Urząd Pracy Leżajsk

PUP Leżajsk – Powiatowy Urząd Pracy Leżajsk

Kategoria: Urząd Pracy

Województwo: podkarpackie

PUP Leżajsk – Powiatowy Urząd Pracy Leżajsk

Urząd Pracy Leżajsk dofinansowanie, staże – wsparcie bezrobotnych. PUP Leżajsk oferty pracy w mieście, powiecie i kraju. AKtualny kontakt PUP Leżajsk, telefon, adres.

PUP Leżajsk oferty pracy

Zebrane przez Urząd Pracy Leżajsk oferty pracy online można filtrować i sortować. Oznacza to, że osoba poszukująca pracy może zawęzić wyświetlane oferty jedynie do tych które spełniają wybrane kryteria, takie jak wynagrodzenie, czas pracy czy rodzaj umowy. Wszystkie zebrane oferty pracy PUP Leżajsk na bieżąco aktualizuje. Przedawnione oferty są usuwane, natomiast nowe dodawane na stronę. W związku, iż Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku oferty publikuje online, umożliwia to większej ilości osób na dostęp do informacji na temat wolnych stanowisk w powiecie. Oczywiście publikowane oferty pracy Leżajsk Urząd Pracy prowadzi również we własnej sprawie. Wolne stanowiska w PUP Leżajsk można odnaleźć w tabeli.

Warto korzystać z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku, do jego głównych zadań należy przeciwdziałanie bezrobociu. Z tego względu umożliwia osobom zainteresowanym nie tylko przeglądanie ofert, ale również wzięcia udziału w programie stażowym czy pracach interwencyjnych.

Urząd Pracy Leżajsk kontakt

Jednym ze sposobów na skontaktowanie się z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku jest skorzystanie z poczty elektronicznej. Taka forma kontaktu proponowana jest osobom których zapytanie nie jest pilne lub gdy wiadomość jest rozbudowana. Urząd Pracy Leżajsk kontakt telefoniczny obsługuje pod numerem 17 240 67 20 lub 17 242 73 73. Połączenia obsługiwane są przez pracowników jedynie w godzinach otwarcia instytucji.

Adres: ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk 
Telefon: 17 240 67 20, 17 242 73 73 
E-mail: [email protected]

Urząd Pracy Leżajsk godziny otwarcia

 Godziny otwarcia PUP Leżajsk pozostają niezmienne od poniedziałku do piątku. Instytucja działa od 7:30 do 15:30. Jeżeli chodzi o rejestracje jako osoba bezrobotna w PUP Leżajsk, możliwe jest to od 7:30 do 14:30.

PUP Leżajsk staże

Po zgłoszeniu się pracodawcy do instytucji jaką jest Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku staż może być przyznany. Czasem ze względu na brak finansów następuje przerwa w organizacji staży jednak nie jest to częsta sytuacja. Obecnie PUP Leżajsk staże przyznaje na czas od 3 do 6 miesięcy, jednak może zostać przedłużony do 12 miesięcy. Wszystkie dokładne informacje można odnaleźć w programie stażowym. 

Urząd Pracy w Leżajsku oferuje staże wszystkim osobom bezrobotnym, które kwalifikują się do programu. Staże oferowane przez Urząd Pracy Leżajsk są opłacane przez instytucje, a nie przez pracodawcę. Jednak w ramach umowy o pracę stażyści po zakończeniu stażu muszą podjąć zatrudnienie w miejscu odbywania stażu. Wszystkie oferty stażu PUP Leżajsk publikuje na stronie internetowej.

Urząd Pracy Leżajsk dofinansowanie

Urząd Pracy w Leżajsku oferuje pomoc finansową osobom, które nie są zatrudnione lub nie wykonują innej pracy zarobkowej, a także planują rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Oferowane przez Urząd Pracy Leżajsk dotacje pokrywają koszty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Określono limit wysokości dofinansowania. Łączna kwota pomocy nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Wszystkie informacje dotyczące programu dofinansowań dostępne są bezpośrednio w instytucji, a także online. Należy pamiętać, że Urząd Pracy Leżajsk dofinansowanie może przyznać jedynie osobom spełniającym warunki programu.

Liczba wyświetleń: 1657Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS