Urząd Gminy Baboszewo – Gmina Baboszewo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Baboszewo – Gmina Baboszewo

Urząd Gminy Baboszewo dane kontaktowe i godziny otwarcia. Skontaktuj się z Urzędem Gminy Baboszewo telefonicznie, mailowo lub osobiście. Gmina Baboszewo adres.

Urząd Gminy w Baboszewie kontakt

Urząd Gminy Baboszewo umożliwia wszystkim interesantom. Kontakt z Urzędem Gminy w Baboszewie można uzyskać na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest elektroniczna skrzynka pocztowa. W tym calu należy napisać wiadomość z zapytaniem oraz wysłać ją na odpowiedni adres e-mail. Urząd Gminy Baboszewo kontakt umożliwia także stacjonarnie poprzez osobistą wizytę w instytucji. Jednak w przypadku, gdy ważne jest, aby jak najszybciej uzyskać odpowiedź, można także skorzystać z formy telefonicznej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Baboszewie

Kontakt w Urzędzie Gminy w Baboszewie można uzyskać w godzinach jego otwarcia, dlatego przed skontaktowaniem się z instytucją, warto w pierwszej kolejności sprawdzić godziny, w których są obsługiwani interesanci. Urząd Gminy Baboszewo jest otwarty od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy w Baboszewie nie prowadzi stacjonarnej i telefonicznej obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Baboszewo

Adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

Telefon: (23) 6611091 92,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Baboszewo:

  • poniedziałek 07:30–15:30
  • wtorek 07:30–15:30
  • środa 07:30–15:30
  • czwartek 07:30–17:00
  • piątek 07:30–15:30

Gmina Baboszewo

W placówce jaką jest Urząd Gminy Baboszewo można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Baboszewo, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Baboszewa.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Baboszewo został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Baboszewa zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Baboszewa jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Baboszewo angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Baboszewo Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich to jedna z jednostek wewnętrznych Urzędu Gminy w Baboszewie. W Wydziale Spraw Obywatelskich mieszkańcy gminy Baboszewo mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Urząd Gminy Baboszewo dowody osobiste

W Urzędzie Gminy Baboszewo można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Wniosek trzeba złożyć bezpośrednio w siedzibie Gminy Baboszewo, nie ma możliwości przesłania prośby poprzez ePUAP. Wraz z wnioskiem należy przedstawić aktualne zdjęcie, które będzie umieszczone na dowodzie osobistym. Po dokonaniu wszystkich formalności poprawnie Urząd Gminy Baboszewo wyda w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Baboszewo

Liczba wyświetleń: 420Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS