Urząd Gminy Hrubieszów – Gmina Hrubieszów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Wydziały w Urzędzie Gminy w Hrubieszowie. Telefon Urzędu Gminy Hrubieszów, adres e-mail. Aktualne Godziny otwarcia Urzędu Gminy Hrubieszowa.

Kontakt Urząd Gminy Hrubieszów

Adres: Bolesława Prusa 8, 22-500 Hrubieszów

Telefon: 84 696 26 81,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Hrubieszów

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Hrubieszów

Urząd Gminy w danym mieście to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy w Hrubieszowie mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Kontakt Hrubieszów Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Hrubieszowie poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Hrubieszów kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Hrubieszowie dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Hrubieszów telefon

Sam Urząd Gminy Hrubieszów, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Hrubieszów telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Hrubieszów telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Urząd Gminy Hrubieszów Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska znajdujący się w Urzędzie Gminy Hrubieszowa podejmuje kwestie, które mają na celu utrzymanie środowiska w warunkach optymalnych. Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Hrubieszowa zadań należy między innymi prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ochroną wody, powietrza oraz gleby.

Urząd Gminy Hrubieszów Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy w Hrubieszowie znajduje się także Wydział Spraw Obywatelskich. Zajmuje się on prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem decyzji administracyjnych orzekających o sprawach zameldowanie i wymeldowania oraz spraw związanych z wydawaniem lub też unieważnianiem dokumentów tożsamości. Najczęściej do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Hrubieszowa udają się interesanci w celu złożenia wniosku o dokument tożsamości.

Mapa Urząd Gminy Hrubieszów

Liczba wyświetleń: 60



Wyszukaj dodatkowe informacje: