Urząd Miasta Gniezno

Urząd Miasta Gniezno

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: wielkopolskie

Urząd Miasta Gniezno

Urząd Miasta Gniezno opłata skarbowa, dowody osobiste. Mieszkania socjalne w UM Gniezno. Druki do pobrania, godziny otwarcia, działki na sprzedaż.

Urząd Miasta Gniezno

W jednostce, jaką jest Urząd Miasta Gniezno praca w wydziałach placówki odbywa się w godzinach jej urzędowania. Prowadzi różnego rodzaju projekty związane np. z przetargami. Do jednego z takich projektów należy: Urząd Miasta Gniezno działki na sprzedaż. Jednostka organizuje wywóz śmieci, tworząc specjalnie przeznaczony do tego harmonogram wywozów odpadów komunalnych- Urząd Miasta Gniezno śmieci. Harmonogram jest dostępny w witrynie internetowej instytucji.

Urząd Miasta Gniezno kontakt

Siedziba Gniezno Urząd Miasta znajduje się na ul. Lecha 6 w Gnieźnie. Każdy wydział w Urząd Miasta w Gnieźnie posiada własne stanowiska telefonicznej obsługi klienta, do których podane są poniżej numery telefonów. Urząd Miasta Gniezno kontakt umożliwia dzięki poczcie elektronicznej. Spis wszystkich adresów e-mail wydziałów jest podany na stronie internetowej placówki. W soboty i niedziele kontakt z pracownikami urzędu jest niemożliwy ze względu na zamknięcie palcówki w tych dniach. 

Urząd Miasta Gniezno adres: ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
Fax: 61 426 05 00
E-mail: [email protected]

Urząd Miasta Gniezno telefon:

 • Wydział Administracji i Kadr: 614 260 440
 • Wydział Architektury i Urbanistyki: 614 260 496
 • Wydział Biuro Rady Miasta: 614 260 501
 • Wydział Dróg i Budownictwa: 614 260 424
 • Wydział Edukacji: 614 260 407
 • Wydział Gospodarki Finansowej: 612 460 430
 • Wydział Inwestycji Społecznych: 614 260 448
 • Wydział Majątku Miasta: 614 260 465
 • Wydział Ochrony Środowiska: 614 260 475
 • Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu: 614 260 438
 • Wydział Rozwoju Miasta i Gospodarki: 614 260 42
 • Wydział Spraw Społecznych: 614 260 450
 • Wydział Zasobów Mieszkaniowych i Użytkowych: 614 260 482
 • Straż Miejska: 614 260 511
 • Urząd Stanu Cywilnego: 614 260 505
 • Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli: 614 260 418
 • Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych: 614 260 503
 • Zespół ds. Informatyki: 614 260 479
 • Zespół Miejskiego Konserwatora Zabytków: 614 260 478
 • Samodzielne stanowisko ds. BHP:  614 260 491

Urząd Miasta Gniezno godziny otwarcia:

Poniedziałek 07:30-17:30
Wtorek  07:30-15:30
Środa  07:30-15:30
Czwartek  07:30-15:30
Piątek  07:30-15:30 

Urząd Miasta Gniezno dowody osobiste

Dowody osobiste są obowiązkowymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość w Polsce. Osoba, która powinna posiadać dowód osobisty, musi złożyć wniosek o jego wydanie nie wcześniej niż 30 dni przed 18-tymi urodzinami. Urząd Miasta Gniezno dowody osobiste wręcza w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Osoby ubezwłasnowolnione, czyli takie, które są chore psychicznie lub posiadają niedorozwój umysłowy, nie mogą samodzielnie złożyć wniosku, ponieważ nie mają zdolności prawnych. Aby uzyskać dokument tożsamości, wniosek powinni dostarczyć opiekuni prawni. Wniosek przynosi się do siedziby Urzędu Miasta w Gnieźnie jako dokument papierowy. Jeśli wniosek dotyczy osoby mającej mniej niż 12 lat, można go dostarczyć, korzystając elektronicznych platform usług urzędu. W Urząd Miasta Gniezno opłata skarbowa za wydanie dowodu osobistego nie jest pobierana. Urząd Miasta Gniezno druki do pobrania udostępnił na własnej stronie internetowej. 

Urząd Miasta Gniezno mieszkania socjalne

UM w Gnieźnie organizuje pomoc i wsparcie osobom bezdomnym i ubogim, prowadząc program mieszkań socjalnych. Celem tego programu jest przyznanie mieszkań socjalnych osobom potrzebującym miejsca zamieszkania i niemających odpowiednich środków na jego utrzymanie. Wielkim udogodnieniem dla takich osób jest niski czynsz, który jest obliczany według powierzchni zajmowanego lokalu. Urząd Miasta Gniezno mieszkania socjalne przyznaje na podstawie rozpatrywanego wniosku. Każdy z takich dokumentów posiada dane personalne wnioskodawcy oraz dane korespondencyjne. Dodatkowo interesant powinien załączyć do wniosku zaświadczenie o dochodach oraz zaświadczenie potwierdzające ostatnie miejsce zamieszkania/ zameldowania. 

Liczba wyświetleń: 8428Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS