Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo – USC Wejherowa

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: pomorskie

Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo terminy ślubów. USC Wejherowo kontakt, telefon, adres. Urząd Stanu Cywilnego w Wejherowie akt urodzenia, zgonu.

Kontakt Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo

Adres: 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo

Telefon: +48586777131 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek 07:30-17:00
  • wtorek 07:30-15:30
  • środa 07:30-15:30
  • czwartek 07:30-15:30
  • piątek 07:30-14:00

Urząd Stanu Cywilnego w Wejherowie

Aby uzyskać informacje na temat stanu cywilnego, takie jak narodziny, śluby, rozwody i zgony, można skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego w Wejherowie. Aby zagwarantować rzetelność informacji, Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo przechowuje akty stanu cywilnego w swoim archiwum, a osoby zainteresowane mogą wnioskować o ich aktualizację lub uzyskać kopie dokumentów. Działalność USC w Wejherowie odgrywa ważną rolę w zapewnieniu dokładnych informacji o stanie cywilnym osób.

USC Wejherowo kontakt

Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Każdy petent może wybrać tę formę kontaktu, która mu odpowiada najbardziej. Aby uzyskać kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Wejherowie można skorzystać ze sposobu telefonicznego lub mailowego. Można także odwiedzić osobiście placówkę. Warto pamiętać, że Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo kontakt mailowy prowadzi wyłącznie gdy wiadomość zawiera imię, nazwisko i adres zamieszkania jej nadawy. Konieczne jest także opatrzenie maila odpowiednim tytułem.

Godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego w Wejherowie

Urząd Stanu Cywilnego w Wejherowie otwarty jest od poniedziałku do piątku w wybranych godzinach. Właśnie wtedy możliwe jest uzyskanie kontaktu z Urzędem Stanu Cywilnego w Wejherowie. Niestety na ten moment Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo jest zamknięty w soboty oraz w niedziele. Aby uzyskać dokładne informacje na temat godzin otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego w Wejherowie, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z placówką.

Jak uzyskać odpis aktu zgonu w Wejherowie?

Aby uzyskać odpis aktu zgonu, należy zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Wejherowie. Wniosek o odpis aktu zgonu powinien zawierać dane osoby, której dotyczy akt, takie jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz dane dotyczące zgonu. Po złożeniu wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wejherowie i dokonaniu opłaty odpis aktu zgonu zostanie wydany petentowi

Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo ślub

Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo jest miejscem, w którym można zawrzeć związek małżeński. W celu rejestracji małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego Wejherowo należy złożyć tam stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość, takimi jak dowody osobiste lub paszporty. Ile trzeba czekać na ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego Wejherowo? Czas oczekiwania na ślub w USC Wejherowo zależy od wielu czynników, takich jak sezon, liczba zamówionych ceremonii i dostępność sali ślubnej. Aby uniknąć długiego oczekiwania, warto jak najwcześniej zgłosić swój zamiar zawarcia małżeństwa i zarezerwować termin. W każdym przypadku najlepiej skontaktować się bezpośrednio z Urzędem Stanu Cywilnego Wejherowo, aby uzyskać szczegółowe informacje i ustalić najlepszy termin. Organizowany przez Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo ślub może odbyć się poza siedzibą instytucji. Taką chęć należy złożyć odpowiednio wcześniej, a także dokonać opłaty związanej z taką usługą.

Mapa Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo

Liczba wyświetleń: 218Wyszukaj dodatkowe informacje: