Urząd Gminy Stawiguda

Urząd Gminy Stawiguda

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Stawiguda

Urząd Gminy Stawiguda kontakt dla petentów, telefony. Punkt Przyjęć Interesanta w Bartągu. Stawiguda Urząd Gminy zaświadczenie do głosowania.

Urząd Gminy Stawiguda kontakt

Urząd Gminy Stawiguda to jednostka organizacyjna gmin, posiada numer kontaktowy, fax oraz e-mail. Instytucja znajduje się w Stawigudzie przy ulicy Olsztyńskiej 10. W placówce jaką jest Urząd Gminy Stawiguda kontakt telefoniczny jest możliwy tylko w godzinach otwarcia urzędu. Poczta elektroniczna jest obsługiwana przez pracowników placówki również w godzinach pracy. Urząd Gminy działa od poniedziałku do piątku w ustalonym grafiku.

Adres: ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda
E-mail: [email protected]
Telefon: 89 512-64-75

Ze względu na fakt, iż Urząd Gminy Stawiguda obsługuje mieszkańców całej gminy, uruchomiono Punkt Przyjęć Interesanta w Bartągu.  W tym miejscu interesanci mogą realizować formalności bez konieczności odwiedzania siedziby Urzędu Gminy Stawiguda.

Punkt Przyjęcia Interesanta: ul. Jeziorna 24,  Bartąg

Wszystkie numery kontaktowe do kierowników oddziałów są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Stawigudzie.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Stawigudzie

Godziny pracy Urzędu Gminy Stawiguda są dostosowane do potrzeb petentów. Biorąc je pod uwagę podjęto decyzję, iż godziny otwarcia Urzędu Gminy Stawiguda w poniedziałki zostaną wydłużone. W podanych godzinach obsługiwane są również telefony w instytucji.

  • Poniedziałek 7:15-16:15
  • Wtorek 7:15-15:15
  • Środa 7:15-15:15
  • Czwartek 7:15-15:15
  • Piątek 7:15-14:15

Urząd Gminy Stawiguda praca

Stawiguda Urząd Gminy organizuje co roku konkursy na stanowiska pracy takie jak Kierownik Referatu Podatków i Opłat, Inspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym, Inspektor ds. dowodów osobistych itd. Urząd Gminy w Stawigudzie ogłasza nabór, w którym wymienione są wszystkie wymagania. Osoba składająca CV powinna mieć obywatelstwo polskie, brak karalności przestępczej, dobrą opinię, odpowiednie wykształcenie, a także w niektórych przypadkach umiejętność posługiwania się komputerem. W ogłoszeniu naboru zawarte są również informacje na temat zakresu wykonywanych zadań na stanowisku i warunków pracy. W placówce Urząd Gminy Stawiguda oferty pracy są zamieszczane na stronie urzędu.

Stawiguda Urząd Gminy zaświadczenie do głosowania

W filii Stawiguda Urząd Gminy zaświadczenie do głosowania umożliwia udział w głosowaniu w innym mieście niż miejsce zamieszkania, a nawet poza granicami Polski. Aby uzyskać taki dokument, należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Stawigudzie. Potrzebnymi dokumentami do otrzymania zaświadczenia będzie dowód osobisty lub paszport. Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia do głosowania jak i samo zaświadczenie o prawie do głosowania jest bezpłatne. W placówce Stawiguda Urząd Gminy zaświadczenie do głosowania w innym miejscu otrzymuje się bezzwłocznie po złożeniu wniosku. Wszystkie potrzebne dokumenty są zamieszczone na stronie BIP-Urząd Gminy Stawiguda.

Liczba wyświetleń: 1984Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS