Urząd Gminy Barciany – Gmina Barciany

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Barciany – Gmina Barciany

Urząd Gminy Barciany – zobacz wydziały w Urzędzie Gminy Barciany. Kontakt z UG w Barcianach przez telefon i online. Gmina Barciany godziny otwarcia.

Urząd Gminy w Barcianach kontakt

Wszelkie zainteresowane osoby mogą skorzystać z aktualnych danych kontaktowych do Urzędu Gminy w Barcianach udostępnionych na stronie. Urząd Gminy Barciany kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Kontakt z Urzędem Gminy w Barcianach można uzyskać, wysyłając wiadomość na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy w Barcianach jest forma telefoniczna. Pozwala ona na najszybsze skontaktowanie się z Urzędem Gminy Barciany, dlatego warto z niej korzystać szczególnie w przypadku pilnych spraw. Kontakt z Urzędem Gminy Barciany możliwy jest również także osobiście w siedzibie instytucji.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Barcianach

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Barcianach są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Dlatego też przed kontaktowaniem się z UG Barciany, szczególnie korzystając z formy telefonicznej lub poprzez osobiste odwiedzenie placówki, warto, jest zapoznać się z godzinami, podczas których Urząd Gminy w Barcianach jest otwarty. Urząd Gminy Barciany godziny otwarcia dostosował do potrzeb petentów. Na tę chwilę w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Barciany jest zamknięty, wszystkie formalności powinny być realizowane w dni robocze.

Kontakt Urząd Gminy Barciany

Adres: ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany

Telefon: 89 7531003,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Barciany:

  • Poniedziałek 8:00-16:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-15:00

Gmina Barciany

Urząd Gminy w Barcianach to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Barcian i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Barciany mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Barciany ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Barciany (UG Barciany). W przypadku Barcian, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Barcianach precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Barciany została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Barcian powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Barcian

Urząd Gminy w Barcianach składa się z kilku wydziałów, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Dla przykładu, w Urzędzie Gminy w Barcianach dostępny jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Inny ważny wydział to Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi w gminie Barciany czy Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Barcian

W Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Barcian mieszkańcy mogą załatwić formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. W tym miejscu można zrealizować sprawy takie jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. W jednostce wewnętrznej jaką jest Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Barcian, pracują wyspecjalizowani pracownicy którzy są w stanie udzielić petentom potrzebnego wsparcia.

Mapa Urząd Gminy Barciany

Liczba wyświetleń: 284Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS