Urząd Pracy Dąbrowa Tarnowska

PUP Dąbrowa Tarnowska – Powiatowy Urząd Pracy Dąbrowa Tarnowska

Kategoria: Urząd Pracy

Województwo: małopolskie

Urząd Pracy Dąbrowa Tarnowska godziny otwarcia, numer telefonu, adres, kontakt. PUP Dąbrowa Tarnowska oferty pracy, rejestracja, praca, kursy, szkolenia

Urząd Pracy Dąbrowa Tarnowska oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej jest instytucją, która działa głównie w walce z bezrobociem. Podstawowym zadanie jednostki Urząd Pracy Dąbrowa Tarnowska jest pomoc w uzyskaniu zatrudnienia osobom bezrobotnym. PUP Dąbrowa Tarnowska umożliwia także wzięcia udziału w stażach, kursach oraz szkoleniach. Urząd Pracy Dąbrowa Tarnowska oferty pracy umieszcza na głównej stronie internetowej. Przedstawiane są one w tabeli w bardzo przejrzysty sposób. Petenci mogą skorzystać z dostępnych filtrów. Po wybraniu oferty pojawia się dokładny opis zamieszczony przez pracodawcę. Można znaleźć informacje dotyczące wynagrodzenia, ilości godzin pracy, a także zakresu wykonywanych zadań.

PUP Dąbrowa Tarnowska kontakt

Aby uzyskać z instytucją, którą jest PUP Dąbrowa Tarnowska kontakt, należy wybrać niżej podany numer telefonu lub napisać wiadomość mailową za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warto pamiętać, że Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej kontaktuje się z interesantem wyłącznie w czasie godzin urzędowania. 

Urząd Pracy Dąbrowa Tarnowska numer telefonu: (14) 642 24 78, (14) 642 31 78
Adres e-mail: [email protected]

Urząd Pracy Dąbrowa Tarnowska adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Urząd Pracy Dąbrowa Tarnowska godziny otwarcia

W placówce Urząd Pracy Dąbrowa Tarnowska godziny otwarcia różnią się od godzin przyjmowania interesantów. Powiatowy Urząd Pracy Dąbrowa Tarnowska otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Interesanci przyjmowani są od 8:00 do 14:00.

Urząd Pracy Dąbrowa Tarnowska godziny pracy:

 • Poniedziałek: 7:30-15:30
 • Wtorek: 7:30-15:30
 • Środa: 7:30-15:30
 • Czwartek: 7:30-15:30
 • Piątek: 7:30-15:30
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

Godziny przyjmowania interesantów:

 • Poniedziałek: 8:00-14:00
 • Wtorek: 8:00-14:00
 • Środa: 8:00-14:00
 • Czwartek: 8:00-14:00
 • Piątek: 8:00-14:00
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte 
PUP Dąbrowa Tarnowska kursy, staże, szkolenia

Instytucja, jaką jest PUP Dąbrowa Tarnowska kursy, staże oraz szkolenia także posiada w swojej ofercie. Mogą skorzystać z nich osoby, które dokonały w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej rejestracji. Po ich ukończeniu absolwent zdobywa doświadczenie zawodowe, szeroki zakres umiejętności oraz poprawę kwalifikacji. W zależności od realizowanego programu kursy oraz szkolenia mogą trwać od 3 do 24 miesięcy. Po odbyciu stażu pracodawca może zaproponować dalszą współpracę. 

PUP Dąbrowa Tarnowska rejestracja

Osoby pełnoletnie, poszukujące zatrudnienia po ukończeniu szkoły, a także te, które utraciły dotychczasową pracę, mogą otrzymać status osoby bezrobotnej. Zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej umożliwia uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego, a także różnych zasiłków. W PUP Dąbrowa Tarnowska rejestracja jest możliwa do wykonania podczas osobistej wizyty w placówce oraz zdalnie. Zrealizowanie rejestracji w formie elektronicznej polega na sporządzeniu internetowej odpowiedniego wniosku oraz dołączenie do niego skanu wszystkich wymaganych dokumentów. Na końcu interesant musi obowiązkowo złożyć podpis elektroniczny. 

Liczba wyświetleń: 273Wyszukaj dodatkowe informacje: