Urząd Pracy Łódź

PUP Łódź – Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Pracy

Województwo: łódzkie

PUP Łódź – Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Urząd Pracy Łódź godziny otwarcia, godziny przyjęć petentów, adres, kontakt, numer telefonu. PUP Łódź oferty pracy, praca, dofinansowanie, rejestracja.

Urząd Pracy Łódź kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi mieści się w kilku lokalizacjach ze względu na wielkość miasta oraz ilość mieszkańców. Urząd Pracy Łódź kontakt zdalny z interesantem umożliwia za pomocą numeru telefonu. Istnieje także możliwość, przesłania wiadomości mailowej za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku pilnej sytuacji należy skorzystać z telefonicznego kanału kontaktowego, ponieważ czas oczekiwania na odpowiedź drogą mailową może potrwać znacznie dłużej. 

PUP Łódź wschód:
Adres: ul.: Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź
E-mail: [email protected]
Telefon: 42 253 15 00

Urząd Pracy Łódź Milionowa:
Adres: Milionowa 91, 93-121 Łódź
E-mail: [email protected]
Telefon: 42 251 66 00

Urząd Pracy Łódź Klińskiego:
Adres: płk. Jana Kilińskiego 102/102A, 90-012 Łódź
E-mail: [email protected] 
Telefon: 42 251 65 00, 42 251 66 00 

PUP Łódź oferty pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi jest jednostką organizacyjną, której głównym zadaniem jest przeciwdziałanie bezrobociu. Urząd Pracy w Łodzi bada rynek pracy oraz pomaga bezrobotnym osobom uzyskać zatrudnienie. W tym celu PUP Łódź oferty pracy umieszcza na głównej stronie internetowej. Ma do nich wgląd każdy interesant, który ma dostęp do internetu. Urząd Pracy Łódź oferty pracy posiada z każdej dziedziny zawodowej. Osoby, które nie wiedzą jeszcze do końca, czym chciałyby się zajmować, na pewno będą w stanie znaleźć coś, co je zainteresuje. Urząd Pracy Łódź aktualne oferty pracy zamieszcza codziennie, dlatego, aby zobaczyć nowości, warto często przeglądać stronę. Osoby poszukujące zatrudnienia, mogą odbyć spotkanie z doradcą zawodowym. Zostaje na nim przeprowadzony wywiad dotyczący zainteresowań petenta oraz przedstawiane zostają oferty pracy. Takie spotkanie możliwe jest po dokonaniu w PUP Łódź rejestracji jako osoba bezrobotna. 

PUP Łódź praca

Instytucja, którą jest Urząd Pracy Łódź, obsługiwany jest jedynie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Każda z zatrudnionych osób w tej jednostce posiada szeroki zakres umiejętności, a także duże doświadczenie zawodowe i wymagane wykształcenie. Wykonywana przez PUP Łódź praca głównie polega na obsłudze zainteresowanych osób. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi zajmują się wprowadzaniem danych do systemu, rejestracją i wyrejestrowywaniem osób, a także przyjmowaniem wniosków. 

PUP Łódź rejestracja 

W jednostce PUP Łódź rejestracja jest możliwa w sposób tradycyjny, czyli podczas osobistej wizyty w urzędzie oraz zdalnie. W PUP Łódź rejestracja elektroniczna jest bardzo prosta do wykonania. Wystarczy przygotować skany wszystkich niezbędnych dokumentów oraz dołączyć je do wniosku. Na koniec należy złożyć podpis elektroniczny. Rejestracja zdalna to duże udogodnienia ze względu na brak konieczności wychodzenia z domu. 

Urząd Pracy Łódź dofinansowanie

Osoby, które chcą uzyskać w Urząd Pracy Łódź dofinansowanie działalności gospodarczej, powinny w tym celu złożyć odpowiedni wniosek. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi dotacje może uzyskać pełnoletnia osoba bezrobotna. Dofinansowanie jest również przyznawane absolwentom KIS oraz CIS. Należy pamiętać, że aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, interesant nie może podejmować żadnej pracy zarobkowej ani pobierać funduszy pielęgnacyjnych, które wynikają z opieki nad osobą niepełnosprawną. 

PUP Łódź dodatek aktywizacyjny

Oferowany przez PUP Łódź dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem, które przysługuje bezrobotnej osobie, która dokonała rejestracji, oraz mającej prawo do zasiłku. Świadczenie można otrzymywać:

 • przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych w przypadku gdy bezrobotny z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. 
 • przez cały okres w którym przysługiwałby zasiłek w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, jeśli zatrudnienie zostało podjęte w wyniku skierowania przez urząd pracy

Aby uzyskać dodatek aktywizacyjny, należy złożyć odpowiedni wniosek. 

Urząd Pracy Łódź godziny otwarcia

Placówka Urząd Pracy Łódź godziny otwarcia codziennie ma takie same. PUP Łódź obsługuje interesantów zdalnie oraz osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:00. W weekendy Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi nie przyjmuje zainteresowanych osób. 

Urząd Pracy Łódź – godziny przyjmowania interesantów:

 • Poniedziałek: 8:30-15:00
 • Wtorek: 8:30-15:00
 • Środa: 8:30-15:00
 • Czwartek: 8:30-15:00
 • Piątek: 8:30-15:00
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte 

Liczba wyświetleń: 1677



Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS