Urząd Stanu Cywilnego Kraków

Urząd Stanu Cywilnego Kraków

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: małopolskie

Urząd Stanu Cywilnego Kraków

Urząd Stanu Cywilnego Kraków Lubelska, Nowa Huta, Wadowicka – oddziały USC Kraków. Urząd Stanu Cywilnego Kraków akt urodzenia, ślub, kontakt, telefony.

Krakowski Urząd Stanu Cywilnego zajmuje się prowadzeniem rejestru stanu cywilnego obywateli. USC Kraków odpowiada za rejestracje urodzeń zgonów i oczywiście małżeństw. Warto wiedzieć, że z reguły Urząd Stanu Cywilnego jest jedną z części Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy.

Urząd Stanu Cywilnego Kraków kontakt

Obsługa klienta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie prowadzona jest w wybranych godzinach. Warto wiedzieć, że USC Kraków przez mieszkańców nazywanym jest również Urząd Stanu Cywilnego Kraków Lubelska, ze względu na to, przy jakiej ulicy znajduje się instytucja. Urząd Stanu Cywilnego Kraków kontakt obsługuje telefonicznie. Warto wiedzieć, który z dostępnych telefonów do USC wybrać.

Adres: Lubelska 29, 30-003 Kraków
Telefon: 12 61 65 512, 12 61 65 513
E-mail: [email protected]

USC Kraków telefony

Jeżeli chodzi o kontakt telefoniczny z Urzędem Stanu Cywilnego w Krakowie, należy wiedzieć numer 12 61 65 512 służy jedynie w sprawach związanych z rejestracją urodzeń, dokumentów koniecznych do ślubu kościelnego lub cywilnego, a także zgonów. W przypadku gdy sprawa dotyczy odpisów aktów  lub zaświadczeń Urząd Stanu Cywilnego Kraków kontakt prowadzi pod numerem 12 61 65 513. Podane numery służą do pilnej obsługi klientów w czasie ograniczeń ilości interesantów w budynku urzędu. Dodatkowo dostępne są numery telefonu USC Kraków podzielone na oddziały instytucji w Krakowie. 

Urząd Stanu Cywilnego Kraków Lubelska

Przy ulicy Lubelskiej 29 w Krakowie mieści się Urząd Stanu Cywilnego a dokładniej I Referat Rejestracji Stanu Cywilnego, a także Referat Archiwum Aktów Stanu Cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego Kraków Lubelska obsługuje interesantów zarówno stacjonarnie jak i telefonicznie. Każdy z podanych poniżej numerów telefonu USC służy do realizacji formalności z innego zakresu. 

Adres: Lubelska 29, 30-003 Kraków

Rejestracja zgonów: 12 616 5512
Archiwum: 12 616 5512
Uznanie ojcostwa: 12 616 5512
Wpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego: 12 616 5512
Zawarcie związku małżeńskiego: 12 616 5512

Urząd Stanu Cywilnego Kraków Lubelska 29 działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40-18:00. W weekendy instytucja nie jest dostępna.

Urząd Stanu Cywilnego Kraków Nowa Huta

USC mieści się także w dzielnicy Krakowa Nowa Huta. Jest to trzeci referat Rejestracji Stanu Cywilnego w Krakowie. Oddział zajmuje się między innymi wydawaniem aktów małżeństwa czy sporządzaniem aktów zgonów. Oczywiście nie są to jedyne zadania instytucji. Warto wiedzieć, że USC Kraków Nowa Huta obsługuje połączenia telefoniczne kierowane na numer 12 616 8858 oraz 12 616 8856.

Adres: os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12 616 88 58/56

Aktualnie obsługa interesantów, a także kontakt telefoniczny realizowane są w poniedziałki od 7:40 do 18:00 oraz w pozostałe dni robocze od 7:40 do 15:00.

Urząd Stanu Cywilnego Kraków Wadowicka

Adres: Wadowicka 8W, 30-415 Kraków
Telefon: 12 616 5540, 12 616 5556

Urząd Stanu Cywilnego Kraków akt urodzenia

Zgłoszenie urodzenia dziecka w Krakowie jest możliwe jedynie przez rodziców dziecka (jeżeli ukończyli 16 lat), przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Urząd Stanu Cywilnego akt urodzenia wydaje jedynie osobom uprawniony. Gdzie uzyskać akt urodzenia w Krakowie? Po urodzeniu dziecka jeden z rodziców musi skierować się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu wypełnienia pewnych koniecznych formalności. Urzędnik uzupełnia potrzebne dokumenty, melduje dziecko pod wskazanym adresem oraz przekazuje rodzicowi numer PESEL dziecka. Warto wiedzieć, że USC Kraków umożliwia rejestracje dziecka online. Taka możliwość przygotowana jest jedynie dla osób posiadających profil zaufany. 

Urząd Stanu Cywilnego Kraków ślub

Ślub Cywilny w Krakowie wymaga odpowiednich formalności. Zaręczeni muszą udać się do Wybranej lokalizacji – Urząd Stanu Cywilnego Kraków Podgórze, Urząd Stanu Cywilnego Nowa Huta, Urząd Stanu Cywilnego Wadowicka. W przypadku ślubów cywilnych w Krakowie nie obowiązuje rejonizacja. Wybór sali ślubów, a także instytucji należy do interesantów. W instytucji, jaką jest Urząd Stanu Cywilnego Kraków ślub wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. Należy także pamiętać, aby podczas wizyty w oddziale posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

Dodatkowe pytania dotyczące ślubów cywilnych w Krakowie można skierować telefonicznie na numer wybranego oddziału.

Urząd Stanu Cywilnego Kraków akt zgonu

Każdy z Urzędów Stanu Cywilnego w Krakowie wydaje dokument, jaki jest akt zgonu. Należy pamiętać, że akty zgonów wydawane są jedynie dla osób, które zmarły na terenie Krakowa. 

Liczba wyświetleń: 15937Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS