Urząd Stanu Cywilnego Lublin

Urząd Stanu Cywilnego Lublin

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: lubelskie

Urząd Stanu Cywilnego Lublin

Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie kontakt, adres, telefon. Ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego Lublin. Akt urodzenia, zgonu ślubu w Urzędzie Stan Cywilnego Lublin.

Urząd Stanu Cywilnego Lublin

Urząd Stanu Cywilnego Lublin Leszczyńskiego 20 zmienia lokalizację. Pod tym adresem nie są realizowane formalności. Warto wiedzieć, że obecnie Urząd Stanu Cywilnego Lublin, znajduje się w dwóch lokalizacjach.

Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie odpowiada za spis urodzeń, zgonów i zawartych małżeństw z całego Lublina oraz  jego okolic. Został obwołany jednostką organizacyjną wchodzącą w skład gminy dzięki Prawu o aktach stanu cywilnego. Na czele USC stoi wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Urząd Stanu Cywilnego Lublin zlokalizowany jest aktualnie na ul. Spokojnej 2 w Lublinie.

Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie jest podległy pod Urząd Miasta w Lublinie, więc niektóre sprawy można zrealizować w tej instytucji bez konieczności odwiedzania USC.

Adres:
ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin (Urząd Miasta)
ul. Rynek 1, 20-400 Lublin

Urząd Stanu Cywilnego Lublin telefon: +48 81 466 15 00

Urząd Stanu Cywilnego Lublin Spokojna jest otwarty każdego dnia w tych samych godzinach. 

Urząd Stanu Cywilnego Lublin godziny otwarcia:
Poniedziałek: 07:30-15:30
Wtorek: 07:30-15:30
Środa: 07:30-15:30
Czwartek: 07:30-15:30
Piątek:  07:30-15:30

Urząd Stanu cywilnego Lublin Leszczyńskiego godziny otwarcia ma nieaktualne, ze względu na zmianę lokalizacji siedziby.

Urząd Stanu Cywilnego Lublin ślub

W jednostce, jaką jest Urząd Stany Cywilnego Lublin ślub cywilny mogą przyjąć:

  • osoby pełnoletnie (wyjątkiem jest kobieta, która ukończyła 16 rok życia i posiada zgodę sądu)
  • osoby ze sobą niespokrewnione
  • osoby niespowinowacone w linii prostej
  • osoby chore psychicznie umysłowo posiadające zgodę sądu
  • osoby niebędące aktualnie w związku małżeńskim

Do uzyskania ślubu cywilnego potrzebny jest ważny dokument tożsamości, dowód złożonej opłaty skarbowej, zezwolenie sądowe na zawarcie ślubu. Podczas ceremonii zaślubin obowiązkowo powinni być obecni świadkowie (dwóch świadków).
W jednostce: Urząd Stanu Cywilnego Lublin ślub konkordatowy jest jak najbardziej możliwy. Dla niewiedzących ślub konkordatowy jest połączeniem ślubu kościelnego i cywilnego. Przed ceremonią należy dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty do wybranej parafii i Urzędu Stanu Cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego Lublin odpis aktu małżeństwa

Odpis aktu małżeństwa jest kopią aktu podpisanego podczas ślubu cywilnego. Pierwszy odpis jest bezpłatny (możliwy jest odpis papierowy i elektroniczny). Urząd Stanu Cywilnego Lublin odpis aktu małżeństwa wydaje na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, przez Internet (ePUAP) lub listownie.

Urząd Stanu Cywilnego Lublin akty urodzenia

W przypadku narodzin dziecka obowiązkiem rodziców jest zarejestrowanie go w: Urząd Stanu Cywilnego Lublin, po którym dziecko otrzymuje pesel i adres zameldowania. Według ustalonego prawa rejestracji mogą dokonać rodzice po 16 roku życia, którzy nie stracili zdolności do czynności prawnych, opiekun lub przedstawiciel matki, będącej przed 16 rokiem życia, pełnomocnik. Wszelkie informacje dotyczące składania wniosku o przyznanie aktu urodzenia są dostępne na stronie internetowej urzędu. W instytucji, jaką jest Urząd Stanu Cywilnego Lublin rejestracja dziecka, musi być wykonana w przeciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Akt urodzenia jest wypisywany na miejscu i za darmo. Możliwe jest składanie wniosków o przyznanie odpisu aktu urodzenia.

Urząd Stanu Cywilnego Lublin akty urodzenia: ul. Spokojna 2 Lublin, ul. Rynek 1 Lublin

Urząd Stanu Cywilnego Lublin akt zgonu

Akt zgonu to dokument urzędowy potwierdzający zgon. Informację o zgonie należy natychmiastowo zgłosić do urzędu w przeciągu trzech dni od wydania karty zgonu (przy chorobach infekcyjnych do 24 godzin). W jednostce, jaką jest Urząd Stanu Cywilnego Lublin akt zgonu, można dostać w formie papierowej jak i elektronicznej. Utworzenie pierwszego aktu zgonu nie podlega żadnym opłatom. Proces wystawienia aktu zgonu trwa ok. 30 min. Jeśli dane w akcie są niepoprawne, należy zgłosić wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego o jego błędach.

Liczba wyświetleń: 10313Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS