Urząd Stanu Cywilnego Krapkowice – USC Krapkowic

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: opolskie

Urząd Stanu Cywilnego w Krapkowicach adres, kontakt, numer. Telefony USC Krapkowice godziny otwarcia. Urząd Stanu Cywilnego Krapkowice odpis aktu stanu cywilnego.

Kontakt Urząd Stanu Cywilnego Krapkowice

Adres: 3 Maja 17, 47-300 Krapkowice

Telefon: 77 446 68 67,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Stanu Cywilnego Krapkowice

Godziny otwarcia:

  • Poniedziałek 7:30-17:00
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-14:00

Urząd Stanu Cywilnego Krapkowice

Urząd Stanu Cywilnego to instytucja państwowa, która jest odpowiedzialna za rejestrowanie stanu cywilnego obywateli danego miasta. W USC w Krapkowicach dokonuje się rejestracji urodzeń, ślubów i zgonów, a także wydaje odpowiadające im akty stanu cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego Krapkowice kontakt

Aby uzyskać kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Krapkowicach, należy skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Obecnie Urząd Stanu Cywilnego Krapkowice kontakt realizuje na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest kontakt poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową. Kontakt z USC Krapkowice można także uzyskać, udając się osobiście do placówki. Gdy jednak sprawa jest bardzo pilna i ważne jest to, aby skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego w Krapkowicach jak najszybciej, można skorzystać z numeru telefonu.

Godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego w Krapkowicach

Urząd Stanu Cywilnego w Krapkowicach jest otwarty od poniedziałku do piątku w wybranych godzinach. Właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Krapkowicach. W soboty oraz niedziele Urząd Stanu Cywilnego w Krapkowicach jest zamknięty. Ustalone przez USC Krapkowice godziny otwarcia mogą różnić się w zależności od dnia. Harmonogram pracy jest stworzony tak aby jak najwięcej mieszkańców Krapkowic mogło zrealizować formalności.

Urząd Stanu Cywilnego Krapkowice akt zgonu

Urząd Stanu Cywilnego w Krapkowice wystawia akt zgonu, który jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym śmierć danej osoby. Aby uzyskać akt zgonu, należy złożyć odpowiedni wniosek w USC Krapkowic i przedstawić dokumenty potwierdzające zgon, takie jak orzeczenie lekarskie o zgonie, dowód osobisty zmarłego oraz ewentualnie dokumenty potwierdzające tożsamość osoby składającej wniosek. Po wypełnieniu wniosku i zapłaceniu opłaty, Urząd Stanu Cywilnego Krapkowice akt zgonu wydaje osobie zgłaszającej.

Ile czeka się na wydanie aktu zgonu w Krapkowicach? Czas oczekiwania na wydanie aktu zgonu w [mieście] może się różnić w zależności od obciążenia pracą Urzędu Stanu Cywilnego oraz od formy składania wniosku. Najczęściej USC Krapkowice akt zgonu wydaje od razu po złożeniu wniosku. Należy jednak wiedzieć o tym, że w niektórych sytuacjach, na przykład gdy wymagana jest autopsja lub przeprowadzenie śledztwa, czas oczekiwania na wydanie aktu zgonu może się wydłużyć.

Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krapkowicach

Urząd Stanu Cywilnego w Krapkowicach umożliwia zawarcie małżeństwa cywilnego. Aby wziąć ślub cywilny Urzędzie Stanu Cywilnego w Krapkowicach, należy złożyć wniosek i dostarczyć niezbędne dokumenty. Ceremonia odbywa się w uroczystej sali prowadzonej przez kierownika USC Krapkowic.

Co trzeba załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krapkowicach przed ślubem? Przed zawarciem małżeństwa cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krapkowicach, należy załatwić kilka formalności i dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Najważniejsze z nich to:

  • wniosek o przeprowadzenie ceremonii ślubnej, który należy złożyć osobiście oraz wskazać w nim termin, miejsce, a także godzinę ślubu,
  • dokumenty potwierdzające tożsamość, takie jak dowód osobisty lub paszport,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, w przypadku osób, które zawarły już wcześniej związek małżeński

Przed rezerwacją terminu ślubu należy także wpłacić opłatę za przeprowadzenie ceremonii oraz za wydanie aktu małżeństwa. Ważny jest także wybór co najmniej jednego świadka, który musi być obecny podczas ceremonii oraz podpisze akt małżeństwa.

Mapa Urząd Stanu Cywilnego Krapkowice

Liczba wyświetleń: 11Wyszukaj dodatkowe informacje: