Urząd Gminy Goleszów – Gmina Goleszów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Goleszów – Gmina Goleszów

Gmina Goleszów kontakt dla mieszkańców Goleszowa. Numery telefonu Urzędu Gminy Goleszowa. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy w Goleszowie.

Kontakt Goleszów Urząd Gminy

Osoby chętne skontaktować się z Urzędem Gminy w Goleszowie mogą to zrobić na wiele sposobów. Przede wszystkim, najprostszym sposobem będzie odwiedzenie siedziby Urzędu Gminy w Goleszowie, co ułatwi realizację wielu spraw. Dodatkowo w celu kontaktowym, mieszkańcy mają także do wyboru pocztę elektroniczną i numer telefonu. Wiele urzędów, w tym Urząd Gminy Goleszów kontakt prowadzi również poprzez platformę ePUAP. Bez względu na sposób kontaktu, Urząd Gminy w Goleszowie jest otwarty na zgłaszane przez mieszkańców problemy oraz renowacje.

Urząd Gminy Goleszów telefon

Kontakt telefoniczny jest szybkim i wygodnym sposobem na skontaktowanie się z wieloma urzędami w tym z Urzędem Gminy w Goleszowie. Dzwoniąc na podany powyżej numer Urzędu Gminy Goleszowa, można uzyskać informacje na temat godzin otwarcia czy dostępnych usług. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Goleszowie jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości zjawić się w placówce osobiście. Trzeba pamiętać, że Urząd Gminy Goleszów telefon obsługuje w czasie godzin działania placówki.

Kontakt Urząd Gminy Goleszów

Adres: 1 Maja 5, 43-440 Goleszów

Telefon: 33 479 05 10 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Goleszów:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-17:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-13:00

Gmina Goleszów

Urząd Gminy Goleszowie to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Goleszów jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Goleszów, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Goleszowa została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Goleszowa wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Goleszów czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Goleszów wydziały

Znajdujące się w Urzędzie Gminy Goleszowa wydziały są obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z danych zakresów. Każdy z pracowników ma wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Urząd Gminy Goleszów wydziały ustanowił zgodnie z kategorią spraw w nich realizowanych.

Urząd Gminy Goleszów odpady komunalne

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Goleszów odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Do takiego harmonogramu ma wgląd każda zainteresowana osoba. Można go znaleźć, udając się na stronę internetową Urzędu Gminy Goleszów. Warto pamiętać, że w Urzędzie Gminy Goleszów przyjmowana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki dokument powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której powstają odpady komunalne.

Mapa Urząd Gminy Goleszów

Liczba wyświetleń: 435Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS