Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk

Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: pomorskie

Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk

Urząd Stanu Cywilnego w Gdańsku nowy adres, kontakt. Telefony USC Gdańsk godziny otwarcia. Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk ślub cywilny, ślub konkordatowy.

Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk kontakt

 Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk jest jednym z wewnętrznych wydziałów Urzędu Miasta Gdańsk. Jeżeli chodzi o kontakt z USC Gdańsk możliwe jest telefonicznie poprzez Gdańskie Centrum Kontaktu. Oczywiście nie jest to jedyny sposób na uzyskanie wsparcia. Sam Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk kontakt obsługuje telefonicznie. Telefon Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku obsługiwany jest przez pracowników sekretariatu jednostki. Dodatkowo Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk kontakt prowadzi mailowo pod adresem [email protected]. Poczta elektroniczna pozwala na skierowanie do USC Gdańsk bardziej rozbudowanych pytań, wiadomość mailowa nie jest metodą udostępnioną interesantom do umawiania się na wizyty. Wszystkie formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego można zrealizować w Wydziale Obsługi Mieszkańców przy ulicy Partyzantów 74.

Adres: Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
Telefon: 58 778 62 09, 58 778 62 10
Fax: 58 323 69 68
E-mail: [email protected]

Urząd Stanu Cywilnego w Gdańsku ma swoje zadania jasno określone ustawą. Do Funkcji Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku zalicza się:

  • sporządzanie aktów stanu cywilnego (akt urodzenia, akt zgonu, akt ślubu)
  • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  • wydawanie zezwoleń i zaświadczeń
  • ustalanie numerów PESEL
  • organizacje uroczystości w związku z długim stażem małżeńskim mieszkańców
  • obsługa interesantów

Urząd Stanu Cywilnego w Gdańsku godziny otwarcia

Gdański Urząd Stanu Cywilnego prowadzi obsługę interesantów w godzinach pracy. Oczywiście Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk godziny ustalił na podstawie potrzeb petentów. Z tego względu w niektóre dni instytucja działa dłużej niż w inne. Piątek jest dniem w którym godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego Gdańsk są najkrótsze, natomiast w poniedziałku Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk godziny otwarcia wydłużył. Takie rozwiązanie jest wygodne dla osób które w godzinach porannych nie mogą udać się osobiście do instytucji.  

Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk godziny otwarcia

poniedziałek 8:00-16:00
wtorek 8:00-16:00
środa 8:00-17:00
czwartek 8:00-16:00
piątek  8:00-15:00

Rezerwacja wizyt Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk 

Zarówno urząd miejski jak i Urząd Stanu Cywilnego zwykle nie przyjmuje petentów bez wcześniejszej rezerwacji wizyty. Aktualnie dostępne są dwa sposoby na uzyskanie terminu. Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk rezerwacje wizyt umożliwia telefonicznie pod numerem +48 58 52 44 500. Połączenia obsługiwane są przez pracowników Gdańskiego Centrum Kontaktu. Istnieje również możliwość ustalenia terminu online.

Telefon: +48 58 52 44 500

Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk ślub

Uroczystość zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku wymaga od pary dokonania pewnych kroków. Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk ślub umożliwia osobom pełnoletnim które nie są w związku małżeńskim. Oczywiście przyszli małżonkowie nie mogą być ze sobą spokrewnieni i spowinowaceni w linii prostej. Ślub cywilny nie jest możliwy dla osób w stosunku przysposobienia. 

Ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku – co trzeba zrobić? Najpierw należy udać się do USC Gdańsk osobiście z dokumentami tożsamości oraz dowodem opłaty skarbowej. W niektórych przypadkach potrzebne może być również zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa. Podczas wizyty para wraz z urzędnikiem ustala termin ślubu, a także składa zapewnienie o braku znanych okoliczności o przeciwskazaniach do zawarcia związku małżeńskiego. W instytucji Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk ślub cywilny przeprowadzany jest w sali ślubów. Należy jednak wiedzieć, że istnieje możliwość organizacji ceremonii w plenerze czy innym wybranym przez parę miejscu. Taka możliwość dostępna jest dla każdego jednak wiąże się ona koniecznością nadpłaty.

Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk ślub konkordatowy

Ślub konkordatowy jest formą którą łączy w sobie ślub cywilny i kościelny. Najpierw należy ustalić termin ślubu w kancelarii parafialnej oraz zrealizować formalności o których poinformuje ksiądz. Jeżeli chodzi o czynności jakich należy dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku, są one podobne jak w przypadku klasycznego ślubu cywilnego. Podczas wizyty para uzyskuje dokument które następnie należy dostarczyć do kancelarii. Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk ślub konkordatowy potwierdza po dostarczeniu dokumentów przez księdza w terminie maksymalnie 5 dni po uroczystości.

Ostatnim krokiem jaki musi dokonać para jest udanie się do USC Gdańsk po odbiór odpisu aktu małżeństwa. Należy wiedzieć, że Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk akt małżeństwa przechowuje w urzędowym archiwum, para uzyskuje jedynie odpis dokumentu.

Liczba wyświetleń: 28944Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS