Urząd Miasta Skierniewice

Urząd Miasta Skierniewice

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: łódzkie

Urząd Miasta Skierniewice

Urząd Miasta Skierniewice praca, rekrutacja. Urząd Miasta Skierniewice Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich. Kontakt, godziny otwarcia, telefon.

Urząd Miasta Skierniewice praca

Jak iż Urząd Miejski w Skierniewicach jest jednostką administracji publicznej, oferty pracy publikowane są online jak i informacja na ten temat przekazywana jest do Urzędu Pracy w Skierniewicach. Wykonywana w placówce jaką jest Urząd Miasta Skierniewice praca jest kluczowa dla mieszkańców Skierniewic. Oczywiście zatrudnieni w Urząd Miasta Skierniewice pracownicy muszą wykazywać się znajomością prawa, a także umiejętnością obsługi komputera.

Dla osób które cenią sobie wartość jaką jest praca Skierniewice Urząd Miasta może być odpowiednią instytucją do której należy się zgłosić. Rekrutacja w UM Skierniewice na nowe stanowiska prowadzona jest w przypadku gdy jedno z nich zostanie zwolnione lub gdy nowy etat zostanie utworzony. Wszystkie ogłoszenia o prace Urząd Miasta Skierniewice umieszcza online.

Urząd Miasta Skierniewice wydziały

Jednym ze sposobów organizacji pracy przez Urząd Miejski w Skierniewicach prowadzenie wydziałów. Niektóre z nich prowadzą obsługę interesantów, natomiast inne działają jedynie w celu obsługi wewnętrznej placówki. Należy wiedzieć, że wszystkie dostępne w placówce Urząd Miasta Skierniewice wydziały posiadają telefon kontaktowy, co wiąże się z możliwością uzyskania wsparcia bezpośrednio od osoby doświadczonej w danej kwestii.

Funkcjonujące w Urzędzie Miasta Skierniewice Wydziały:

 • Wydział Organizacyjny, Referat Zamówień Publicznych
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Finansowy
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
 • Wydział Dróg i Komunikacji
 • Wydział Inwestycji Kubaturowych
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
 • Wydział Architektury i Budownictwa
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Wydział Rozwoju Gospodarczego Sportu i Spraw Społecznych
 • Wydział Edukacji
 • Wydział pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

Urząd Miasta Skierniewice Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji a dokładniej Wydział Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta w Skierniewicach obsługuje formalności dotyczące kierowania pojazdami, a także dróg publicznych. W tym miejscu przygotowywane i nadzorowane są inwestycje drogowe na terenie miasta. Oczywiście funkcjonujący w placówce Urząd Miasta Skierniewice Wydział Komunikacji obsługuje również formalności z zakresu wydawania dokumentów prawa jazdy, numerów PKK, rejestracji pojazdów. W każdej z wymienionych wyżej spraw kontakt możliwy jest telefonicznie pod odpowiednim numerem kontaktowym.

Wydział Komunikacji telefony:

 • Naczelnik: 46 834 51 35
 • Inżynieria ruchu: 46 834 51 36
 • Utrzymanie dróg i czystości zimą: 46 834 51 36
 • Planowanie i nadzór inwestycji drogowych: 46 834 51 37, 46 834 51 61 
 • Rejestracja pojazdów: 46 834 51 38, 46 834 51 39
 • Prawa jazdy, stacje kontroli pojazdów, OSK: 46 834 51 40  
 • Zajęcie pasa drogowego, remonty dróg: 46 834 51 42
 • Oświetlenie i odwodnienie ulic: 46 834 51 43  

Urząd Miasta Skierniewice Wydział Spraw Obywatelskich

Jednym z najczęściej odwiedzanych przez skierniewiczan oddziałów jest Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Skierniewicach. Zadania realizowane przez pracowników działu oscylują wokół formalności związanych z ewidencją ludności i dowodami osobistymi. Warto wiedzieć, iż to Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta zajmuje się i prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych w Skierniewicach.

Telefony kontaktowe:

 • Naczelnik: 46 834 51 18
 • Dowody osobiste: 46 834 51 19
 • Ewidencja ludności, meldunki cudzoziemców: 46 834 51 20
 • Stowarzyszenia, wydawanie dowodów osobistych: 46 834 51 21
 • Wymeldowania, informacje adresowe, sprawy wojskowe: 46 834 51 22
 • Biuro Rzeczy Znalezionych: 46 834 51 62

Skierniewice Urząd Miasta – kontakt, telefon, godziny otwarcia

Jednym ze sposobów na uzyskanie kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta w Skierniewicach jest skorzystanie z telefonów bezpośrednio do wybranego oddziału. 

Adres: ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
Telefon: 46 834 51 00

Urząd Miasta Skierniewice godziny pracy:

 • poniedziałek: 08:00-16:00
 • wtorek: 08:00-16:00
 • środa: 08:00-16:00
 • czwartek 08:00-16:00
 • piątek: 08:00-16:00
 • sobota: Zamknięte
 • niedziela: Zamknięte

Liczba wyświetleń: 2804Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS