Urząd Gminy Błażowa – Gmina Błażowa

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Błażowa – Gmina Błażowa

Wydziały Urzędu Gminy Błażowa. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Błażowa. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Błażowa oraz godziny otwarcia.

Urząd Gminy Błażowa kontakt

Urząd Gminy Błażowa kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Najszybszym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Błażowa jest forma telefoniczna. Jednak nie jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z Gminą Błażowa. Aby uzyskać kontakt z Urzędem Gminy Błażowa można także wykorzystać pocztę elektroniczną. Pracownicy Urzędu Gminy Błażowa, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów poprzez pocztę elektroniczną tak szybko, jak jest to tylko możliwe. Kontakt z Urzędem Gminy w Błażowej można także uzyskać, osobiście odwiedzając placówkę.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Błażowej

Warto, jest przed kontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Błażowej, w pierwszej kolejności sprawdzić godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach kontakt z Urzędem Gminy w Błażowej jak i osobiste zrealizowanie formalności jest możliwe. Urząd Gminy Błażowa godziny otwarcia dostosował do potrzeb mieszkańców. Placówka działa we wszystkie dni robocze, oczywiście Urząd Gminy Błażowa w soboty oraz w niedziele nie funkcjonuje.

Kontakt Urząd Gminy Błażowa

Adres: Armii Krajowej 2, 36-030 Błażowa

Telefon: 17 229 71 19,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Błażowa:

 • poniedziałek 07:30–15:30
 • wtorek 07:30–15:30
 • środa 07:30–15:30
 • czwartek 07:30–15:30
 • piątek 07:30–15:30

Gmina Błażowa

W placówce jaką jest Urząd Gminy Błażowa można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Błażowa, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Błażowej.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Błażowa został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Błażowej zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Błażowej jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Błażowa angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Błażowa podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Błażowej mają obowiązek odprowadzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które są:

 • właścicielami obiektów budowlanych lub też nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystych gruntów,
 • posiadaczami samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub też obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

W placówce jaką jest Urząd Gminy Błażowa podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie, a także online przelewem na numer konta Urzędu Gminy w Błażowej.

Urząd Gminy Błażowa dowody osobiste

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Błażowa, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz fotografię w kolorze spełniającą wymagania. W przypadku gdy o dowód osobisty stara się osoba niepełnoletnia wypełnić wniosek muszą rodzice lub też opiekunowie prawni. Urząd Gminy Błażowej dowód osobisty wydaje zwykle po 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Błażowa

Liczba wyświetleń: 363Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS