Urząd Gminy Chynów – Gmina Chynów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Chynów – Gmina Chynów

Urząd Gminy w Chynowie aktualne godziny otwarcia. Gmina Chynów kontakt z placówką. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Chynowa.

Urząd Gminy w Chynowie kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Chynowie należy skorzystać z jednego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Chynów kontakt umożliwia zarówno telefonicznie, mailowo, jak i osobiście. Gdy sprawa jest pilna, zaleca się skorzystać z podanego telefonu do Urzędu Gminy Chynowa, aby natychmiastowo uzyskać odpowiedź na zapytanie. Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Chynowie, należy w pierwszej kolejności zajrzeć na godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy Chynów.

Urząd Gminy Chynów godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Chynów są jednoznaczne z godzinami, podczas których obsługiwani są interesanci. Poza tymi godzinami kontakt z Urzędem Gminy w Chynowie nie jest możliwy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Chynów są tak dopasowane, aby nie było problemu ze skontaktowaniem się z instytucją. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Obecnie Urząd Gminy Chynów nie prowadzi obsługi petentów w soboty oraz w niedziele.

Kontakt Urząd Gminy Chynów

Adres: Główna 67, 05-650 Chynów

Telefon: (48) 66 15 700,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Chynów:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Chynów

Urząd Gminy Chynów to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Chynów oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Chynowie mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Chynów – Urząd Gminy Chynów – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Chynowa podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Chynowa, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Chynów mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Chynowa telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Chynów Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska znajdujący się w Urzędzie Gminy Chynowa podejmuje kwestie, które mają na celu utrzymanie środowiska w warunkach optymalnych. Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Chynowa zadań należy między innymi prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ochroną wody, powietrza oraz gleby.

Urząd Gminy Chynów Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy w Chynowie znajduje się także Wydział Spraw Obywatelskich. Zajmuje się on prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem decyzji administracyjnych orzekających o sprawach zameldowanie i wymeldowania oraz spraw związanych z wydawaniem lub też unieważnianiem dokumentów tożsamości. Najczęściej do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Chynowa udają się interesanci w celu złożenia wniosku o dokument tożsamości.

Mapa Urząd Gminy Chynów

Liczba wyświetleń: 317Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS