Urząd Stanu Cywilnego Radom

Urząd Stanu Cywilnego Radom

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: mazowieckie

Urząd Stanu Cywilnego Radom

Urząd Stanu Cywilnego Radom numer telefonu, godziny otwarcia, adres. Radom Urząd Stanu Cywilnego akt zgonu, akt urodzenia, ślub cywilny, karta zgonu.

Urząd Stanu Cywilnego Radom akt urodzenia

W placówce, jaką jest Urząd Stanu Cywilnego Radom akt urodzenia, można uzyskać po złożeniu odpowiednich dokumentów i zrealizowaniu wszystkich formalności. Radom Urząd Stanu Cywilnego nadaje noworodkowi numer PESEL, a także adres zameldowania. Interesanci powinni wiedzieć, że wydanie przez Urząd Stanu Cywilnego w Radomiu aktu urodzenia jest bezpłatne. W przypadku jego zniszczenia lub zguby, za każdy kolejny odpis należy uiścić pewną opłatę. 

Urząd Stanu Cywilnego Radom akt zgonu

W instytucji, jaką jest Urząd Stanu Cywilnego Radom, śmierć osoby trzeba zgłosić do trzech dni od daty wydania karty zgonu. Czas zgłoszenia skraca się do 24 godzin w przypadku, gdy śmierć nastąpiła z powodu wystąpienia choroby zakaźnej. Urząd Stanu Cywilnego Radom akt zgonu może wydać, jeśli interesant złoży wszystkie niezbędne dokumenty. Może on zostać wydany w formie papierowej jak i elektronicznej. Tak samo jak wydanie aktu urodzenia, nie wiąże się on z żadną opłatą. Każdy odpis w Urzędzie Stanu Cywilnego Radom aktu zgonu powinien zostać opłacony. W przypadku gdy dane w dokumencie są niepoprawne, należy jak najszybciej zgłosić to do Urzędu.

Urząd Stanu Cywilnego Radom ślub

Aby uzyskać w jednostce Urząd Stanu Cywilnego Radom ślub cywilny, należy wcześniej zarezerwować termin. Konieczne jest, aby rezerwacja została dokonana minimum z 30-dniowym wyprzedzeniem. W Urzędzie Stanu Cywilnego Radom związek małżeński mogą zawrzeć osoby, które są ze sobą niespokrewnione, są pełnoletnie, niespowinowacone w linii prostej, a także osoby, które nie są aktualnie w związku małżeńskim. Cała procedura zrealizowania ślubu wiążę się z opłatą. Należy również pamiętać, że para narzeczonych musi obowiązkowo złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radomiu zaświadczenie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. Podczas całej uroczystości powinni być także obecni świadkowie. Możliwy jest też do odbycia w instytucji Urząd Stanu Cywilnego Radom ślub konkordatowy. To połączenie ślubu kościelnego z cywilnym. 

Urząd Stanu Cywilnego Radom kontakt

Z placówką, jaką jest Urząd Stanu Cywilnego Radom kontakt zainteresowane osoby, mogą uzyskać za pomocą numeru telefonu, a także poprzez maila. Warto wiedzieć, że skontaktować się z instytucją można wyłącznie w godzinach urzędowania. 

Urząd Stanu Cywilnego Radom numery telefonu:

  • Telefon bezpośredni: 48 36 20 219
  • Archiwum USC: 48 36 20 943
  • Referat Urodzeń: 48 36 20 524
  • Referat Małżeństw: 48 36 20 700
  • Referat Zgonów: 48 36 20 844
  • Stanowisko rejestracji aktów zagranicznych: 48 36 20 596

USC Radom adres e-mail: [email protected]
Urząd Stanu Cywilnego Radom adres: ul. Moniuszki 9, 26-610 Radom

Urząd Stanu Cywilnego Radom godziny otwarcia

Urząd Stanu Cywilnego Radom godziny otwarcia ma codziennie takie same. Urząd Stanu Cywilnego w Radomiu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 

USC Radom godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte 

Liczba wyświetleń: 8751Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS