Urząd Pracy Rzeszów

Urząd Pracy Rzeszów

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Pracy

Województwo: podkarpackie

Urząd Pracy Rzeszów

Urząd Pracy Rzeszów kontakt do jednostki Powiatowej i Wojewódzkiej. Urząd Pracy Rzeszów oferty pracy, rejestracja bezrobotnych. Staże PUP Rzeszów.

Urząd Pracy Rzeszów kontakt

W Rzeszowie dostępny jest zarówno Wojewódzki Urząd Pracy jak i Powiatowy Urząd Pracy. Różnica pomiędzy tymi jednostkami występuje w zakresie wykonywanych zadań, a także obejmowanym terenem działań. Wojewódzki Urząd pracy w Rzeszowie obsługuje interesantów z całego województwa podkarpackiego, natomiast powiatowy urząd pracy prowadzi obsługę jedynie na terenie powiatu rzeszowskiego.

Urząd Pracy Rzeszów kontakt z interesantami prowadzi przez telefon jak i mail. Oczywiście wszelkie informacje można uzyskać osobiście w urzędzie. Chcąc skontaktować się z Urzędem Pracy w Rzeszowie, zaleca się skorzystać z podanych poniżej danych kontaktowych. Warto pamiętać, że Rzeszów Urząd Pracy działa w kilku lokalizacjach. W każdej z nich można zrealizować inne formalności.

Powiatowy Urząd Pracy Rzeszów

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie mieści się w dwóch lokalizacjach. Urząd Pracy Rzeszów Batalionów Chłopskich — lokalizacja, w której mieści się Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz PUP Rzeszów. Przy Alei Batalionów można zrealizować formalności związane z między innymi stażami dla bezrobotnych, ofertami pracy, szkoleniami. Obsługa interesantów na batalionów chłopskich prowadzona jest w poniedziałki od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Adres: Aleja Batalionów Chłopskich 7, 35-105 Rzeszów
Telefon: 459 595 060 oraz 801 002 124
E-mail: [email protected] 

Jeżeli chodzi rejestracje jako bezrobotny w Rzeszowie, przeprowadzana jest ona w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ulicy Partyzantów. Warto wiedzieć, że Urząd Pracy Rzeszów Partyzantów prowadzi zapisy elektroniczne dla interesantów. Pozwala to zmniejszyć kolejki w instytucji i łatwiej zorganizować prace urzędników.

Urząd Pracy Rzeszów godziny obsługi interesantów

Urzędnicy obsługują petentów w poniedziałku od 8:0 do 16:00 oraz w pozostałe dni robocze od 7:30 do 15:30.

Adres: ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów
Telefon: 459 595 060 oraz 801 002 124
E-mail: [email protected] oraz [email protected]  

Centrum Aktywizacji Zawodowej Rzeszów telefon: 17 250 02 00

Wojewódzki Urząd Pracy Rzeszów

WUP w Rzeszowie prowadzi obsługę interesantów w dni robocze od 7:30 do 15:30. Chcąc skontaktować się z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, warto skorzystać z telefonów kontaktowych. Dzwoniąc pod numer (17) 74 32 806 lub  (17) 74 32 807 można skontaktować się z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Wszystkie pytania można również kierować mailowo na adres poczty elektronicznej instytucji. Dodatkowe informacje znajdują się na właściwej stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Wojewódzki Urząd Pracy Rzeszów tarcza antykryzysowa

Jedną z form wsparcia oferowaną przez Rząd jest tzw. tarcza antykryzysowa. Przyznawanie pomocy finansowej zostało powierzone Wojewódzkim Urzędom Pracy.  W sprawie tarczy antykryzysowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie kontakt realizuje telefonicznie. Wszelkie pytania można kierować na podany numer jednostki.

Urząd pracy Rzeszów oferty pracy

Zarówno powiatowy jak i wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje na stronie internetowej oferty pracy. Spis prowadzony jest w tabeli, która posiada wiele opcji filtrowania na podstawie wymiaru czasu pracy, rodzaju umowy czy wysokości wynagrodzenia. Urzad Pracy Rzeszów oferty na bieżąco sprawdza oraz usuwa te, których rekrutacja została zakończona.

Urząd Pracy Rzeszów rejestracja

Rejestracja jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy w Rzeszowie realizowana jest w jednostce przy ulicy Partyzantów. Warto pamiętać, że osobiste wizyty w urzędzie wymagają wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub przez internet. Urzad Pracy Rzeszów rejestracja możliwa jest także online. Aby zarejestrować się, należy posiadać odpowiednie dokumenty, które mogą poświadczyć spełnienie wszystkich warunków wymaganych do uzyskania świadczenia dla bezrobotnych.

PUP Rzeszów staże

Centrum Aktywizacji Zawodowej Urzędu Pracy w Rzeszowie oferuje bezrobotnym możliwość uzyskania stażu na okres od 3 do 6 miesięcy. Staże w Urzędzie Pracy Rzeszów są płatne. Stażyści otrzymują stypendium w wysokości 120% obecnej stawki świadczenia dla osób bezrobotnych. Warto skontaktować się z Urzędem Pracy w Rzeszowie na Batalionów w tej sprawie.

Liczba wyświetleń: 2838Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS