Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo – USC Wejherowa

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: pomorskie

Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo – USC Wejherowa

Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo terminy ślubów. USC Wejherowo kontakt, telefon, adres. Urząd Stanu Cywilnego w Wejherowie akt urodzenia, zgonu.

USC Wejherowo kontakt

Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Każdy petent może wybrać tę formę kontaktu, która mu odpowiada najbardziej. Aby uzyskać kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Wejherowie można skorzystać ze sposobu telefonicznego lub mailowego. Można także odwiedzić osobiście placówkę. Warto pamiętać, że Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo kontakt mailowy prowadzi wyłącznie gdy wiadomość zawiera imię, nazwisko i adres zamieszkania jej nadawy. Konieczne jest także opatrzenie maila odpowiednim tytułem.

Godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego w Wejherowie

Urząd Stanu Cywilnego w Wejherowie otwarty jest od poniedziałku do piątku w wybranych godzinach. Właśnie wtedy możliwe jest uzyskanie kontaktu z Urzędem Stanu Cywilnego w Wejherowie. Niestety na ten moment Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo jest zamknięty w soboty oraz w niedziele. Aby uzyskać dokładne informacje na temat godzin otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego w Wejherowie, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z placówką.

Kontakt Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo

Adres: 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo

Telefon: +48586777131 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo:

  • poniedziałek 07:30-17:00
  • wtorek 07:30-15:30
  • środa 07:30-15:30
  • czwartek 07:30-15:30
  • piątek 07:30-14:00

Urząd Stanu Cywilnego w Wejherowie

Aby uzyskać informacje na temat stanu cywilnego, takie jak narodziny, śluby, rozwody i zgony, można skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego w Wejherowie. Aby zagwarantować rzetelność informacji, Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo przechowuje akty stanu cywilnego w swoim archiwum, a osoby zainteresowane mogą wnioskować o ich aktualizację lub uzyskać kopie dokumentów. Działalność USC w Wejherowie odgrywa ważną rolę w zapewnieniu dokładnych informacji o stanie cywilnym osób.

Jak uzyskać odpis aktu zgonu w Wejherowie?

Aby uzyskać odpis aktu zgonu, należy zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Wejherowie. Wniosek o odpis aktu zgonu powinien zawierać dane osoby, której dotyczy akt, takie jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz dane dotyczące zgonu. Po złożeniu wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wejherowie i dokonaniu opłaty odpis aktu zgonu zostanie wydany petentowi

Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo ślub

Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo jest miejscem, w którym można zawrzeć związek małżeński. W celu rejestracji małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego Wejherowo należy złożyć tam stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość, takimi jak dowody osobiste lub paszporty. Ile trzeba czekać na ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego Wejherowo? Czas oczekiwania na ślub w USC Wejherowo zależy od wielu czynników, takich jak sezon, liczba zamówionych ceremonii i dostępność sali ślubnej. Aby uniknąć długiego oczekiwania, warto jak najwcześniej zgłosić swój zamiar zawarcia małżeństwa i zarezerwować termin. W każdym przypadku najlepiej skontaktować się bezpośrednio z Urzędem Stanu Cywilnego Wejherowo, aby uzyskać szczegółowe informacje i ustalić najlepszy termin. Organizowany przez Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo ślub może odbyć się poza siedzibą instytucji. Taką chęć należy złożyć odpowiednio wcześniej, a także dokonać opłaty związanej z taką usługą.

Mapa Urząd Stanu Cywilnego Wejherowo

Liczba wyświetleń: 3182Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS