Urząd Pracy Kłobuck

Urząd Pracy Kłobuck - PUP w Kłobucku

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Pracy

Województwo: śląskie

Urząd Pracy Kłobuck - PUP w Kłobucku

Urząd Pracy Kłobuck adres, telefon, kontakt, godziny otwarcia. Oferty pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku. Staże organizowane w PUP Kłobuck.

PUP Kłobuck

Powiaty Urząd Pracy w Kłobucku jest podzielony na kilka działów, z którego każdy zajmuje się przypisaną mu dziedziną wyróżnioną z rynku pracy. Do jego struktury organizacyjnej należą:

 • Dyrektor Urzędu
 • Zastępca Dyrektora Urzędu
 • Dział Finansowo- Księgowy 
 • Dział Rejestracji, Świadczeń i Informacji
 • Dział Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego
 • Dział Instrumentów Rynku Pracy
 • Dział Organizacyjno- Administracyjny
 • Obsługa Prawna Urzędu
 • Obsługa Informatyczna Urzędu
 • Inspektor Ochrony Danych

W placówce istnieje możliwość elektronicznego składania wniosków. Służy do tego specjalnie przeznaczona platforma, mająca na celu usprawnienie działalności urzędu. Do dokumentów, które można oddać drogą elektroniczną w Powiatowym Urzędzie Pracy Kłobuck należą:

 • wniosek o skierowanie na szkolenie
 • wniosek o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego
 • wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
 • wniosek o przyznanie bonu zatrudnionego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
 • wniosek o przelew świadczenia na konto
 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • zwrot kosztów przejazdu
 • zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia
 • pismo do urzędu
 • wniosek o przyznanie finansowania opłaty pobieranej za postępowanie nostryfikacyjne lub w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie
 • wniosek o weryfikację konta organizacji i kont reprezentantów

PUP Kłobuck oferty pracy

W PUP Kłobuck można zgłosić do urzędu własną ofertę pracy. Każda propozycja napływająca do Urzędu Pracy w Kłobucku jest odpowiednio sprawdzana i selekcjonowana według określonych przez instytucję kryteriów. Wszystkie oferty pracy znajdują się w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Oferty pracy Kłobuck PUP są przyznawane osobom zarejestrowanym w placówce jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Większość propozycji dotyczy pracy na terenie podlegającym pod zasięg terytorialny PUP. Jednak istnieją również oferty zagraniczne jak i te, których stanowiska są rozrzucone po całej Polsce. Petenci zainteresowani współpracą z Urzędem Pracy Kłobuck są zadowoleni z różnorodności i dostępności ofert pracy. Dzięki sprawnemu działaniu jednostki, Centralna Baza Ofert Pracy nie zawiera nieaktualnych lub zajętych propozycji zatrudnienia. Urząd Pracy Kłobuck oferty pracy pozyskuje dzięki prężnej współpracy z pracodawcami działającymi na rynku pracy. Petenci potrzebujący pozyskać więcej informacji mogą odwiedzin stronę: oferty pracy PUP Kłobuck. 

PUP Kłobuck kontakt

Odpowiedzi na korespondencję mailową urząd udziela tylko wtedy, gdy wiadomość zawiera przynajmniej temat, imię i nazwisko adresata. Na własnej stronie internetowej Urząd Pracy Kłobuck wyszczególnił książkę teleadresową, w której zawarł adresy mailowe każdego z działów placówki. Do dyspozycji petentów podał również kontakt do Zielonej Linii będącej infolinią Urzędu Pracy. PUP Kłobuck kontakt prowadzi również dzięki Elektronicznej Skrzynce Podawczej ePUAP, w której petenci instytucji mogą do niej wysyłać wiadomości. Siedziba Kłobuck PUP jest zlokalizowana na ul. Długosza 114 w Kłobucku. 

Urząd Pracy Kłobuck adres: ul. Długosza 114, 42-100 Kłobuck
Fax: 34 317 13 45
E-mail: [email protected]
REGON: 151526009
NIP: 574-134-57-69
 
Urząd Pracy Kłobuck telefon:

 • Dyrektor Urzędu: 34 317 44 00
 • Zastępca Dyrektora Urzędu: 34 317  44 00
 • Zielona Linia: +48 22 19524

Urząd Pracy Kłobuck godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 07:00-15:00
 • Wtorek: 07:00-15:00
 • Środa: 07:00-15:00
 • Czwartek: 07:00-15:00
 • Piątek: 07:00-15:00
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela:  Zamknięte

Interesanci są obsługiwani od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:15-14:30. Dyrektor i Zastępca Dyrektora są dostępni do dyspozycji petentów we wtorki w godzinach: 09:00-15:00.

PUP Kłobuck staże

Staże organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku przysługują osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Okres odbywania stażu jest zależny od kilku aspektów. Jednym z nich jest np. wiek stażysty. Jeśli petent nie ukończył 30 roku życia może odbyć staż w wymiarze nawet 12-to miesięcznym. Pozostałe osoby posiadają możliwość odbycia krótszego wymiarowo stażu. Staże są opłacane z Funduszu Pracy Urzędu Pracy w Kłobucku. Wartość wynagrodzenia jest równa 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeśli stażysta przepracował w miesiącu odpowiednią ilość godzin zegarowych. W przypadku, w którym ilość godzin była mniejsza, wynagrodzenie zostaje obliczone proporcjonalnie do przepracowanego czasu. PUP Kłobuck staże na podstawie wniosku złożonego przez interesanta w urzędzie. Dokument należy dostarczyć jednym z dwóch sposobów: elektronicznie lub w siedzibie PUP Kłobuck.

Liczba wyświetleń: 8778Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS