Urząd Gminy Dąbrówno – Gmina Dąbrówno

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Dąbrówno – Gmina Dąbrówno

Wydziały w Urzędzie Gminy w Dąbrównie. Telefon Urzędu Gminy Dąbrówno, adres e-mail. Aktualne Godziny otwarcia Urzędu Gminy Dąbrówna.

Urząd Gminy Dąbrówno kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Dąbrównie możliwy jest na kilka sposobów. Urząd Gminy Dąbrówno kontakt realizuje między innymi poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy w Dąbrównie należy wysyłać na odpowiednią elektroniczną skrzynkę pocztową urzędu. Pracownicy, którzy zajmują się obsługą klienta w Urzędzie Gminy w Dąbrównie, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową tak szybko, jak jest to tylko możliwe.

Oczywiście nie jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Dąbrównie. Inną formą pozwalającą na kontakt z Urzędem Gminy w Dąbrównie jest forma telefoniczna. Jest to obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy Dąbrówno. Istnieje także opcja na osobiste odwiedzenie placówki. Należy pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Dąbrównie możliwy jest jedynie w godzinach otwarcia instytucji.

Urząd Gminy Dąbrówno godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Dąbrównie są takie same jak godziny, w których obsługiwani są interesanci. Właśnie w tych godzinach możliwe jest skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Dąbrównie. Instytucja Urzędu Gminy Dąbrówno jest otwarta we wszystkie dni robocze. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Dąbrówno jest zamknięty. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na wcześniejsze zarezerwowanie osobistej wizyty.

Kontakt Urząd Gminy Dąbrówno

Adres: Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno

Telefon: 89 647 40 87,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Dąbrówno:

  • Poniedziałek 7:00-15:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-15:00

Gmina Dąbrówno

Urząd Gminy Dąbrówno to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Dąbrówno oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Dąbrównie mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Dąbrówno – Urząd Gminy Dąbrówno – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Dąbrówna podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Dąbrówna, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Dąbrówno mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Dąbrówna telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Dąbrówno Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Dąbrówno działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Dąbrówno. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Dąbrównie działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Dąbrówno dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Dąbrówno dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Dąbrówno może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Dąbrówno wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Dąbrówno dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Dąbrówno

Liczba wyświetleń: 267Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS