Urząd Gminy Celestynów – Gmina Celestynów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Celestynów – Gmina Celestynów

Urząd Gminy w Celestynowie - kontakt, telefon, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Celestynowie dostępne na stronie. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Celestynów.

Kontakt Celestynów Urząd Gminy

Osoby chętne skontaktować się z Urzędem Gminy w Celestynowie mogą to zrobić na wiele sposobów. Przede wszystkim, najprostszym sposobem będzie odwiedzenie siedziby Urzędu Gminy w Celestynowie, co ułatwi realizację wielu spraw. Dodatkowo w celu kontaktowym, mieszkańcy mają także do wyboru pocztę elektroniczną i numer telefonu. Wiele urzędów, w tym Urząd Gminy Celestynów kontakt prowadzi również poprzez platformę ePUAP. Bez względu na sposób kontaktu, Urząd Gminy w Celestynowie jest otwarty na zgłaszane przez mieszkańców problemy oraz renowacje.

Urząd Gminy Celestynów telefon

Kontakt telefoniczny jest szybkim i wygodnym sposobem na skontaktowanie się z wieloma urzędami w tym z Urzędem Gminy w Celestynowie. Dzwoniąc na podany powyżej numer Urzędu Gminy Celestynowa, można uzyskać informacje na temat godzin otwarcia czy dostępnych usług. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Celestynowie jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości zjawić się w placówce osobiście. Trzeba pamiętać, że Urząd Gminy Celestynów telefon obsługuje w czasie godzin działania placówki.

Kontakt Urząd Gminy Celestynów

Adres: Regucka 3, 05-430 Celestynów

Telefon: 22 789 71 19 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Celestynów:

  • poniedziałek 9:00-17:00
  • wtorek 8:00-16:00
  • środa 8:00-16:00
  • czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-16:00

Gmina Celestynów

Urząd Gminy Celestynowie to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Celestynów jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Celestynów, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Celestynowa została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Celestynowa wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Celestynów czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Celestynów dowody osobiste

Dla każdego dowód jest ważnym dokumentem osobistym. W celu jego wyrobienia można udać się do Urzędu Gminy Celestynów oraz złożyć odpowiedni wniosek. Na miejscu może zostać pobrany odcisk palca, który będzie widniał na dowodzie. Sam proces składania wniosku o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Celestynowa przebiega sprawnie, jednak na jego wydanie trzeba poczekać do kilku tygodni. Warto pamiętać, że wydany przez Urząd Gminy Celestynów dowód osobisty posiada termin ważności, po którego upływie trzeba będzie złożyć kolejny wniosek o wydanie dokumentu.

Mapa Urząd Gminy Celestynów

Liczba wyświetleń: 368Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS