Urząd Pracy Sieradz

PUP Sieradz – Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Pracy

Województwo: łódzkie

PUP Sieradz – Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu

Urząd Pracy Sieradz godziny otwarcia, godziny pracy. Telefonu PUP Sieradz kontakt, adres. Rejestracja w Urzędzie Pracy w Sieradzu, oferty pracy dla bezrobotnych

PUP Sieradz, czyli Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu znajduje się na Placu Wojewódzkim 3. Jego podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie bezrobociu. Do jego głównych celów należy między innymi rejestrowanie bezrobotnych poszukujących pracy, finansowanie oraz organizowanie szkoleń osobom poszukującym pracy, przyznawanie i wypłacanie zasiłków. Urząd Pracy Sieradz udziela pomocy również pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników.

PUP Sieradz kontakt

Z Urzędem Pracy w Sieradzu można skontaktować się za pomocą telefonu, a także wykorzystując pocztę elektroniczną. Dostępne są wyróżnione telefony do sekretariatu, centrali oraz poszczególnych doradców klienta. Warto wspomnieć, iż PUP Sieradz kontakt umożliwia jedynie w godzinach otwarcia. Należy o tym pamiętać podczas próby bezpośredniego kontaktu.

Urząd Pracy Sieradz telefon:

 • sekretariat: (043) 822 07 39
 • centrala: 48 822 11 43, 43 822 13 31

Numery telefonów do Doradców Klienta

Numer stanowiskaNumer wewnętrzny
1270
2271
3260
4272
5273
6267
7279
8275
10285
11286

Poza doradcami klienta telefony obsługiwane są również przy konkretnych stanowiskach. Urząd Pracy w Sieradzu również w tym przypadku zdecydował się na skorzystanie z numerów wewnętrznych.

 • Rejestracja bezrobotnych oraz wydawanie zaświadczeń 269.
 • Staże, prace interwencyjne, roboty publiczne 280
 • Szkolenia dla osób bezrobotnych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy 265
 • Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, prace społecznie- użyteczne,
 • Refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy 284
 • Bezrobotni z prawem do zasiłku, świadczenia, PIT, dodatki aktywizacyjne, stypendia, transfery zasiłków 262
 • Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych, ubezpieczenia, odwołania 264
 • Rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, składanie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom; Zatrudnienie cudzoziemców, EURES 254

Do wszystkich działów można skontaktować się za pomocą numerów: 43 822 11 43 oraz 43 811 11 47.

PUP Sieradz godziny otwarcia

Godziny pracy PUP Sieradz są zgodne z jego godzinami otwarcia, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Ustalone przez Urząd Skarbowy Sieradz godziny pracy nie przewidują przyjmowania petentów w weekendy. 

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 7:30-15.30

Urząd Pracy Sieradz oferty pracy 

W Urząd Pracy Sieradz oferty pracy aktualizowane są każdego dnia. Dla każdego znajdzie się dziedzina, w której odnajdzie. Praca PUP Sieradz pomaga człowiekowi w walce z bezrobociem jak i również w rozwijaniu jego talentów. Uzyskać dostęp do stanowisk na które prowadzona jest rekrutacja, można osobiście udać się do PUP w Sieradzu. Oczywiście nie jest to jedyna możliwość. Interesanci znacznie częściej korzystają z publikowanych ogłoszeń na stronie PUP Sieradz oferty pracy. Nie wymaga to rejestracji ani innych dodatkowych kroków.

Urząd Pracy Sieradz dotacje

W ramach projektu rządowego Urząd Pracy Sieradz przewiduje dotacje na otwarcie firmy. Przydziały będą skierowane do bezrobotnych osób w wieku 18-29 lat, które będą zarejestrowane w PUP Sieradz jako bezrobotne. 

W PUP Sieradz dotacje nie będą przyznawane na następujące typu działalności: gastronomia obwoźna, handel obwoźny, handel odzieżą używaną, działalność taksówkarska, działalność kantorów i lombardów. Przyznane przez Urząd Pracy Sieradz dotacje nie mogą być przeznaczone na każdy cel. Nie pozwalają one między innymi na zakup nieruchomości, budowę lokalu, zakup alkoholu, zakup oświetlenia czy opłacenie składek ZUS. W PUP Sieradz dofinansowanie może mogą otrzymać osoby które spełniają wymagania opisane w regulaminie projektu.

Urząd Pracy Sieradz kursy

PUP Sieradz posiada w swojej ofercie również kursy i szkolenia. Ich celem jest przygotowanie bezrobotnej osoby do pracy oraz umożliwia nabycie umiejętności. Staże pozwalają zdobyć doświadczenie, przydatne w pracy zawodowej. Kursy jak i szkolenia są podzielone na indywidualne oraz grupowe. Czas ich trwania nie jest dokładnie określony.

Liczba wyświetleń: 11585Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS