Urząd Gminy Garbów – Gmina Garbów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Garbów – Gmina Garbów

Urząd Gminy Garbów kontakt z placówką przez telefon i pocztę e-mail. Sprawdź aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Garbów. Wydziały Urzędu Gminy Garbowa.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Garbowa

Jeśli chcesz się skontaktować z Urzędem Gminy w Garbowie, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową urzędu w celu uzyskania informacji kontaktowych. W obecnej sytuacji, z powodu pandemii, zaleca się korzystanie z kontaktu zdalnego, takiego jak telefon, e-mail lub inne formy komunikacji online, podczas godzin otwarcia urzędu. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji lub chcesz osobiście załatwić sprawę, możesz udać się do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Garbowa

Mieszkańcy Garbowa, którzy chcą wiedzieć, kiedy Urząd Gminy Garbów jest otwarty, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową urzędu, gdzie publikowane są aktualne godziny otwarcia. W większość dni Urząd Gminy Garbów godziny otwarcia dostosowuje do potrzeb odwiedzających go klientów.

Kontakt Urząd Gminy Garbów

Adres: Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów

Telefon: 81 501 80 63,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Garbów:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Garbów

Prowadzenie spraw związanych z administracją gminy Garbów należy do zadań Urzędu Gminy Garbowa. Instytucja publiczna jaką jest Urząd Gminy Garbów jest miejscem, w którym mieszkańcy gminy mogą uzyskać pomoc w wielu kwestiach administracyjnych, takich jak: uzyskanie dokumentów, rejestracja pojazdów czy zgłaszanie zmian w ewidencji ludności.

Urzędowi Gminy Garbów powierzono istotne zadanie koordynowania różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w gminie Garbów, a także ciągły rozwój transportu publicznego w gminie. Ponadto istotną rolę odgrywa budowa i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły. Działalność Urzędu Gminy Garbów jest niezbędna dla dobra i postępu lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie.

W celu sprawnego funkcjonowania, Urząd Gminy Garbów został podzielony na różne wewnętrzne sekcje, które odpowiadają za konkretne obszary działań. Dlatego ważne jest, aby osoby odwiedzające urząd były świadome, do której sekcji należy zgłosić swoje sprawy. Przykładowo, Wydział Komunikacji gminy Garbowa jest odpowiedzialny za sprawy związane z prawem jazdy i rejestracją pojazdów, natomiast Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi dowodów osobistych. Prace podejmowane przez Urząd Gminy Garbów mają na celu podniesienie jakości życia lokalnej społeczności poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Poprzez skoordynowane działania i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Garbów odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości gminy i zaspokajaniu potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców.

Urząd Gminy Garbów Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Garbowie zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Garbów. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Garbów Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Garbowa należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Garbów wywóz śmieci

Urząd Gminy Garbów wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Garbowie musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Garbów

Liczba wyświetleń: 247Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS