Urząd Stanu Cywilnego Bydgoszcz

Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: dolnośląskie

Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy

Urząd Stanu Cywilnego Bydgoszcz kontakt. Sporządzenie aktu małżeństwa i aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy.

Urząd Stanu Cywilnego Bydgoszcz

Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy wchodzi w skład urzędu gminy. Postępuje według ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego. Zajmuje się rejestracją stanu cywilnego ludzi. Tworzy spisy wszystkich urodzeń, zgonów, małżeństw i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny. Wydawanie zaświadczeń i odpisów aktów stanu cywilnego, a także przyjmowanie oświadczeń, które  oddziałują na status cywilny wynikających z Prawa o aktach stanu cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz umów międzynarodowych to kolejne z obowiązków instytucji: Urzad Stanu Cywilnego Bydgoszcz. 

Urząd Stanu Cywilnego Bydgoszcz kontakt

Urząd Stanu Cywilnego Bydgoszcz (USC Bydgoszcz) realizuje połączenia telefoniczne w godzinach otwarcia urzędu. Dostępna jest również poczta elektroniczna z głównym adresem e-mail. Pracownicy obsługujący stanowiska informacyjne są do dyspozycji wszystkich petentów. Przed wizytą w Urzędzie Stanu Cywilnego Bydgoszcz zalecany jest kontakt telefoniczny w celu zarezerwowania wolnego terminu spotkania. Placówka, którą jest Urząd Stanu Cywilnego Bydgoszcz numer konta umieścił na głównej stronie instytucji.

Urząd Stanu Cywilnego Bydgoszcz adres: ul. Grunwaldzka 9/15; 85-130 Bydgoszcz
Telefon: 52 58 58 400
FAX: 52 58 58 683
E-mail: [email protected]

Godziny otwarcia Urzędu Stany Cywilnego w Bydgoszczy:

 • Poniedziałek: 08:00-16:00
 • Wtorek: 08:00-18:00
 • Środa: 08:00-16:00
 • Czwartek: 08:00-16:00
 • Piątek: 08:00-14:00
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

Urząd Stanu Cywilnego Bydgoszcz ślub

Aby wziąć ślub cywilny, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w Bydgoszczy w celu sprawdzenia, czy spełnia się wszystkie wymogi potrzebne do uzyskania zgody na zawarcie małżeństwa.

Kto może wziąć ślub cywilny?

 • osoby pełnoletnie
 • osoby niebędące aktualnie w związku małżeńskim
 • osoby ze sobą niespokrewnione w linii prostej
 • osoby niebędące rodzeństwem
 • osoby niebędące w stosunku przysposobienia (osoba adoptowana z osobą adoptującą)

W przypadku gdy kobieta nie ukończyła 18 roku życia, ale posiada już 16 lat, może wziąć ślub cywilny po uzyskaniu zgody od sądu. Akceptacja sądu jest potrzebna również w sytuacji gdy do ślubu chce przystąpić osoba posiadająca chorobę psychiczną lub niedorozwój umysłowy. Przy często pojawiających się pytaniach o wartość opłaty skarbowej w US Bydgoszcz warto wiedzieć, że nakład pieniężny za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł. W przypadku gdy ślub będzie udzielany poza siedzibą urzędu, występuje dodatkowa opłata w wysokości 1000 zł, chyba że powodem jest zagrożenie zdrowia lub życia, wtedy ślub jest bezpłatny. Przed wizytą w Urzędzie Stanu Cywilnego należy mieć przy sobie aktualne dowody tożsamości, w razie potrzeby zezwolenie sądowe na zawarcie małżeństwa, dowód opłaty skarbowej i inne dokumenty, które mogą być potrzebne w przypadku indywidualnych sytuacji życiowych. Informacja o tym, jakie jeszcze dokumenty powinny być dostarczone, można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Należy pamiętać, że podczas ceremonii zaślubin powinni być obecni świadkowie (dwóch świadków) z dowodami potwierdzającymi ich tożsamość. Urząd Stanu Cywilnego Bydgoszcz odpis aktu małżeństwa udziela w ciągu 7 dni liczonych od dnia złożenia wniosku, gdy dokument był złożony w elektronicznym centralnym rejestrze.

Urząd Stanu Cywilnego Bydgoszcz ślub termin

Ślub cywilny może być udzielony po upływie jednego miesiąca od daty złożenia dokumentu potwierdzającego braku istniejących powodów wyłączających zawarcie ślubu. Takie zapewnienie jest ważne sześć miesięcy. 

Urząd Stanu Cywilnego Bydgoszcz zgony

W przypadku śmierci osoby bliskiej należy zgłosić zgon do Urzędu Stanu Cywilnego w Bydgoszczy. Zgon może zgłosić krewny i osoba dobrowolnie do tego zobowiązana. W momencie zgłaszania potrzebny jest dowód tożsamości zmarłego o raz karta zgonu. w Jednostce, jaką jest Urząd stanu Cywilnego Bydgoszcz akt zgonu jest sporządzany tego samego dnia, w którym został zgłoszony zgon. 

Liczba wyświetleń: 16990Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS