Urząd Stanu Cywilnego Radom

Urząd Stanu Cywilnego Radom

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: mazowieckie

Urząd Stanu Cywilnego Radom numer telefonu, godziny otwarcia, adres. Radom Urząd Stanu Cywilnego akt zgonu, akt urodzenia, ślub cywilny, karta zgonu.

Urząd Stanu Cywilnego Radom akt urodzenia

W placówce, jaką jest Urząd Stanu Cywilnego Radom akt urodzenia, można uzyskać po złożeniu odpowiednich dokumentów i zrealizowaniu wszystkich formalności. Radom Urząd Stanu Cywilnego nadaje noworodkowi numer PESEL, a także adres zameldowania. Interesanci powinni wiedzieć, że wydanie przez Urząd Stanu Cywilnego w Radomiu aktu urodzenia jest bezpłatne. W przypadku jego zniszczenia lub zguby, za każdy kolejny odpis należy uiścić pewną opłatę. 

Urząd Stanu Cywilnego Radom akt zgonu

W instytucji, jaką jest Urząd Stanu Cywilnego Radom, śmierć osoby trzeba zgłosić do trzech dni od daty wydania karty zgonu. Czas zgłoszenia skraca się do 24 godzin w przypadku, gdy śmierć nastąpiła z powodu wystąpienia choroby zakaźnej. Urząd Stanu Cywilnego Radom akt zgonu może wydać, jeśli interesant złoży wszystkie niezbędne dokumenty. Może on zostać wydany w formie papierowej jak i elektronicznej. Tak samo jak wydanie aktu urodzenia, nie wiąże się on z żadną opłatą. Każdy odpis w Urzędzie Stanu Cywilnego Radom aktu zgonu powinien zostać opłacony. W przypadku gdy dane w dokumencie są niepoprawne, należy jak najszybciej zgłosić to do Urzędu.

Urząd Stanu Cywilnego Radom ślub

Aby uzyskać w jednostce Urząd Stanu Cywilnego Radom ślub cywilny, należy wcześniej zarezerwować termin. Konieczne jest, aby rezerwacja została dokonana minimum z 30-dniowym wyprzedzeniem. W Urzędzie Stanu Cywilnego Radom związek małżeński mogą zawrzeć osoby, które są ze sobą niespokrewnione, są pełnoletnie, niespowinowacone w linii prostej, a także osoby, które nie są aktualnie w związku małżeńskim. Cała procedura zrealizowania ślubu wiążę się z opłatą. Należy również pamiętać, że para narzeczonych musi obowiązkowo złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radomiu zaświadczenie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. Podczas całej uroczystości powinni być także obecni świadkowie. Możliwy jest też do odbycia w instytucji Urząd Stanu Cywilnego Radom ślub konkordatowy. To połączenie ślubu kościelnego z cywilnym. 

Urząd Stanu Cywilnego Radom kontakt

Z placówką, jaką jest Urząd Stanu Cywilnego Radom kontakt zainteresowane osoby, mogą uzyskać za pomocą numeru telefonu, a także poprzez maila. Warto wiedzieć, że skontaktować się z instytucją można wyłącznie w godzinach urzędowania. 

Urząd Stanu Cywilnego Radom numery telefonu:

  • Telefon bezpośredni: 48 36 20 219
  • Archiwum USC: 48 36 20 943
  • Referat Urodzeń: 48 36 20 524
  • Referat Małżeństw: 48 36 20 700
  • Referat Zgonów: 48 36 20 844
  • Stanowisko rejestracji aktów zagranicznych: 48 36 20 596

USC Radom adres e-mail: [email protected]
Urząd Stanu Cywilnego Radom adres: ul. Moniuszki 9, 26-610 Radom

Urząd Stanu Cywilnego Radom godziny otwarcia

Urząd Stanu Cywilnego Radom godziny otwarcia ma codziennie takie same. Urząd Stanu Cywilnego w Radomiu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 

USC Radom godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte 

Liczba wyświetleń: 1396
Wyszukaj dodatkowe informacje: