wcześniej placówki. Papiery wnioskowe są zamieszczone na stronie internetowej urzędu w formacie, umożliwiającym ich pobranie. 

Liczba wyświetleń: 1430Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS